logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for overse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noroverse
enggeneral [?]: ignore
spageneral [?]: ignorar
swegeneral [?]: ignorera
Synonyms:
 1. avvise, motsette (seg), motsi, neglisjere, sette seg opp mot, stå imot, trasse, trosse, være imot, være ulydig (mot)
 2. bagatellisere, behandle som luft, blåse en lang marsj i, blåse i, feie av, feie til side, forakte, forbigå, forsømme, gi blaffen, gi en god dag, gi pokker i, ignorere, ikke ta hensyn til, ikke ta notis av, la ligge, late hånt om, neglisjere, overhøre, se bort fra, tie i hjel, tilsidesette
 3. forbigå, forspille, forsømme, glemme, ignorere, la gå for lut og kaldt vann, la gå fra seg, la ligge, la være, mangle, neglisjere, ringeakte, sette til side, skofte, skulke, slurve (med), svikte, unntale, utebli, vanrøkte, vanskjøtte, vanstelle, være borte
Derived terms:bli oversett, oversetterfeil, oversende, oversette, oversette feil, oversetter, oversetting, overse med, overseenhet, oversettbar, oversettelse
Anagrams:se over
Example:
 1. Det hadde vært bedre å overse ham fullstendig.
 2. Hvis flertallet i Stortinget velger å stenge Polet ett år til,... velger man i så fall å overse klare resultater i den måling man har bedt om for å få undersøkt effekten av forsøksordningen, skriver Aftenposten på lederplass mandag 3. des., og fremstiller denne måling som et slags bevis på at lørdagsstengningen av Vinmonopolets utsalg har slått feil.
 3. En ny vitenskapelig analyse av fossiler har avslørt et merkelig mønster for masseutslettelse av liv på Jorden som forskere hverken kan forklare eller overse.
 4. Boken pretenderer ikke å være Det Store Historieverket, men jeg håper at stoffet ikke kan oversees i fremtiden, sa Birgit Wiig og fortalte at et av motivene for å skrive boken var å få kvinnene til å se at de også har betydd noe for historien et faktum som mange mannlige historieskrivere har hatt tendenser til å overse.
 5. De andre partiene tar nemlig Fremskrittspartiet på alvor nå og vil ikke lenger overse oss.
 6. Det ville være strutsepolitikk å overse at en slik inflasjonspolitikk som Arbeiderpartiet førte i 70årene medfører langsiktige skadevirkninger.
 7. Hva med den lille skriften, som det er så lett å overse ?
 8. Jeg må understreke at utfra de opplysninger jeg fikk, kunne jeg ikke overse truslene som fremkom.
 9. Man kan ikke overse den teknologiske utvikling, men behovene er forskjellige.
 10. Man kan rett og slett ikke drive debatten om norsk forsvarspolitikk videre, som om intet er skjedd i Afghanistan, eller overse at Polen er politisk okkupert gjennom SovjetUnionens militære styrke.
 11. Mediene skaper idag et bilde av at mange ting skjer samtidig, og man kan lett overse at de fundamentale verdibegreper står fast.
 12. Vi kan i Oslos situasjon ikke overse virkeligheten.
 13. Vi kan ikke stikke hodet i sanden og overse den sosiale virkelighet, sa den greske justisminister G. Mangakis i sin begrunnelse for at regjeringen nå har besluttet å innføre selvbestemt abort.
 14. Altfor mange later dessverre til å ville overse dette.
 15. Altfor mange synes dessverre å ville overse dette.
 16. Altfor mange synes å overse hulheten i argumentasjonen, og hysterien og ensrettingen sprer seg gjennom skolene også til barna, og gjelder også det som så forførende kalles passiv røking.
 17. At de fleste av dem som har andre, brukbare alternativer for å komme seg til og fra sin arbeidssteder, eller er avhengig av bilen i sitt daglige arbeide, velger de tydeligvis å overse.
 18. At man da kommer i skade for å overse de faktiske forhold, synes ikke å bekymre fagforeningene.
 19. Av og til kan imidlertid drømmen oppleves så virkelig at man ikke vil overse den.
 20. Bastian Heide utbrøt efter domfellelsen at han anså dommen som grunnlovstridig, og at han derfor valgte å overse den fullstendig og ikke kunne godta den.
 21. Biskop Andreas Aarflot skriver i sin årsmelding til Kirke og undervisningsdepartementet at man ikke bør overse denne tendensen.
 22. Biskop Andreas Aarflot skriver i sin årsmelding til Kirkeog undervisningsdepartementet at man ikke bør overse denne tendensen.
 23. DISSE fakta velger de fagorganiserte å overse.
 24. Da gjorde annenflyveren tabben ved å overse at flyets navigasjonsutstyr forble i en posisjon som umuliggjorde innflyvningskursen som han hadde innprogrammert.
 25. De involverte jurister hevder at SovjetUnionen ikke kan overse søksmålet, med fare for at saken blir ført frem for Den internasjonale domstol i Haag.
 26. De må ta stilling til utsmykningen, eller overse den, mane den vekk.
 27. De valgte å overse disse åpne kort med en optimisme som saktens var charmerende, men som helst skulle ha hatt et litt bedre grunnlag.
 28. Den eneste måte hvorpå noen kan overse Washingtons byråkrati er, slik som Henry Kissinger, ved i forveien å ha skaffet seg klar støtte fra presidenten.
 29. Den skal lære å ferdes trygt i trafikken, den må kunne overse andre hunder og den skal innøve og adlyde en rekke kommandoord.
 30. Der har man valgt å overse alle henvendelser om solidaritet fra de streikende britiske arbeider.
Similar words:
engoversea
engoversee
engover
engoverawe
engoverdo
engoverdose
engoverdue
Your last searches:
 1. overseLast searches

# NAL Term
1 Flag hevle
2 Flag føde-
3 Flag bestraffning
4 Flag grisa
5 Flag eksellere
6 Flag traktere
7 Flag samurai
8 Flag escobillada
9 Flag ruptura controlada
10 Flag puntualizar
11 Flag yaguré
12 Flag middelaldrende
13 Flag tufte
14 Flag gjennomgående trafikk
15 Flag robador
16 Flag hanger
17 Flag pujar
18 Flag kortere arbeidstid

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1509 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3337 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9489 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3146 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3829 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6584 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7330 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7964 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2159 - seconds.

mobiltelefon