logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for overtid:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norovertid
engjob [n]: overtime, extra hours
spajob [n]: horas extraordinarias [fp]
swejob [n]: övertid
Derived terms:arbeide overtid, time overtid
Wiki:Overtid er arbeid utover lovens grense for såkalt alminnelig arbeidstid. Det er i Norge Arbeidsmiljøloven som setter grensene for hvor mye overtid som er tillatt og under hvilke forutsetninger. Lovens grenser for alminnelig arbeidstid er: - 9 timer i løpet av 24 timer - 40 timer i løpet av sju dager Når man arbeider overtid, har man krav på et tillegg til den alminnelige lønnen på minst 40 %.
Example:
 1. De offentlig ansatte bydelsleger har påtatt seg overtid så det bare skummer, men responsen fra de privatpraktiserende leger har vært meget skuffende.
 2. Efter flere måneders hardt arbeid med mye ubetalt overtid, med dårlig mat, bestående av bare ett måltid pr. dag og vanskelige sanitære forhold, er vi dessuten blitt direkte truet av kapteinen, forteller Timotheo Gones Silveira til Afteposten.
 3. Eksempelvis ville vi spare firefem millioner kroner årlig på vårt budsjett med flere faste pleiere, istedenfor å kjøre med overtid som idag.
 4. Hvis jeg ble nødt til å avspasere all overtid, ville nok avspaseringen strekke seg langt inn i pensjonsalderen, sier Nordengen, som tidligere iår fylte 60 år.
 5. Hvordan kan kommunen ha penger til å rydde sne halve natten, når den ikke har råd til et par timers overtid for å skaffe beboerne i Plogveien vannet tilbake ?, spør en leser fra Manglerud.
 6. I departementet kan de tilsynelatende la det skure og gå, samtidig som de vet at sogneprestene har 15 timer overtid i uken for å få ting unna, sier Wilter til Aftenposten.
 7. Lovens vilkår for at det kan arbeides overtid vil fortsatt være tilstede, og dernest er utvidet overtid avhengig av at partene inngår avtale om det.
 8. Men vi vil bruke overtid i den utstrekning det er anledning til det, fremholder Kjell Håvelsrud overfor Aftenposten.
 9. Normal arbeidstid er 40 timer i uken og maksimalt 15 timer i uken er tillatt som overtid, sier direktøren, hun lar det skinne gjennom at det ofte er frilørdagene som brukes.
 10. Sikkerheten og arbeidsforholdene har vært bedre enn da vi jobbet med Bdekket, og vi har stort sett unngått overtid og pressede arbeidssituasjoner, sa Stumo.
 11. Står det stillinger ledige samtidig som andre går på overtid ?
 12. Svært mange reiser ut av byen i ferien, og den reduserte bruken av overtid er neppe egnet til å skape engstelse.
 13. Ved siden av reduksjon av utdannelseskapasiteten, er kortere arbeidstid, mindre overtid og nedsatt pensjonsalder ellers virkemidler som de nordiske legeorganisasjoner står samlet om.
 14. Vi ber ikke om nye stillinger, men om at lønnsbudsjettet er stort nok til at vi ikke må kjøre en så stram linje på bruk av ekstrahjelp, vikarer og overtid.
 15. Vi har i undersøkelsen funnet at mange sykdommer og skader sjøfolk har kan kalles livsstilssykdommer, fordi det har sammenheng med blant annet stressfaktorer som ekstrem overtid, skiftarbeide, manglende mosjon, alkoholforbruk og røking.
 16. Vi skal spare på antall kjørte kilometer, overtid og transport.
 17. Vi tror derfor at mange av våre medlemmer vil benytte anledningen til å nekte overtid på sosialt grunnlag, og at forretningene i stor grad må basere seg på å benytte ekstra julehjelp for å holde åpent, sier Margit Glomm.
 18. Vil aksjonen mot planlagt overtid fortsette ?
 19. 10 sørget Jan Erik Kullerud for da han ekspederte et frispark fra Tor Vikenes videre i mål, 20 lagde Vikenes selv på overtid i førsteomgangen, da han utnyttet en Sogndalspillers sleiv på det glatte føret.
 20. 100 000 kroner ekstra er satt av til radarkontroller og nødvendig overtid i den forbindelse, melder NRKHedmark.
 21. Arbeide med programmer som krever overtid, der overtiden ikke er planlagt, skal imidlertid utføres som før.
 22. Arbeidsbelastningen er allerede idag på grensen av det forsvarlige og det er ikke uvanlig at disse embedsmennene arbeider 10 til 15 timer overtid i uken uten betaling.
 23. Arbeidstidsforkortelse, nye regler for overtid etc. gjør at det er behov for flere ansatte, men bevilgningene øker ikke.
 24. Asbjørn Wikestad, leder av SAS Personalklubb, sier til NTB at bakgrunnen for å nekte overtid er at ledelsen i selskapet ikke vil gå med på lokale forhandlinger efter at vårens sentrale tarifforslag på 6,37 prosent ble nedstemt ved uravstemning.
 25. Assisterende riksmeglingsmann Reidar Webster betegnet situasjonen som vanskelig, og meglingen var inne i en kritisk fase da partene gikk over til megling på overtid efter klokken 24.00.
 26. At et liv i energiens verden har gitt en god porsjon overtid, og derav kanskje en smule dårlig samvittighet for familien - som forøvrig aldri klager, legger ikke Vatten skjul på.
 27. Avisen vil nå at typografene skal arbeide 40 timers uke slik andre arbeidstagere i bedriften må gjøre for dermed å unngå mye og kostbar overtid.
 28. Avisens ledelse har ikke anmodet de ansatte om å ta den overtid som er nødvendig for å få ut avisen til rett tid.
 29. Bakgrunnen for konflikten er at Kringkastingens Landsforening mener at planlagt overtid er i strid med arbeidsmiljøloven.
 30. Bakgrunnen var diskusjoner som var oppstått om de siste dagenes bruk av overtid.
Similar words:
engoverbid
engovertire
engover it
engovert
engovertop
noroverveid
norovergi
Your last searches:
 1. overtidLast searches

# NAL Term
1 Flag mare mágnum
2 Flag stab
3 Flag katalog
4 Flag property
5 Flag gjennomsteike
6 Flag illa
7 Flag legua
8 Flag platt
9 Flag apretujar
10 Flag mangel på aktelse
11 Flag vara förföljd av otur
12 Flag scoop up
13 Flag skratt
14 Flag bränsle
15 Flag skjøt
16 Flag nacido libre
17 Flag mamón
18 Flag redo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1535 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1808 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2073 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1757 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2369 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3838 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2404 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2772 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5314 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5115 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1768 - seconds.

mobiltelefon