logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ordre:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norordre
engsteg [n]: orders, instructions
varer [n]: order
politi [n]: warrant
millitærisk [n]: instruction, order
befaling [n]: command, order, bidding
spasteg [n]: órdenes [fp], instrucciones [fp]
varer [n]: pedido [m], orden [f]
politi [n]: orden [m], mandamiento judicial [m]
millitærisk [n]: instrucción [f], orden [m]
befaling [n]: mandamiento [m], orden [m], mandato [m], precepto [m]
swesteg [n]: order
Synonyms:
 1. akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, program, programerklæring, proklamasjon
 2. befaling, beskjed, bud, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, parole, påbud, pålegg, vilje
Derived terms:befordre, beordre, erfordre, erfordret, fordrevet, gi ordre, arrestordre, husransakningsordre, innfordre anbud på, jordregister, nordre, ordrett, ordrerekkefølge, ordre fra overmakten, ordre av overmakten, postordre, stående ordre, stående utbetalingsordre, utfordre, utfordrende, utfordrer, fordre, fordreie, frabeordre, oppfordre, beholdning av ordrer, gi ordrer, kontraordre, uoppfordret, fordreid
Example:
 1. Japan gir ordre, Pinochet adlyder.
 2. Kanskje ikke noe rart at norske avdelinger som ikke hadde fått ordre om at det var krig og bare å brenne løs, lot seg avvæpne av tyske fallskjermjegere.
 3. Legen henviste til Nürnbergprosessen og prinsippet om at man ikke er tvunget til å lyde ordre dersom man finner disse uriktige.
 4. Ville ikke europeerne og andre i hele verden flytte til Amerika hvis jeg ga ordre om det ?
 5. President Ronald Reagan ga idag ordre om at de 1 800 marinesoldatene som tjenestegjorde i den fredsbevarende styrken i Beirut skal tilbake i normal tjeneste i Middelhavet.
 6. President Ronald Reagan ga tirsdag ordre om at de amerikanske soldatene i den flernasjonale fredsstyrken skal trekkes ut av stillingene ved flyplassen i Beirut. tilbaketrekningen skal skje etappevis ved flyplassen i Beirut.
 7. Det er USA som har gitt ordre om angrepene.
 8. Det var mens vi lå for anker i Salernobukten om eftermiddagen 20. januar 1944 at vår flotilje fikk ordre om å gå nordover til ukjent bestemmelsessted, forteller Ragnar Wiik, og viser oss kartet.
 9. Har han fått ordre om å gå stillere i dørene herefter ?
 10. I forretningslivet lærte jeg at man skulle være forsiktig med å gi folk ordre om å gjøre noe, fordi chansene for at de ville iverksette ordren var store.
 11. Ikke før har vi mottatt en ordre, så har det ringt igjen, sier han.
 12. Jeg kan ikke angre at jeg handlet efter noe som jeg opplevet som høyere ordre.
 13. Kalvebrissel, nyrer og lever har jeg hatt stående ordre på i halvannet år, og tilsammen har jeg vel fått inn fem kilo.
 14. Men vi er ikke i krig, og soldatene har streng ordre om bare å skyte i selvforsvar, sier oberstløytnant Evert Dahlen til Aftenposter.
 15. Min klient utførte sitt arbeide efter ordre fra en løytnant.
 16. Mineeksplosjonene i Rødehavet har skapt stor redsel for kanaltrafikken i Egypt, og alle egyptiske instanser har fått ordre om å gjøre en ekstra innsats.
 17. Nå vil vi gjerne minne om at alle avdelinger iår har fått ordre om å følge den faste håndhevelsespraksis når det gjelder ordensforstyrrelser, russ eller ikke.
 18. Når en soldat gjør noe, regner alle med at han har fått ordre om å gjøre det.
 19. Politiet sa de hadde ordre om å stoppe alle utlendinger som prøvde å komme seg inn i bygningen, sier Medvedev.
 20. Selvfølgelig tar jeg imot ordre, selv om det iblant passer dårlig.
 21. Skipssjefen må ha en stående ordre om å slå til så kraftig man kan, hvis kontakt oppnås.
 22. Vi aksepterer oppsigelsene, og er fornøyde med de tiltak som skal treffes for å sikre oss ordre utenfor konsernet.
 23. Vi skal bli verdensmestere i bjelkeprofiler, og vi mener at sveiseanlegget har så stor konkurransekraft at vi også kan få ordre på stålstrukturer til større industribygg, sier Hauknes.
 24. Vi venter nå på rederiets ordre, sier Bjarne Sundøy.
 25. 350 000tonneren Berge Pioneer venter på ordre til å gå inn og laste ca. 235 000 tonn olje i Ras Tanura.
 26. 50 kvinnelige funksjonærer ved den statlige iranske Mellibankens filial i Londons City nekter å efterkomme en ordre fra mullahene i Teheran om å bære skaut, ha langermede bluser og bare bruke diskret sminke på arbeidsplassen.
 27. A / S BERGENS Mekaniske Verksteder - maskinfabrikken, har fått en ordre på 15 diesel hjelpemotorer til en samlet verdi av 25 millioner kroner.
 28. Abrams sa at dødsfallene ikke skyldes ordre fra myndighetene, men at regjeringen er for svak til å kontrollere hæren.
 29. Aksjonen mot byrået kommer etpar måneder efter at en av dets redaktører, Radwan Abu Ayyash, fikk ordre om ikke å bevege seg ut av sin hjemby Ramallah på seks måneder.
 30. Aktor la som nevnt ned påstand om lovens maksimumsstraff, idet han henviste til at Riksadvokaten som tiltalen er utferdiget efter ordre fra, hadde bedt ham overveie denne påstand.
Similar words:
engordure
norordne
nororere
engorate
engorder
engordered
engorders
Your last searches:
 1. ordreLast searches

# NAL Term
1 Flag en vista de
2 Flag futuristic
3 Flag hesitating
4 Flag marine
5 Flag dödlig
6 Flag for God's sake
7 Flag pan-broil
8 Flag flag
9 Flag introducirse en
10 Flag rymligt rum
11 Flag ferme
12 Flag gjennomhulle
13 Flag fructífero
14 Flag grundere
15 Flag applaudere
16 Flag frantically
17 Flag lägga stenplattor
18 Flag gullig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 403 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 555 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1198 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2451 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7926 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2176 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2766 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5696 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6512 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2012 - seconds.

mobiltelefon