logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ordrett:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norordrett
engoversetning [a]: literal, word-for-word, verbatim, verbal
history [a]: word-for-word, verbatim
general [o]: literally
history [o]: word for word, verbatim
spaoversetning [a]: literal, palabra por palabra, textual
history [a]: palabra por palabra, textualmente
general [o]: literalmente
history [o]: palabra por palabra, textualmente
sweoversetning [a]: ordagrann
general [o]: ordagrant
Example:
 1. Bibelen skal forstås som den lyder, og den skal tas ordrett når det ikke er gitt andre anvisninger.
 2. Dette fantasiløse, horrible standpunkt, får jeg tilføye, har jeg ikke sett sitert ordrett, bare som del av et journalistreferat fra et TVshow.
 3. Forstå det ordrett.
 4. At en så ordrett oversettelsesteknikk kan resultere i bokens fine svenske poesi er ikke bare Göran Malmqvists fortjeneste.
 5. Da jeg på vegne av vennene frembar en hilsen under Reiulf Steens 50årsdag tillot jeg meg å si periodevis nesten ordrett det samme som Knut Berg.
 6. Denne er av en annen type enn Christian IIIs Bibel og legger vekt på en mest mulig ordrett gjengivelse av grunnteksten.
 7. Det forlød mot slutten av forrige uke at det var to konkurrenter igjen, Tunström og Lassi Nummi med diktsamlingen Kaksoiskuva eller i Bo Carpelans gjendiktning ordrett oversatt med Dubbelbild - en syklus om eldre menneskers kjærlighet, en bok som rommer et helt liv med mange aspekter av det å gro sammen med et annet menneske.
 8. Det jeg foretok var en presisering og dessuten en nærmest ordrett gjengivelse av vesentlige deler i mitt svar to dager før.
 9. Det siste er nesten ordrett hentet fra Tsjernenkos store ideologiske programtale på sentralkomitemøtet i juni ifjor.
 10. Haakon Nord har satt utsagnet i hermetegn, så det må være ordrett sitat.
 11. Kjell Aukrust siterer ordrett fra manus uten å ha det i nærheten.
 12. Media bringer ordrett sitat fra forretningskorrespondanse fremlagt under pågående bokeftersyn.
 13. Og hva som ble sagt da bassistpappa Arild helte saltvann på Lines lyse hode, kan vi ikke gjengi ordrett.
 14. Ordene ovenfor er et ordrett sitat fra amerikaneren Bernard M. Baruchs åpningsord til FNs Atomenergikommisjon, på dens første møte, 14. juni 1946.
 15. De sitater jeg har benyttet i min artikkel 10 / 4 har jeg gjengitt ordrett, og jeg har ikke trukket mer ut av innholdet enn ordlyden gir dekning for.
 16. Det er klart at en gjendiktning ikke er en ordrett oversettelse, men den burde vekke den samme stemning hos leseren som originalen, uansett forskjellig kulturbakgrunn, og uansett metode som velges for oversettelsen.
 17. Fremdeles kan jeg - tror jeg da, gi en ordrett gjengivelse av det stemmen sa i telefonen den dystre fredagsmorgenen i februar.
 18. Med Sønstebys tillatelse gjengir vi ordrett hans rapport.
 19. Nå, når veidirektør Eskild Jensen søndag fyller 60 år, har han samtidig sittet ca. fem år i denne opplagt en av de morsomste jobbene i Norges land - for å sitere ham ordrett.
 20. Og i den trykte versjonen av intervjuet dagen efter i sovjetiske aviser, var både Sakharov og henvisningen til de sovjetiske jøders utreisemuligheter fjernet fra et ellers ordrett og fullstendig referat.
 21. Slik lyder et ordrett sitat fra Kjell Bækkelunds bok Spill ! som Gyldendal nå utgir.
Similar words:
norordnet
norordre
sweormbett
engordeal
engorder
engordered
engorders
Your last searches:
 1. ordrettLast searches

# NAL Term
1 Flag som angår kransarteriene
2 Flag comunidad de naciones
3 Flag glasé
4 Flag infighting
5 Flag archipiélago
6 Flag sälja svart
7 Flag entreambos
8 Flag famous person
9 Flag järnålder
10 Flag preciso
11 Flag depraverende
12 Flag sätta i fängelse
13 Flag gi husrom
14 Flag dividirse
15 Flag overol
16 Flag príncipe
17 Flag bola
18 Flag modent

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 921 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1046 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1693 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2999 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9002 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2677 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3269 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6196 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7010 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7591 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 2.4534 - seconds.

mobiltelefon