logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for overvelde:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norovervelde
enggeneral [?]: Stun
spageneral [?]: Aturdir
swegeneral [?]: Stun
Derived terms:helt overveldet, overveldet, overveldende
Example:
  1. I stedet for å stille spørsmålstegn, kritisere, la seg opphisse og overvelde, registrerer man apatisk at svært meget av kunsten ikke lenger er for dem.
  2. Pr. definisjon må man konsentrere seg om de deltagerne og den politiske prosessen som tilriver seg mest oppmerksomhet, ellers ville informasjonsproblemet overvelde statsapparatet.
  3. Vatikanets kunstskatter er bare egnet til å overvelde, og var en meget passende opptakt til midnattsmessen - for dem som holdt ut så lenge.
  4. For ikke å overvelde efterforskerne i avhørssituasjonen, kom jeg i skade for å hevde at det var rapportutdrag jeg overleverte.
  5. Man frykter at det første sovjetiske mottiltak likevel vil være en kraftig økning av antall atomraketter og stridshoder som kan overvelde det amerikanske forsvarssystem.
  6. Men i stedet for å la oss overvelde og passivisere av problemer og utfordringer, fører vi en aktiv politikk for å løse og mestre dem.
  7. Men oland gir hele den lange sommer og høst også et annet blomstervell som rent kan overvelde også den ukyndige.
  8. Som ved et trylleslag kan den overvelde med sin egen styrke.
Similar words:
noroverveldet
noroversende
noroverveid
noroverveie
noroverveldige
engoverfeed
engoverhead
Your last searches:
  1. overveldeLast searches

# NAL Term
1 Flag sammenslåbar
2 Flag sammenslåbar
3 Flag meridional
4 Flag shallowness
5 Flag enredar
6 Flag belage
7 Flag gudfruktig
8 Flag poner en guardia
9 Flag capturar
10 Flag stripe
11 Flag deliberativo
12 Flag dristig
13 Flag konkav
14 Flag dragging
15 Flag dyrkan
16 Flag austere
17 Flag plea
18 Flag plea

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1410 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1542 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2087 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3351 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9508 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3155 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3847 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6603 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7339 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7977 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1922 - seconds.

mobiltelefon