logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for overmot:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norovermot
enggeneral [n]: bravado
behavior [n]: arrogance, self-importance, haughtiness, self-sufficiency, overconfidence
spageneral [n]: bravata [f], baladronada [f]
behavior [n]: arrogancia [f], altivez [f], soberbia [f], presunción [f], exceso de confianza [m]
swegeneral [n]: övermod
Synonyms:
 1. arroganse, fordringsfullhet, hovmod, hybris, innbilskhet, overlegenhet, stolthet, storsnutethet, uforskammethet, viktighet
 2. autonomi, bevegelsesfrihet, carte blanche, egenrådighet, frie hender, frihet, handlefrihet, privilegium, selvråderett, selvstendighet, selvstyre, suverenitet, uavhengighet
Example:
 1. Det er nesten som å kaste seg ut på de 70 000 favners dyp, sier Terje Talvik Kristiansen - han blir konfrontert med sitt filmatiske overmot.
 2. Tidligere tiders overmot har nødvendiggjort en økonomisk stabiliseringspolitikk som det har vært vår plikt å gjennomføre.
 3. Det behøves ikke så veldig mange av ham heller, før vi i vårt overmot synes å ha fått en annen greker, kong Krøsus, som følgesvenn.
 4. Det er sommer og ferietid, og i et anfall av overmot og eventyrlyst har vi havnet på et av Den Norske Turistforenings brekurs på Flatebrehytta i Sogn.
 5. Herren fra Hotel Scandinavia ser på dette merkelige opptrinn med vanlig overmot.
 6. I overmot har vi lagt i vei med prosjekter og levesett som langt overstiger vår økonomiske evne.
 7. I overmot har vi også bevilget oss sosiale goder som ikke har noe med sunn økonomisk disponering å gjøre.
 8. Med kraft og ungdommelig overmot åpnet Ungdomssymfonikerne med sin dirigent Kjell Seim igår Oslodagene i Oslo Konserthus med en bit fra ouvertyren til Den glade enke.
 9. Om de innblandes så ofte på grunn av nedsatt reaksjonsevne og ferdighet - nedsatt vurderingsevne eller overmot, vet vi ikke.
 10. Oppfylt av ungdommelig overmot var han derefter sikker på at de øvrige ruter var grei skuring.
 11. Overmot, overmot.
 12. Vi skulle knipe ham midt i verkstedet, mens han i overmot og ødselhet lot underet skje.
 13. Oljeinntektene skaper et overmot og et forventningspress om ikke gjør det lett å få tilslutning til en tilstrekkelig nøktern politikk, og til omstillinger som kan legge grunnlaget for et næringsliv med vekst, lønnsomhet og full sysselsetting på lang sikt.
 14. Byråkratenes overmot har til og med gått så langt at innbyggerne i visse økologisk truede områder ikke får bytte arbeide eller oppholdssted.
 15. Eller når katten skal demonstrere sine fabelaktige klatreegenskaper, og i overmot når det høyeste punkt på treet, for så å oppdage at nedturen byr på større problemer, ja, da kan livet henge i en tråd.
 16. Filmen rommer også emnekatalogen - den store manns vekst og fall, efter tragisk overmot og maktmisbrukt og kjærlighetssvik.
 17. Litt norsk overmot, noen uoverveide skudd, polakker som plutselig tok kommandoen under egen kurv og begynte å treffe for alvor, og den norske ledelsen skrumpet inn fra 20 poeng til 2 poeng.
 18. Men det forhindrer ikke at vårt lille land til tider er preget av et slags nasjonalt overmot.
 19. Og spennende nok kan det være for en norsk tenåring som i en smule overmot leier en motorsykkel og legger ut i stor fart på greske veier for så, efter et plutselig smell, å våkne opp i en sykehusseng med mange bandasjer og alt som hører med av bruddskader.
 20. Prøver de i overdådig overmot å ta opp konkurransen med den tropiske jungels ville vekster ?
Similar words:
noroverilt
engover it
engoverdo
engovertop
engovereat
engovercoat
norovermakt
Your last searches:
 1. overmotLast searches

# NAL Term
1 Flag katastrofartad
2 Flag tverrsnitt
3 Flag damspelsbricka
4 Flag summon
5 Flag campechanía
6 Flag polstret
7 Flag dislate
8 Flag applaudere
9 Flag bevegelig
10 Flag beanstalk
11 Flag menacing
12 Flag caer
13 Flag tallfeste
14 Flag sensor
15 Flag datum
16 Flag jalusi
17 Flag ge tillåtelse till
18 Flag kostbar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 29 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1248 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 399 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1055 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3857 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4724 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4937 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4076 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4719 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8356 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1762 - seconds.

mobiltelefon