logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for overbelastning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noroverbelastning
enggeneral [?]: overload
spageneral [?]: sobrecarga
swegeneral [?]: överbelastning
Example:
 1. Kroppens reaksjon på overbelastning og feilbelastninger er smerter, stivhet og ømhet, og årsakene til disse signalene er ofte kompliserte og sammensatte, sier Kirsti Vandraas videre.
 2. Vi kan ikke risikere overbelastning.
 3. Det britiske magasinet Janes Defence Weekly skriver at en annen forklaring kan være at brannen oppsto som følge av overbelastning i det elektriske systemet mens ubåten nanøvrerte for å komme seg fri fra trålposen den var fanget i.
 4. Det er ikke så sjelden at en uhensiktsmessig bolig, overbelastning av en eldre ektefelle eller forsinket innsats av de offentlige hjelpetiltak, fremtvinger en varig innleggelse.
 5. Det hjalp selgeren lite å hevde at bruddet skyldtes overbelastning og kjøring på dårlige veier med for stor fart, eventuelt at selve trekkvognen var overbelastet.
 6. Drømmen om lys i noen menneskeansikter, kanskje et smil, muligens et håndtrykk der man før snudde ryggen til, kanskje en liten oppmuntring, muligens litt mer vekt på det som samler oss enn overbelastning av det som synes å skille.
 7. Fall over bord og overbelastning av små båter er de hyppigste årsaker.
 8. Flere sykemeldinger som følge av overbelastning har vanskeliggjort personalsituasjonen enda mer.
 9. Forskerne nevner tre forskjellige typer av unormal opptreden som en overbelastning av hjernebarkens cellesystem kan føre til.
 10. Fylkesmann Einar H. Moxnes sier til Aftenposten at det mest alvorlige i situasjonen er at barnevernloven er blitt forsømt på grunn av underbemanning, sykdom og overbelastning blant Heimdal sosialkontors ansatte.
 11. Hele 66 større vogntog fikk stoppordre på grunn av overbelastning eller for stor fart eller fordi de var for dårlig skodd.
 12. Her får vi vite en hel del om virkningen av overbelastning og slitasje på kroppen.
 13. Jeg pådro meg en liten skade i lysken, sannsynligvis som følge av overbelastning, dessuten har jeg hatt en snev av influensa, men jeg regner med å være klar til landskampen mot Ungarn onsdag.
 14. Kollektiv gjennomlysing av hele etaten ; omsorgsfull sjekk av tjenesterutiner med symptomer som mistrivsel og overbelastning av tålmodigheten.
 15. Kun utbygging av en attraktiv Granfosslinje uten ny Bærumsvei kan på grunn av den forventede trafikkveksten føre til overbelastning av Drammensveien utenfor Lysaker.
 16. Maktutredningen kastet bl.a. lys på den overbelastning man kan finne i det norske styringssystem.
 17. Mange av dem som blir lagt inn lider av overbelastning i tillegg til en bestemt sykdom.
 18. Mange tror at riktig løfteteknikk kan sikre mot overbelastning.
 19. Men det hjelper lite å satse på jogging og trimming hvis man gjør det med overbelastning og ensidige øvelser.
 20. Også da var årsaken stress og overbelastning.
 21. Overbelastning av telenettet er ikke bare et problem i byer og tettsteder.
 22. Overbelastning er ofte årsaken - men også uvettig kjøring.
 23. Pipebrann, overbelastning av det elektriske anlegg eller barns lek med fyrstikker kan være årsaken til brannen på Dyvik gård i Vaksdal utenfor Bergen for en uke siden.
 24. Problemer med stadig opptattsignal og lang ventetid som følge av overbelastning, har man nær sagt over hele landet.
 25. Selv om anfallet i utgangspunktet skjer på grunn av allergisk reaksjon, infeksjon eller fysisk overbelastning, opplever astmatikeren også ofte angst i forbindelse med anfallet.
 26. Sikkert en eller annen form for overbelastning og ikke noe alvorlig.
 27. Underbemanning, sykdom og overbelastning blant de ansatte har ført til at kontoret delvis har vært ute av funksjon det siste år.
 28. Vegdirektoratet skriver i et brev om de nye satsene at hovedhensikten med ordningen er å hindre overbelastning på veinettet.
 29. Årsaken er overbelastning.
 30. At samtlige løpere sprakk på siste runde tyder helt klart på overbelastning av muskulaturen, konkluderer Kristiansen.
Similar words:
noroverbevisning
engoverbearing
noroverbefolkning
noroverbelaste
engoverdemanding
engoverlapping
engoverweening
Your last searches:
 1. overbelastningLast searches

# NAL Term
1 Flag feilregning
2 Flag insida
3 Flag prosjektil
4 Flag ostentativ
5 Flag counterbalanced
6 Flag cyclic
7 Flag snekkeri
8 Flag fabel
9 Flag medarbeidersamtale
10 Flag crouch
11 Flag ildsted
12 Flag porvenir
13 Flag gin
14 Flag silkes-
15 Flag teppe
16 Flag cryptographer
17 Flag semitone
18 Flag refund

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1621 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1723 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2317 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3543 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9731 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6800 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7487 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2425 - seconds.

mobiltelefon