logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for organisere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nororganisere
enggeneral [v]: organize
klassifikasjon [v]: arrange, classify, organize, systematize, order, sort
møte [v]: arrange, organize
spageneral [v]: organizar
klassifikasjon [v]: arreglar, clasificar, organizar, disponer, ordenar
møte [v]: organizar, arreglar
swegeneral [v]: organisera
Synonyms:arrangere, beregne, gruppere, klassifisere, ordne, planlegge, plassere, segmentere
Derived terms:omorganisere, desorganisere, reorganisere
Example:
 1. Arbeidet med å organisere antennediagram, senderstørrelse og plasseringstillatelse vil ta flere måneder, mener Muhrman.
 2. Bare vent til våren, til det blir varmere i været, da skal vi organisere flere auksjoner til inntekt for ungdomsarbeidet i bydelen, avbryter Lundberg.
 3. De andre landene har valgt andre måter å dimensjonere, organisere, styre og finansiere sine offentlige tjenester på.
 4. Den frie tilgangen til kunnskaper og informasjon kan bli ødelagt dersom man ikke greier å organisere rettighetene til forleggere og forfattere mer effektivt.
 5. Det er i alle parters interesse at vi får flere tilbud å velge mellom også på TVskjermen, sier Strømme, som oppfordrer ulike grupper brukere til å organisere seg.
 6. Han har vært her tre ganger for å forsøke å organisere staben og få igang sin gamle fagforening igjen, forteller en hotelldirektør.
 7. Hva er hemmeligheten ved å organisere sin tid ?
 8. Hvis Regjeringen kjører frem forslaget om skattefritak for ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift, så legges første stein til byggverket for et lønnstagerfond fordi LO i denne sammenheng vil sørge for å organisere aksjekjøpet.
 9. Ikke like lett for alle å organisere et sjørøvertokt, sier Ferieklubbens far, Tomas Algard.
 10. Jeg er forholdsvis flink til å organisere mitt yrkesliv - og kan nok regnes som produktiv, ja, sier forfatteren med kledelig beskjedenhet gjemt bak sitt lune og lure smil.
 11. Jeg finner ikke det minste galt i å organisere en kunstnerisk formidlingsprosess på denne måten.
 12. Jeg håper jeg ikke blir misforstått med mine uttalelser om fangene på Ila, sier Per Berntsen, som selv er innsatt på anstalten og som arbeider for å organisere fangene i Norsk forening for kriminalreform.
 13. Jeg liker meg ikke i rampelyset, men jeg trives med å organisere.
 14. Jeg tror det er vanskeligere for kunstnere å organisere seg enn mange andre grupper.
 15. Jeg tror kommunen nå vil se det som en lettelse om huset blir en stiftelse, og jeg har god tro på at ungdommene vil finne en måte å organisere seg på som vi kan godta, sier ordfører Erlend Rian.
 16. Jeg vet ikke om de føler seg som chilenere, sier Patricia Vargas, en antropolog fra Chiles universitet, som hjelper til med å organisere en internasjonal konferanse om ØstPolyniesia her nå i september.
 17. Man blir mer opptatt av å organisere unge, arbeidsløse, enn å skaffe seg jobb selv.
 18. Med litt teknisk innsikt er det mulig for enhver å organisere telefonavlytting av en bestemt person, sier teknisk direktør Ole Petter Håkonsen i Televerket i en kommentar til Aftenposten.
 19. Mye av årsaken ligger i at jeg var mer opptatt av de praktiske og tekniske løsningene, enn av å organisere traden som sådan.
 20. Når man idag går rundt på Kalmarverken, virker det helt naturlig å organisere produksjonen på denne måten, sa Gyllenhammar.
 21. Når vi har mange uløste oppgaver, samtidig som vi har ledig arbeidskraft og ikke mangel på kapital, viser dette at vår måte å tenke på og organisere samfunnet på er feil.
 22. Regjeringen må sørge for de nødvendige økonomiske overføringer til kommunene, som vil gjøre det mulig å avvikle institusjoner og å organisere tilfredsstillende kommunale tiltak for landets utviklingshemmede innen 1990.
 23. Retten til frie forhandlinger og retten til fritt å kunne organisere seg er viktige og udiskutable ingredienser i vårt demokrati.
 24. Vi kan ikke bygge oss ut av problemene, men vi kan organisere oss ut av dem, fremholdt Hjort.
 25. Vi må dog kvitte oss med den monolittiske tvangstanke at det bare er Staten som kan øve de gode gjerninger og at alt i tillegg og ut over det Staten kan organisere, er et anslag mot fellesskapstanken.
 26. Vi må finne frem til måter å organisere offentlig virksomhet på, slik at vi bedre kan utnytte ressurser som finnes blant de ansatte.
 27. Vi vil bli varslet enten angrepet kommer over luft, sjø eller land, og vi har tid til å organisere oss.
 28. Vår oppgave må alltid være å organisere undervisningstilbudet på den måte som er best, sett fra elevenes behov.
 29. Alle kjensgjerninger peker i retning av at politikere fra det regjerende Kongresspartiet spilte en sentral rolle i å organisere volden mot sikhene.
 30. Allerede nå er Oslo politikammer i gang med å organisere sine jurister i faggrupper, som gjør at gruppene bedre skal kunne holde på spesialkunnskap selv om enkeltpersoner slutter.
Similar words:
nororganisert
sweorganisera
engorganiser
sweorganiserad
engorganizer
engorganise
nororganisme
Your last searches:
 1. organisereLast searches

# NAL Term
1 Flag tillbakavisa
2 Flag rock
3 Flag get light
4 Flag motorvelociped
5 Flag bufre
6 Flag patidifuso
7 Flag rebel
8 Flag confinado
9 Flag beste alder
10 Flag kreppe
11 Flag lung
12 Flag dekret
13 Flag dytte
14 Flag agrario
15 Flag reprobar
16 Flag på ferie
17 Flag as appears from
18 Flag borrachera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1324 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1564 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1822 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1551 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2170 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3548 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2215 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2539 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5013 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4917 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2177 - seconds.

mobiltelefon