logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for original:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engoriginal
norgeneral [a]: orginal
design [a]: kreativ, orginal
ownership [a]: opprinnelig, original-, første
art [a]: autentisk, ekte, genuin, sann
archetypal [a]: arketypisk, opprinnelig, prototypisk, original-
general [n]: original [n]
spageneral [a]: original
design [a]: creativo, original
ownership [a]: original
art [a]: auténtico, verdadero, original, genuino
archetypal [a]: arquetípico, prototípico, original
general [n]: original [m]
swegeneral [a]: originell
design [a]: kreativ, originell
ownership [a]: ursprunglig, original-, första
art [a]: autentisk, äkta, genuin, sann
archetypal [a]: arketypisk, ursprunglig, prototypisk, original-
general [n]: original [n]
Synonyms:
 1. [adj]: first [st]
 2. [adj]: primary [st]
 3. [adj]: avant-garde [st], daring [st], freehand [st], freehanded [st], fresh [st], new [st], novel [st], germinal [st], originative [st], seminal [st], innovative [st], innovational [st], groundbreaking [st], newfangled [st], new [st], underivative [st], creative [rt], originative [rt], first [rt], primary [rt], unconventional [rt]
 4. [adj]: underived [st]
 5. [n]: master, master copy, creation [gt]
 6. [n]: archetype, pilot, model [gt], example [gt]
antonyms:[adj]: unoriginal
Derived terms:aboriginal, original purchase price, original sin, originality, originally, aboriginal australian, originalism, unoriginal, unoriginality
Example:
 1. In order to keep his original idea from being copied, Henry resorted to reticence.
 2. I dont like the new textbook for my English class; I prefer the original.
 3. Set your translation against the original once again.
 4. Bill has a lot of original ideas.
 5. Any translation, however good, will clearly fall short of the original.
 6. The translation was true to the original.
 7. The translation is quite true to the original.
 8. The translation is true to the original.
 9. The translation was nicely true to the original.
 10. The copy agrees with the original.
 11. What do you think of the original plan?
 12. The movie is not so interesting as the original.
 13. The drama differs from the original story.
 14. This is an exact copy of the original.
 15. This book is abridged from the original.
 16. The evidence leaves no room for doubt; this cant be an original Picasso.
 17. This touch is original with her.
 18. Several scenes have been cut from the original.
 19. That copy differs from the original.
 20. You seem to have lost sight of original objective.
Results found in Norwegian dictionary
nororiginal
enggeneral [n]: original
man [n]: character, eccentric, weirdo [informal], weirdie [informal], oddity
woman [n]: character, eccentric, weirdo [informal], weirdie [informal], crank
spageneral [n]: original [m]
man [n]: original [m], excéntrico [m], rareza [f]
woman [n]: original [f], excéntrica [f], chiflada [f]
swegeneral [n]: original
Synonyms:
 1. aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, underlig
 2. autentisk, edel, ekte, ektefødt, fullblods, genuin, hundre prosent, legitim, lødig, opprinnelig, pur, rein, reinspikka, ren, sann, ublandet, uforfalsket, vaskeekte
 3. ensidig, for egen regning, forutinntatt, individuell, intim, nærgående, partisk, personlig, privat, selvstendig, subjektiv, tendensiøs, urettferdig, usaklig
Derived terms:original-, originalitet, originalbrev, originalmodell
Wiki:Original betyr «opprinnelig», og brukes i dag i flere sammenhenger på norsk: - Dersom et menneske konsekvent oppfører seg, mener og/eller kler seg på en måte som skiller det fra alle andre, vil uttrykket original kunne bli brukt. - Førsteutgave av et produkt som senere blir kopiert, forbedret eller forverret. - Original stand - om for eksempel en fabrikkny bil eller andre ting som fremstår som da de ble laget.
Example:
 1. Printmakers er original rytmisk, og Cyrille og Cox står på for å følge den unge dame.
 2. Sprelsk og original fantasilitteratur, der forfatterne jonglerer til tider briljant med gammelt mytestoff og samtidsforskning, ifølge flere anmeldere.
 3. Statsråden har imidlertid en original vri på hvordan saken nå skal håndteres videre.
 4. Ingen filmskaper er dessuten helt original.
 5. Sølvi Edvardsens Kimen er original i form og innhold.
 6. Sønnen er en original rolle, ingen helt eller opprører.
 7. Verdien av den eksport som bygger på original israelsk forskning og produktutvikling har steget fra 270 millioner dollar i 1976 til 1,3 milliarder dollar ifjor - og stigningen fortsetter.
 8. Å efterlyse stjålne malerier med å la dem være frimerkemotiv er en høyst original og uvanlig letemetode, men på sparket slutter jeg meg til ideen, sier politibetjent Svein Jacobsen, en av politiets folk som har deltatt i efterforskningen av tyveriet fra Nasjonalgalleriet.
 9. 110 år efter at Edvard Grieg komponerte musikken til Peer Gynt, vil denne kunne fremføres samlet og i original versjon.
 10. 31årige Hans Fuhr skal iår tilbringe ferien sin på en meget original måte.
 11. Alt dette drøfter Kjærstad i Homo Falsus.. på en gjennomført original måte.
 12. Alt fremstår ikke som like vellykket, men at dette er spennende og original musikk å lytte til, skal det ikke herske tvil om.
 13. Anka var bra nok i original, han.
 14. Asker og Bærumsmesterskapet i håndball, som begynner i slutten av mars, har fått en original og edruelig sponsor.
 15. Bak et veltrimmet skjegg og en utrimmet kulemave skjuler seg imidlertid en høyst original blanding av Rolv Wesenlund, Pehr Gyllenhammar og Billy Graham.
 16. Braques illustrasjoner til kjærlighetsdikt av Rene Char hvor hver illustrasjon er en original litografi.
 17. Burrell er en meget original pianist, med usedvanlig fin klangbehandling.
 18. Cinelu ga en original oppvisning i kongaspill og hadde en teknikk på triangel som også var uvanlig frapperende.
 19. De to grafikklubbene har hatt som mål å spre original grafikk av høy kvalitet til folk over hele landet.
 20. Den er ikke spesielt original.
 21. Den er inspirert av en original historie av den amerikanske økonom H. Manne.
 22. Den har bestselgerens kvaliteter - en original og uhyre intelligent kriminalintrige der et halvt dusin munker tas av dage i et benediktinerkloster på 1300tallet.
 23. Den italienske likørindustriens svar på lodderogn er tappet på en original, men charmerende flaske.
 24. Den nå 4årige traverhingsten er dermed vinner av Slogumhøvret, en flott og original ærespremie oppsatt av landets trolig største oppdretter av kaldblodstravere, Martin Jonsrud, Leirsund.
 25. Den som bestemmer seg for å ta med barna ut på restaurant for å tyvsmake på julematen en adventssøndag - er ikke særlig original.
 26. Denne samlingen gir ikke noe uttrykk for at Røsbak egentlig er noen original og egenartet dikter.
 27. Det er ennu et åpent spørsmål om Hildesheimer vil erobre seg noen egen eller original plass i moderne tysk kunst.
 28. Det er her lykkes kunstneren Jon Gundersen å etablere en syntese av kulturhistorisk tidsopplevelse og manipulering med individueltkollektivt menneskesyn, ved hjelp av trivielle virkemidler i original sammenføring.
 29. Det skal ikke så aldeles meget til av uortodoks og original oppførsel før man kan bli offer for en slags moderne form for heksebrenning.
 30. Dette er en vakker og original ballett.
Results found in Spanish dictionary
spaoriginal
enggeneral [a]: original, primal
plano [a]: creative, original
pueblo [a]: quaint, pleasingly old-fashioned
property [a]: original
condición [a]: pristine [formal]
hábito [a]: quaint, unusual, odd
art [a]: authentic, genuine, original, real, true, pukka
arquetípico [a]: archetypal, original, prototypal, prototypic, prototypical
general [n]: original
man [n]: character, eccentric, weirdo [informal], weirdie [informal]
woman [n]: character, eccentric, weirdo [informal], weirdie [informal], crank
norgeneral [a]: orginal, opprinnelig
plano [a]: kreativ, orginal
pueblo [a]: pittoresk
property [a]: opprinnelig, original-, første
condición [a]: opprinnelig
hábito [a]: egenartet, kuriøs, orginal
art [a]: autentisk, ekte, genuin, sann
arquetípico [a]: arketypisk, opprinnelig, prototypisk, original-
general [n]: original [n]
man [n]: original [n], særing [u], eksentrisk individ [u]
woman [n]: original [n], særing [u], eksentrisk individ [u]
swegeneral [a]: originell, ursprunglig
plano [a]: kreativ, originell
pueblo [a]: pittoresk
property [a]: ursprunglig, original-, första
condición [a]: ursprunglig
hábito [a]: egenartad, kuriös, originell
art [a]: autentisk, äkta, genuin, sann
arquetípico [a]: arketypisk, ursprunglig, prototypisk, original-
general [n]: original [n]
man [n]: original [n], särling [u], excentrisk individ [u]
woman [n]: original [n], särling [u], excentrisk individ [u]
Synonyms:
 1. exótico, extraño, chocante, singular, insólito, infrecuente, extravagante, raro
 2. inefable, divino, maravilloso, sublime, genial, único
 3. inicial, auténtico
 4. moderno, flamante, novedoso, innovador, reciente, nuevo
 5. llamativo, diferente, innovador, flamante
Derived terms:originalidad, originalmente, pecado original, precio original de compra, volver a su posición original
Example:
 1. Su traducción es fiel al original.
 2. Esto es una reproducción exacta del original.
 3. ¿Es ésta una pieza original?
 4. Compara la copia con el original.
 5. ¿Qué te parece el plan original?
 6. Comparó la copia con el original.
 7. Según el plan original, este camino ya debería haber sido terminado.
 8. Compare una vez más la traducción y el original.
 9. Me ceñiré a mi plan original.
 10. La traducción es fiel a la original.
 11. La canción original suena mucho mejor.
 12. ¡Pero tu deseo es el más original!
 13. Ellos han decidido apegarse al plan original después de todo.
 14. Nótese que trabajamos con una leve generalización de la definición original.
 15. Él comparó la imitación con el original.
 16. La traducción era fiel al original.
 17. Me temo que en mi traducción se perdió parte del significado original.
 18. Se dice que es una traducción fiel al original.
 19. Él no es un pensador original, sino que tan solamente imita lo que otros ya han dicho y hecho.
 20. Esta frase no es una traducción. Es la original.
Results found in Swedish dictionary
sweoriginal
enggeneral [n]: original
man [n]: character, eccentric, weirdo [informal], weirdie [informal], oddity
woman [n]: character, eccentric, weirdo [informal], weirdie [informal], crank
norgeneral [n]: original
spageneral [n]: original [m]
man [n]: original [m], excéntrico [m], rareza [f]
woman [n]: original [f], excéntrica [f], chiflada [f]
Synonyms:särling, stofil
Derived terms:original-, originalitet
Similar words:
nororginal
nororiginal-
spaoriginar
sweoriginal-
engordinal
engorigin
engoriginally
Your last searches:
 1. originalLast searches

# NAL Term
1 Flag utslag
2 Flag sofa
3 Flag gjennomskinnelig
4 Flag witticism
5 Flag vara lojal mot
6 Flag boms
7 Flag isa av
8 Flag abase
9 Flag sacrificar
10 Flag eplepai
11 Flag bind
12 Flag fount
13 Flag ålägga
14 Flag mellomfag
15 Flag big
16 Flag trosor
17 Flag gill
18 Flag infanterist

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 422 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2474 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7957 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2785 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5717 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6532 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2067 - seconds.

mobiltelefon