logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oversikt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noroversikt
engsituation [n]: overview, survey
skriveri [n]: survey
spasituation [n]: resumen [m], compendio [m]
skriveri [n]: informe [m], estudio [m]
swesituation [n]: översikt
Synonyms:
 1. (himmel)perspektiv, fugleperspektiv, helhetsinntrykk, overblikk, oversikt (muntlig mening), oversyn
 2. aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag
 3. gjøremål, handleliste, hjelpeord, indeks, innhold, innholdsfortegnelse, oppslag, oppslagsord, overskrift, punktliste, stikkord, stikkordsliste
 4. helhet, orden, organisering, plan, sammensetning, struktur, veivalg
Derived terms:generell oversikt, inventaroversikt, oversiktelig, oversiktlig
Example:
 1. 20. julimennene var nesten alle generalstabsoffiserer med spesiell oversikt og innblikk.
 2. Barns levekår gir en samlet oversikt over de data som finnes om barns hverdag.
 3. Båtparaden med alle modeller og nyheter, kjentfolk forteller om sine favoritthavner, oversikt over ankrings og badeplasser i Oslofjorden, på dagstur med seilbrett, jorden rundt med Fredag og mye annet stoff for båtfolk som her Arve Opsahl ombord i sin motorkrysser Caroline 4.
 4. Den økonomiske situasjon som SL er kommet opp i, skyldes en rekke forhold som meget kort kan sammenfattes som utilstrekkelig oversikt over og styring med utviklingen på omkostningssiden og for sen tilpasning til endrede rammebetingelser og endret trafikk på inntektssiden.
 5. Derom strides de lærde og det i den grad at de har splittet det norske likestillingsarbeidet opp i en mengde ulike grupper, som de vel ikke selv har oversikt over.
 6. Det nordiske publikum vil bli tilbudt store muligheter til å velge TVprogrammer fra et omfattende internasjonalt utbud via satellitt, heter det i en oversikt over hva som kan ventes når britiske, vesttyske, franske og andre ikkenordiske satellitter kommer i gang, og kan mottas over store deler av Norden.
 7. En handlingsplan for et avgjørende sikkerhetspolitisk spørsmål mellom Norge og to nøytrale land kan, for vårt samarbeide innen NATO, få skadevirkninger som man idag neppe har full oversikt over.
 8. For noen år siden var det bare Vårherre og landbruksdirektøren som hadde den fulle oversikt.
 9. Fraværet av egne vurderinger blir også noe forunderlig når departementet i det ene øyeblikket mener kommisjonen har gjort et verdifullt arbeid med en omfattende oversikt og dokumentasjon, for i det neste å legge til at man på saklig grunnlag kan være uenig i dens konklusjoner.
 10. Hva Skjer ? er en oversikt over kulturtilbudene i hovedstaden.
 11. I strøket er en samlet oversikt over foreninger, lag, fritidsaktiviteter, skoler, barnehaver og mye mer i bydelen.
 12. Ocean Ranger og JOMACC nr. 10, viser en oversikt fra Veritas databank for ulykker på offshoreinnstallasjoner over hele verden.
 13. Saksbehandlerne ved Sosialsentralen sitter inne med bedre oversikt over standarden ved ulike hospits, mer kunnskap om vernehjem, tilsynshjem, vernede bokollektiv og andre tilbud.
 14. Så langt det er mulig å få oversikt over de konkrete virkninger av hovedelementene i den straksløsning kommisjonen har presentert, kan det tyde på at det vil føre til at opplegget reduserer skattesystemets betydning for inntektsutjevningen.
 15. Den er nå med større typer, likevel er den fortsatt vanskelig å få full oversikt over.
 16. Den er utarbeidet bl.a. med tanke på byens hoteller, som må danne seg en oversikt før de sier ja til et nytt arrangement.
 17. Den vesentlige innsikt som ligger til grunn for vår tids tiltagende vekt på regelforenkling og deregulering er den kroniske realitet at det ikke er mulig for noen forvaltnig å ha den fulle oversikt over et problems løsning og konsekvenser.
 18. Denne uttalelse må ikke misforstås dithen at jeg har liten tro på fylkeslegenes generelle kompetanse, men det er som en følge av den medisinske utvikling ingen lege kan ha tilstrekkelig oversikt over problemer innen de forskjellige spesialiteter, sier professor Kåss.
 19. Det er cirka tre og et halvt år siden RV første gang fremmet forslag om at bystyret skulle få seg forelagt en oversikt over byens samtlige tilfluktsrom og hvilken forfatning de er i, heter det.
 20. Det er det ingen som har oversikt over.
 21. Det er for tidlig å bekrefte den endelige underdekningen på klientkontoen, og vi får ingen oversikt over de totale krav i boet før i slutten av mars, sier bobestyrer Størseth.
 22. Det er ingen som har noen oversikt over hvilke skader en maratonløper kan påføre organismen ved å løpe i skitten luft.
 23. Det gjenstår noen små justeringer av teksten, og dessuten må selskapet skaffe oversikt over hvor mange ansatte avtalen vil gjelde.
 24. Det jeg konkret skal gjøre nå er å skaffe en fullstendig oversikt over norske USAstudenter i friidrett.
 25. Dette var en oversikt over sovjetisk utenrikspolitikk, skrevet i forrige uke.
 26. Efter den oversikt vi har idag, finnes det fortsatt 6000 ledige hotellværelser bare i Los Angelesområdet, og i tillegg er der private innkvarteringsmuligheter, sier Arey.
 27. Efterhvert som vi kommer til en slags oversikt i denne forskningen, mener jeg at resultatene kan gi oss en større forståelse for de kjønnsrollene vi er bundet av.
 28. Egentlig er det vanskelig å få en oversikt over hva som skjer på boligmarkedet i Oslo for tiden.
 29. En samlet oversikt over disse forhold vil ikke ha noen særlig betydning.
 30. Et av våre prosjekter er å lage en detaljert oversikt over hvor skandinaviskættede amerikanere befinner sig i USA, og hvorledes kjøpekraften er i de største norskættede områdene, sier Elin Bolann.
Similar words:
norovergitt
engoversight
noroverilt
sweöversikt
norovermakt
norovervekt
noroversatt
Your last searches:
 1. oversiktLast searches

# NAL Term
1 Flag rundresa
2 Flag rådsmedlem
3 Flag lyddemper
4 Flag conjunctivitis
5 Flag återgång
6 Flag I wouldn't be at all surprised if
7 Flag soporte para bicicletas
8 Flag inducido
9 Flag put in the shade
10 Flag fördröja
11 Flag utdannet
12 Flag invadir
13 Flag subsistir
14 Flag proliferate
15 Flag portrettere
16 Flag rotativo
17 Flag bolt
18 Flag håndheve

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 314 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3190 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3959 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4141 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3381 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3963 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6479 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3957 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4634 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7297 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1827 - seconds.

mobiltelefon