logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for overskytende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noroverskytende
engekstra [a]: plus, extra
spaekstra [a]: adicional, extra
sweekstra [a]: överskjutande
Synonyms:attpå, attåt, dessuten, ekstra, enestående, i tilgift, i tillegg, oven i kjøpet, overflod, overtallig, på kjøpet, på varastyre, spesiell, særdeles, særlig, til overs, tillegg, tilleggs-, ualminnelig, under bordet, utenom, utmerket, utvalgt, uvanlig, ytterligere
Example:
 1. Når en gift søker bor sammen med ektefellen i utdanningstiden, og ektefellen har brutto månedsinntekt som er større enn : kr. 5000 med 0 barn, kr. 6000 med 1 barn og kr. 7100 med 2 barn, osv., blir borteboertillegget redusert med 60% av det overskytende.
 2. Tanken om gjeninnføring av listeforbund, ved at overskytende stemmer fra ett parti overføres til et annet, er en slik mulighet.
 3. 3 prosent av de første 3000, 6 prosent av de neste 1800, 14 prosent av de neste 1200, 20 prosent av de neste 1300, 25 prosent av de neste 2400 kroner og 30 prosent av det overskytende.
 4. Administrerende direktør Gunnar Svendsen i Allers understreker at bedriften bare har gitt et generelt lønnstillegg på seks prosent, mens det overskytende er bonus for oppnådde produksjonsresultater.
 5. Av de neste 300 000 kroner skal det betales 8 prosent arveavgift og av det overskytende beløp skal det betales 20 prosent.
 6. Av de neste 300 000 skal betales 8 prosent, mens det av overskytende beløp betales 20 prosent.
 7. Av det overskytende tas bare halvparten med til beskatning.
 8. Avgiften blir imidlertid 10 prosent for de neste 300 000 kroner og 30 prosent for det overskytende beløp.
 9. De overskytende 16 millioner kroner vil bli foreslått overført til neste års regnskap.
 10. De overskytende 60 rom vil imidlertid også bli bygget, men skal benyttes til utleie for kontorer.
 11. De overskytende midlene kan derfor plasseres ut fra andre vurderinger enn de sikkerhets og likviditetskrav valutareserver nødvendigvis må tilfredsstille.
 12. Dersom nettooverskuddet er over 60 000 kroner, skal det overskytende beløp overføres til budsjettet for neste års marked.
 13. Det mest sannsynlige er at den overskytende makrellen vil gå til fiskemel, sier han.
 14. Det overskytende må fortsatt føres opp som inntekt på side 2 i selvangivelsen.
 15. Det overskytende tilfaller trygdeverket.
 16. Det overskytende vil kunne plasseres i mer langsiktige papirer som kan gi høyere avkastning.
 17. Det var kontant innbetaling ved tegning, og det vil gå et par uker før investorene får det overskytende beløp tilbake.
 18. Efter mønster av svenske og danske banker skal aksjonærer som åpner en spesielt gunstig aksjonærkonto også kunne få renter for den overskytende del av tegningsbeløpet allerede fra 1. juni hvis de velger å sette dette beløp inn på sin nyåpnede konto.
 19. Egenandelen utgjør for tiden kr. 500, med et tillegg på 15% av det overskytende.
 20. Eventuell overskytende gass skal avbrennes.
 21. Finansdepartementet påla som kjent Oslobanken å kreve kontant betaling ved den offentlige tegningen, og investorene som nå venter på de overskytende pengene får ikke renter på disse beløpene.
 22. Han gikk da til bilfirmaet og forlangte den overskytende del av kjøpesummen tilbake, noe firmaet avviste.
 23. Hvis det blir overtegning får man det overskytende beløp igjen efter noen uker.
 24. I dette tilfelle må altså de overskytende aksjer på utenlandske hender være uten stemmerett.
 25. Ifølge Breivik vil Bergen Bank, som administrerte tegningen, kunne overføre overskytende beløp tilbake til investorene i tidsrommet 15.20. juni.
 26. Jødiske prester behandlet de overskytende dagene på en høyst vilkårlig måte.
 27. Kommunekasserer Asbjørn Andersen sendte nemlig et brev til selskapet, og la ved en 10øre, og ba om at det overskytende - kroner 0,09, ble godskrevet kommunens bankkonto.
 28. Også innenlands er forholdene nå bedre når det gjelder muligheter for avtagelse av tilfeldig og overskytende kraftproduksjon.
 29. Overstiger verdien disse beløpsgrenser blir bare det overskytende beskattet.
 30. På denne måte kan man unngå at et parti får en rekke overskytende stemmer som ikke gir seg utslag i mandat.
Similar words:
noroverskyggende
noroverskyte
noroversende
noroverlistende
noroverskyet
noroverhengende
noroverskride
Your last searches:
 1. overskytendeLast searches

# NAL Term
1 Flag propina
2 Flag havseiler
3 Flag noen er fortsatt skyldig noe til noen
4 Flag torka upp
5 Flag nesten ingen
6 Flag autonomi
7 Flag ser vago
8 Flag vanskelighet
9 Flag førerkort
10 Flag ugglelik
11 Flag bleat
12 Flag thanks ever so much
13 Flag loddtrekning
14 Flag autopsy
15 Flag dishwasher
16 Flag exonerate
17 Flag dampkoke
18 Flag taktik

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1328 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1566 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1825 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1553 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2172 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3557 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2218 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2544 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5015 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4919 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1918 - seconds.

mobiltelefon