logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for påtagelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpåtagelig
engtydelig [a]: manifest [formal], evident, apparent, clear, obvious, plain, unmistakable
gripbar [a]: tangible, concrete
sinnsfornemmelse [a]: tangible [formal]
åpenbar [a]: palpable, obvious
sikkerhet [o]: clearly, obviously, evidently
spatydelig [a]: manifiesto, evidente, claro, obvio
gripbar [a]: tangible, concreto
sinnsfornemmelse [a]: tangible
åpenbar [a]: palpable, evidente
sikkerhet [o]: claramente, obviamente, evidentemente, indudablemente
swetydelig [a]: påtaglig
sikkerhet [o]: påtagligen
Synonyms:
 1. virkelig, tydelig, gripbar, saklig
 2. merkbar
 3. sterk, uttalt, skarp, atskillig, utpreget, framtredende, stor, påfallende
 4. kjennbar, skillbar, markant
 5. bemerkelsesverdig, åpenbar, særdeles, frapperende, slående
 6. given, naturligvis, selvsagt
 7. bastant
 8. synlig
 9. flagrant, klar, forklaring
Example:
 1. Kaptein I. sparte ikke seg selv eller støttekompaniet, men hans pågangsmot og sunne vett brakte ham lenger enn de kompanier han ekserserte sammen med, fordi det var påtagelig at kompanisjefen drev sitt kompani selv under vanskelige forhold frem til et heldig resultat...
 2. Behovet for initiativ og økte offentlige bevilgninger er påtagelig, det understreker selv kommunal og miljøvernkomiteen i sin Stortingsmelding fra 1977.
 3. Det er helt påtagelig hvordan flere og flere intellektuelle blir opptatt av islam.
 4. En opptrapping av konflikten mellom Iran og Irak vil videre medføre en påtagelig fare for at også utenforstående land kan bli engasjert i krigshandlingene, noe som eventuelt kan medføre uoverskuelige konsekvenser.
 5. Ikke bare formelt sett har annengenerasjonsforfatterne tatt et drygt skritt fremover, også sproglig er der skjedd en påtagelig utvikling, sier Chevrier.
 6. Ja, det er påtagelig hvor sterkt rådgiveryrket har ekspandert i de senere år.
 7. Allikevel er forskyvningen i favør av Vesten påtagelig i forhold til den første efterkrigstid, da Sovjet var totalt overlegen Begge lag manglet et par av sine beste.
 8. Alt for lenge kjørte man i vei med et påtagelig gap mellom påbud og dekning.
 9. Den nåværende partisjef, den snart 73årige Konstantin Tsjernenko, har likevel vist en påtagelig interesse for de unge generasjoners åndelige velbefinnende det siste året.
 10. Den siste tiden har Frankrikes deltagelse i den internasjonale fredsstyrken i Beirut ført til at landet er blitt særlig utsatt for aksjoner fra de stridende parters terrorgrupper, og i Paris er sikkerhetstiltakene skjerpet påtagelig.
 11. Der er en påtagelig forskjell mellom debatten på andre felter og den passive linje Høyres sikkerhetspolitikere har lagt seg på.
 12. Det ble også pekt på et påtagelig misforhold mellom den sterke statlige styringen av legestillinger til sykehus og den frihet fylkeskommunen har til å inngå avtaler med private spesialister.
 13. Det er bare samtidig noe påtagelig unordisk eller tidsbestemt i fordelingen av farvemasser og former i rommet.
 14. Det har lenge vært klart at årets sesong ville gi de færreste klubbkasserere noe å glede seg over, men at svikten er så påtagelig som det vi nå kan fastslå, vil nok forundre noen hver.
 15. Det polske innslaget i Chicago er påtagelig.
 16. Det var hans annet milløp for sesongen, og fremgangen var påtagelig.
 17. Det var i alle fall påtagelig hvor forløsende det bergenske var for denne gode skuespillerinnen.
 18. Det var påtagelig hvordan den hvite erkjennelse av reformbehovet har spredt seg og slått dypere røtter.
 19. Det var påtagelig hvordan særlig de franske deltagerne var bekymret for andre vesteuropeeres angivelige eftergivenhet overfor sovjetisk påtrykk.
 20. Dette var spesielt påtagelig i 1983, forut for NATOvedtak om utplassering av mellomdistanseraketter i MellomEuropa.
 21. Efter disse to artikler er det grunn til å tro at det ikke kommer til å bli noen påtagelig sovjetisk reaksjon mot de norske utvisninger av sovjetiske diplomater.
 22. En av toppsjefene i firmaet begynte å vise meg påtagelig interesse og gjorde stadig ærender innom mitt kontor.
 23. En viss forbedring av ratene er allerede påtagelig i visse områder.
 24. Er forskjellen i politisk tyngde særlig påtagelig mellom selskaper i 50 og selskaper i 100milliardærsklassen ?
 25. Everton overtok helt kontrollen på midtbanen, der savnet av Souness var påtagelig for fjorårets ligamestre som i perioder ble spilt trill rundt av lillebror Everton.
 26. For nysgjerrigheten rundt Dollie er påtagelig.
 27. For om man i det hele tatt hører noe fra den kanten, så foregår det en påtagelig og frustrerende forandring i argumentasjon og forståelse av hva porblemene egentlig dreier seg om før og efter de lyssky bispemøter - hvor 11 tunger efterpå kommer ut som en.
 28. Forholdet til USA er blitt påtagelig bedre i det siste, men Peking forsøker bevisst å holde avstand til supermaktene og bygge opp en lederposisjon i den tredje verden.
 29. Forskjellen er imidlertid påtagelig vår og høst - og det er da vi særlig trenger et ekstra tilskudd av dagslys.
 30. Forskjellen på livsglede og trivsel ved de arrangementene der de tradisjonelle julesalmene i moll var på programmet, og der hvor På låven sitter nissen og lignende sanger ble sunget, har vært ganske påtagelig.
Your last searches:
 1. påtageligLast searches

# NAL Term
1 Flag estratificado
2 Flag pådrive
3 Flag tuétano
4 Flag toll
5 Flag teenage girl
6 Flag throne
7 Flag tutú
8 Flag gris
9 Flag betterment
10 Flag gjennomgående trafikk
11 Flag tsjekkisk språk
12 Flag anlegg for
13 Flag squabble over
14 Flag slutledning
15 Flag hård vind
16 Flag tråkke
17 Flag mur
18 Flag petición de mano

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8210 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2326 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6654 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1791 - seconds.

mobiltelefon