logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ordne:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norordne
enggjerning [v]: fix, manage
klassifikasjon [v]: arrange, classify, organize, systematize, order, sort
ordnende [v]: dispose, rank
rengjøring [v]: clear up, tidy up, straighten up, order
problem [v]: fix up, put straight, straighten out
mathematics [v]: arrange
justere [v]: adjust, regulate, tune, fine-tune
spagjerning [v]: arreglar, preparar
klassifikasjon [v]: arreglar, clasificar, organizar, disponer, ordenar
ordnende [v]: disponer, alinear, situar en orden, colocar en orden
rengjøring [v]: poner en orden, asear, limpiar, arreglar
problem [v]: arreglar, solucionar, resolver
mathematics [v]: ordenar
justere [v]: ajustar, regular, afinar, poner a punto
swegjerning [v]: ordna
Synonyms:
 1. adaptere, akklimatisere, avpasse, bearbeide, forme, føye, innordne, jenke, justere, modifisere, regulere, rette inn, stille, tillempe, tilpasse, tilvenne
 2. arrangere, beregne, gruppere, klassifisere, organisere, planlegge, plassere, segmentere
 3. avgjøre, avrunde, avslutte, avvende, avvikle, besegle, bli ferdig med, bringe i havn, bringe til ende, bringe til opphør, fullbyrde, fullende, få fra hånden, gjøre en ende på, gjøre ferdig, gjøre opp, heve, krone, legge siste hånd på, likvidere, nedlegge, oppløse, runde av, slutte, stanse
 4. bane, bryte, dyrke opp, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, pynte, re, rense, rydde, sanere, skuffe
 5. beherske, evne, fikse, fullføre, få til, gjennomføre, ha i sin hule hånd, håndtere, klare, klare brasene, kunne, makte, mestre, oppnå, takle, være mann for
 6. bøte, flikke, forbedre, fornye, gjøre/sette i stand, gå over, lappe, lime, mekke (muntlig mening), overhale, pleie, pusse opp, rehabilitere, reparere, restaurere, rette opp, sette i stand, skifte ut, stoppe, utbedre, vedlikeholde, vøle
Derived terms:anordne, tordnende, forordne, ordne i tabellform, ordne på forhånd, ordne slik at, ordne opp, ordnet, ordnede, overordnet, på forhånd ordnet, samordnet, tilforordnet, underordnet, underordnende, velordnet, innordne, samordne, sideordne, tordne, brevordner, lyne og tordne, ordne alfabetisk, underordne, underordne seg, uordnet
Anagrams:drone, orden
Example:Jeg kan ordne med innleggelse og smertebehandling.|Så kan hun ordne gjelden sin selv.|Du kan ikke ordne alt.|Der er lige noget jeg skal ordne.|Det er ingen intelligent måte å ordne det på.|Vi skal ordne dette.|så skal jeg ordne med en rettslig høring.|Kan vi ikke bare ordne dette selv?
Similar words:
norordnet
norordre
sweordna
sweorne
engorang
engorange
engorate
Your last searches:
 1. ordne


Ordne was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) ordne
Gerundio: ordnende
Past participle: ordnet
Indikative
1. Present
 • jeg
  ordner
 • du
  ordner
 • han
  ordner
 • vi
  ordner
 • dere
  ordner
 • de
  ordner
8. Perfect
 • jeg
  har ordnet
 • du
  har ordnet
 • han
  har ordnet
 • vi
  har ordnet
 • dere
  har ordnet
 • de
  har ordnet
2. Imperfect
 • jeg
  ordnet
 • du
  ordnet
 • han
  ordnet
 • vi
  ordnet
 • dere
  ordnet
 • de
  ordnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde ordnet
 • du
  hadde ordnet
 • han
  hadde ordnet
 • vi
  hadde ordnet
 • dere
  hadde ordnet
 • de
  hadde ordnet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal ordne
 • du
  vil/skal ordne
 • han
  vil/skal ordne
 • vi
  vil/skal ordne
 • dere
  vil/skal ordne
 • de
  vil/skal ordne
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha ordnet
 • du
  vil/skal ha ordnet
 • han
  vil/skal ha ordnet
 • vi
  vil/skal ha ordnet
 • dere
  vil/skal ha ordnet
 • de
  vil/skal ha ordnet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle ordne
 • du
  ville/skulle ordne
 • han
  ville/skulle ordne
 • vi
  ville/skulle ordne
 • dere
  ville/skulle ordne
 • de
  ville/skulle ordne
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha ordnet
 • du
  ville/skulle ha ordnet
 • han
  ville/skulle ha ordnet
 • vi
  ville/skulle ha ordnet
 • dere
  ville/skulle ha ordnet
 • de
  ville/skulle ha ordnet
Imperative
Affirmative
 • du
  ordn!
 • vi
  La oss ordne!
 • dere
  ordn!
Negative
 • du
  ikke ordn! (ordn ikke)!
 • dere
  ikke ordn! (ordn ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag beer barrel
2 Flag hermetisk
3 Flag dia
4 Flag förstatliga
5 Flag intåg
6 Flag veloppfostret
7 Flag exemption
8 Flag korsa över
9 Flag labio
10 Flag cockney
11 Flag vallaby
12 Flag sentar
13 Flag non
14 Flag vara medveten om
15 Flag litera
16 Flag osäker
17 Flag pilluelo
18 Flag stoned

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1885 - seconds.

mobiltelefon