logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for påfallende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpåfallende
engmerkbar [a]: marked
eksempel [a]: striking, remarkable
ulikhet [a]: striking, impressive, remarkable
skamløs [a]: blatant, flagrant
spamerkbar [a]: marcado
eksempel [a]: notable, sorprendente
ulikhet [a]: sobresaliente, impresionante, notable
skamløs [a]: evidente, patente
swemerkbar [a]: påfallande
Synonyms:
 1. aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, original, pussig, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, underlig
 2. avstikkende, forbausende, rart, snålt, uventet
Example:
 1. Det er påfallende at det store lyspunkt kom fra en ikkeparlamentariker, nemlig den initiativrike Volvosjefen Pehr G. Gyllenhammar direkte til statsministrene.
 2. En påfallende god novellesamling til debutarbeide å være.
 3. Familielikheten med faren var påfallende.
 4. I tiden efter 1967 er det påfallende i hvor liten grad man har foretatt langsiktige og prinsipielle diskusjoner, til tross for at mange forhold i og utenfor folketrygden er blitt endret.
 5. Trasevalg for E 18 gjennom Oslo sentrum, som er et ensidig partsinnlegg til fordel for Grunnlinjen, lagt frem en betenkelig samling lettvinte påstander, åpenbare forvrengninger og påfallende feilslutninger.
 6. Det er forresten påfallende at det ikke er flere jenter som velger å efterutdanne seg i utlandet, fortsetter hun, og forteller at hun er eneste norske jente som studerer på høyere nivå ved Arizona State University.
 7. Det er påfallende at ingen forretning noen gang vil innrømme salg til mindreårige.
 8. Det er påfallende få bøker om litteratur og forlagsvirksomhet i Groths samling.
 9. Det som er påfallende er at du husker alt inntil denne biltransporten, og så er alt borte, sa advokat Holden.
 10. Dette er absolutt påfallende.
 11. Gutten ble rutinemessig undersøkt av fengselets lege som ikke fant noe påfallende ved ham, sier Solheim.
 12. I en tid hvor samfunnet klart går i en demokratiserende retning og grunnskolemeldingen akkurat har kommet ut med at skolen skal stimulere elevene til selvstendighet og medansvar, er en slik formynderholdning fra skoleledelsens side mer enn påfallende, sa Trond Hole, leder for NGS.
 13. Jeg syntes møtet var så påfallende, og hans argumenter så lite intelligente, at jeg til slutt på fleip spurte ham om han ville at jeg skulle skrive at CIA var ute efter Evensen.
 14. Nei, det gjør den også i Sverige, om enn ikke så topografisk påfallende som i Danmark.
 15. Når vi så på kombinasjonen mellom knapp og tyggegummi, var vår umiddelbare reaksjon at det var et uvanlig og påfallende funn, sa den sakkyndige.
 16. Oppførte Sjisjin seg på noen måte påfallende ?
 17. Påfallende ofte prakker predikanten en miserabel tilstand på sin tilhører.
 18. Størrelsen er den mest påfallende forskjell mellom det Venstre som var - og dagens parti.
 19. Vi finner det påfallende at Samlet plan ikke tar større hensyn til den faktiske situasjon, skriver EL.
 20. 23. september fanget japanske radarskjermer opp 24 sovjetiske langtrekkende bombefly av typen Backfire, et påfallende stort antall.
 21. ALLEREDE før vi kom til Eidsvoll, var imidlertid luften blitt mer trykkende og lukten påfallende.
 22. Akkurat disse presise opplysningene virker påfallende i lys av den måten han selv beskrev sin tilstand på.
 23. Aldersfordelingen for de aktuelle pasientene ved Neurologisk avdeling noteres som påfallende. hele fem av de syv var yngre enn 33 år, med andre ord en alder hvor man har regnet risikoen for slike komplikasjoner hos ppillebrukere som liten.
 24. Alle var påfallende veldressede.
 25. Andre mener at den senere tids påfallende taushet omkring Tsjernenko i sovjetiske massemedier skyldes at han har mistet sin autoritet i partiet.
 26. Andre russiske fiskerifartøyer blir observert med en påfallende stor antenneskog.
 27. At den samme service ikke innbefatter dem som bor på annen eiendom, finner jeg ikke påfallende.
 28. Bergh / Hanisch sier at de unge økonomer i påfallende grad har vært uvitende om tradisjonen fra Schweigaard via Aschehoug, Jæger og Aarum.
 29. Cancimino, som har vært det kristeligdemokratiske partis mektige, grå eminense på Sicilia i mange år - og tilhører Andreottis krets i partiet, har allerede i mange år vært mistenkt for å ha påfallende nære kontakter med Mafiaen.
 30. DEN hjemlige diskusjon om hvordan man skal forholde seg til den eksplosive utvikling innen etermediene, har gjennom lengre tid vært preget av påfallende liten overensstemmelse mellom mål og midler.
Your last searches:
 1. påfallendeLast searches

# NAL Term
1 Flag drag
2 Flag svepe
3 Flag bureaucratic
4 Flag lämplig
5 Flag dongeribukse
6 Flag sendebud
7 Flag hullabaloo
8 Flag pera
9 Flag partner
10 Flag pageantry
11 Flag begrave
12 Flag balansere
13 Flag hörsel-
14 Flag unmatchable
15 Flag censo
16 Flag fyraårig
17 Flag alto el fuego
18 Flag dysenteri

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 431 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1061 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2289 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7631 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2621 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6365 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6870 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1866 - seconds.

mobiltelefon