logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for overveie:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noroverveie
engjamføre [v]: weigh up
forslag [v]: debate, consider, give thought, give consideration
avgjørelse [v]: consider, think over
situation [v]: predominate, prevail, rule, reign [literature]
tenke på [v]: consider, ponder, think about, contemplate, reflect on
spajamføre [v]: pesar
forslag [v]: deliberar, considerar, analizar
avgjørelse [v]: considerar, examinar detenidamente
situation [v]: predominar, prevalecer
tenke på [v]: considerar, reflexionar, discurrir, meditar, contemplar
swejamføre [v]: överväga
Synonyms:
 1. akte, anse, anslå, bedømme, beregne, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skatte, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, vurdere
 2. ansette, avmåle, dimensjonere, disponere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, oppgi, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne
Derived terms:på nytt overveie, overveielse, overveiende
Example:
 1. Angrep på streikeretten og skritt i retning av korporativt samfunnssystem, er reaksjoner på antydninger i det siste om at man bør overveie andre oppgjørsformer for stat og kommune.
 2. Hvis det var valg imorgen, er det da absolutt sikkert at De ville stemme på samme parti som sist, eller ville de overveie om De ville stemme på et annet parti, eller ville De kanskje ikke stemme, eller er usikker på hva De ville gjøre ?
 3. President Reagan har underrettet SaudiArabias kong Fahd om at USA om nødvendig vil overveie å gripe inn militært for å beskytte oljetransporten i Den persiske gulf.
 4. De er interessert i våre vurderinger av forholdene og av å overveie de muligheter som foreligger.
 5. Den norske regjering er villig til å overveie ytterligere tiltak mot apartheidpolitikken i SydAfrika.
 6. Det er harde bud, og vi må under arbeidet hele tiden ta sneens struktur i betrakning, overveie hva den tåler av selvbærende konstrukskjoner og slikt.
 7. Det er nå oppstått en situasjon som kan gjøre det nødvendig å overveie gråsoneavtalen på nytt.
 8. Jeg tror ikke ICRC bør overveie å påta seg en meglingsoppgave.
 9. Med hensyn til de skandinaviske lands stillingtagen, har vi erklært oss beredt til, også sammen med de berørte parter, å overveie spørsmålet om Østersjøen som atomfritt område, sa Soboljev.
 10. Myndighetene vil overveie tiltak for å øke bygge og anleggsvirksomheten, sa statsminister Kåre Willoch på årsmøtet i Sogn og Fjordane Høyre lørdag.
 11. Myndighetene vil overveie tiltak for å øke bygge og anleggsvirksomheten og de omfattende tiltak for å skape øket beskjeftigelse skal utvides, fremholdt statsminister Kåre Willoch i et foredrag i helgen.
 12. Skal dere studenter nå frem med deres synspunkter, må vi overveie mer personlige kontakter med studenttillitsmenn og representanter for de ulike organer, herunder rektor.
 13. Vi bør nå komme noen skritt videre, og norsk presse må grundig overveie å opprette en egen pressens ombudsmann, finansiert av pressen selv.
 14. Aktor la som nevnt ned påstand om lovens maksimumsstraff, idet han henviste til at Riksadvokaten som tiltalen er utferdiget efter ordre fra, hadde bedt ham overveie denne påstand.
 15. Allen var meget overrasket over at kampen sluttet efter 8 runder, og likeså over dommerens avgjørelse, og han skal nå overveie å gi seg med profesjonell boksing.
 16. Arbeiderpartiets alkoholpolitiske talsmann Terje Granerud fremholdt at han ikke støtter tanken om et forbud, men at man alvorlig bør overveie å innføre en avgift på ferdige kartonger som inneholder råstoff til såkalt tre ukers vin.
 17. Av den grunn var det utenkeligfor DDR endog å overveie boikott av europamesterskapet ifriidrett i diktaturstyrets Hellas.
 18. Avisen mener det bør være en nærliggende oppgave for Finansdepartementet å overveie om man ikke kan innføre en planlagt budsjettinformasjon på et tidligst mulig tidspunkt.
 19. Begeistringen over noe som kaller seg fornyelse, kan lett fenge - uten at man har gitt seg særlig tid til å studere det nye eller å overveie det i alle dets konsekvenser.
 20. Bishop ble først målløs, siden ganske forvirret over forslaget, men han lovet å overveie det.
 21. Blant annet vil man overveie hvorvidt det er grunnlag for å sette klarere grenser for salg av kunderegistre og medlemsregistre.
 22. DE kommunale myndigheter bør nøye og pietetsfullt overveie hva dette sentrale område skal brukes til.
 23. Da det ennå efter 5 år ikke foreligger noen tegn til at disse landene forsåvidt har endret sin holdning, er det vanskelig å unngå spørsmålet om hvorfor tiden til alvorlig å overveie norsk medlemskap i EMS skulle være mere inne nå enn i 1978.
 24. Da må vi overveie å frafalle tidligere avtaler om ansvar for overproduksjon.
 25. Da ville ingen bli urolige pga. uvisshet, sier leseren, som oppfordrer rette vedkommende til å overveie forslaget hans.
 26. De som leter efter gode underholdninstilbud bør overveie å ta seg en tur å se på minifotball en fin sommerdag.
 27. Den britiske delegasjon har fremholdt at Kina bør stanse sine kjernefysiske prøvesprengninger og overveie en ensidig kjernefysisk nedrustning.
 28. Den som spekulerer på å skaffe seg vann fra vassdrag, bør først overveie andre muligheter.
 29. Derfor anbefaler avisen Finansdepartementet å overveie om man kan innføre en planlagt budsjettinformasjon på et tidligst mulig tidspunkt, uten å vente til hele det omfattende budsjettforslag foreligger klappet og klart.
 30. Derfor burde LO kanskje overveie å gå litt stillere i dørene, sier Lindefjeld.
Similar words:
noroverveid
engoversee
noroverreise
noroverleve
engoverview
norovervekt
norovervelde
Your last searches:
 1. overveie


Overveie was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) overveie
Gerundio: overveiende
Past participle: overveid
Indikative
1. Present
 • jeg
  overveier
 • du
  overveier
 • han
  overveier
 • vi
  overveier
 • dere
  overveier
 • de
  overveier
8. Perfect
 • jeg
  har overveid
 • du
  har overveid
 • han
  har overveid
 • vi
  har overveid
 • dere
  har overveid
 • de
  har overveid
2. Imperfect
 • jeg
  overveide
 • du
  overveide
 • han
  overveide
 • vi
  overveide
 • dere
  overveide
 • de
  overveide
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde overveid
 • du
  hadde overveid
 • han
  hadde overveid
 • vi
  hadde overveid
 • dere
  hadde overveid
 • de
  hadde overveid
4a. Future
 • jeg
  vil/skal overveie
 • du
  vil/skal overveie
 • han
  vil/skal overveie
 • vi
  vil/skal overveie
 • dere
  vil/skal overveie
 • de
  vil/skal overveie
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha overveid
 • du
  vil/skal ha overveid
 • han
  vil/skal ha overveid
 • vi
  vil/skal ha overveid
 • dere
  vil/skal ha overveid
 • de
  vil/skal ha overveid
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle overveie
 • du
  ville/skulle overveie
 • han
  ville/skulle overveie
 • vi
  ville/skulle overveie
 • dere
  ville/skulle overveie
 • de
  ville/skulle overveie
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha overveid
 • du
  ville/skulle ha overveid
 • han
  ville/skulle ha overveid
 • vi
  ville/skulle ha overveid
 • dere
  ville/skulle ha overveid
 • de
  ville/skulle ha overveid
Imperative
Affirmative
 • du
  overvei!
 • vi
  La oss overveie!
 • dere
  overvei!
Negative
 • du
  ikke overvei! (overvei ikke)!
 • dere
  ikke overvei! (overvei ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag llegar a la conclusión de
2 Flag ytbehandling
3 Flag snooty
4 Flag smeta
5 Flag ocupado
6 Flag ointresserad
7 Flag saving
8 Flag small beer
9 Flag forzosamente
10 Flag sadistisk
11 Flag pyntet
12 Flag spika
13 Flag ror
14 Flag en stank av
15 Flag mathematician
16 Flag keps
17 Flag klarering
18 Flag himla

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1906 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2290 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2576 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2109 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2719 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4396 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2743 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3222 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5817 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5445 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2134 - seconds.

mobiltelefon