logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for palestiner:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpalestiner
engethnology - man [n]: Palestinian
etnologi - kvinne [n]: Palestinian
spaethnology - man [n]: palestino [m]
etnologi - kvinne [n]: palestina [f]
sweethnology - man [n]: palestinier
Example:
 1. Partiet kan kanskje forlede enkelte internasjonale kretser ved å fremstille seg som forkjemper for en reell og rettferdig fred, men vi vet at den løsning partiet går inn for, ikke kan aksepteres av noen palestiner, sa Haniya, som er redaktør for den radikale palestinske avis alShaab og formann for det arabiske journalistforbund på Vestbredden.
 2. Efter å ha flyktet fra åstedet for en bombeeksplosjon som han med urette blir mistenkt for å ha stått bak, bekjenner han for sin jødiske venninne at han er palestiner - en opplysning hun ikke tar særlig pent - hvorpå han slutter seg til en geriljagruppe, deltar i en terroraksjon som ender tragisk og havner til slutt bak lås og slå.
 3. Hun er palestiner, født i Israel, og har vært syv år i Norge, derav tre år som lærer.
 4. I klasse 2C på Sagene skole er morsmållæreren i arabisk en palestiner, født i Israel.
 5. Israelske politikere og aviser fordømmer idag rakettangrepet på en arabisk buss i Jerusalem igår, der en palestiner ble drept og elleve andre såret.
 6. Jerusalem 28. oktober En palestiner ble drept og åtte andre ble såret da ukjente terrorister avfyrte en rakett mot en fullsatt arabisk buss i ØstJerusalem søndag.
 7. Møt Ali - en palestiner.
 8. Protestene fulgte i kjølvannet av rakettangrepet mot en arabisk buss søndag da en palestiner ble drept og 11 andre såret.
 9. Israel tok benet mitt, sa en palestiner til Aftenpostens MidtØstenkorrespodent, da pressefolk slapp inn i flyktningeleiren Burj al Barajneh.
 10. Er de palestiner ?
 11. For det jødiske publikum er det uvant, nesten sjokkartet å se en palestiner fremstilt som et medmenneske.
 12. 14 personer ble skadet da en palestiner onsdag kastet en bombe inn i kontoret til det britiske flyselskapet British Airways i Roma.
 13. Abed Alkoder Zeidan, palestiner fra Shatilaleiren i Beirut, kom hit igår.
 14. Denne rollen er også noe uklar, men meldinger fra Cairo tyder på at en av nøkkelmennene i arbeidet med å få løst krisen, har vært en palestiner som går under navnet Abu Khaled og som skal være leder for en Arafatvennlig fløy av organisasjonen Den palestinske frigjøringsfront.
 15. Det kan PLO gjøre så lenge det skjer med en palestiner som er bosatt her.
 16. Disse ryktene blir i det vesentlige bekreftet overfor Aftenposten av en palestiner som inntil 1982 hadde en sentral stilling i PLOs politiske avdeling og som siden den gang har drevet med sosialt arbeide blant de anslagsvis 250 000 palestinerne som fremdeles bor i Libanon.
 17. Disse skal omfatte utnevnelse av en palestiner som har norsk statsborgerskap, til leder for PLOkontoret eller la en nordmann være daglig leder.
 18. Dr. Yantine Dajani - opprindelig nederlandsk, men gift med en palestiner sjekker at alt står bra til med fireårige Said, mens mor følger oppmerksomt med.
 19. Eller skal han bevare sin selvrespekt som palestiner ?
 20. En amerikansk statsborger ble drept, sannsynligvis av en palestiner.
 21. En av drapsmennene fortalte da han ble ført forbi de mange fremmøtte pressefolk at han var palestiner og at alle glemmer oss når vi blir drept i tusentall.
 22. Et libanesisk fly fra Middle East Airlines - med tidligere gisler fra den forrige kapringen ombord - ble kapret av en palestiner efter avreise fra Beirut.
 23. Ifølge kilder på flyplassen er kaprerens identitet fremdeles ukjent, men den kristne falangistradioen i Beirut hevder at kapreren er palestiner, og at det dreier seg om en hevnaksjon for tirsdagens kapring av et jordansk passasjerfly.
 24. Israel tok benet mitt, sa en palestiner til Aftenpostens MidtØstenkorrespondent da pressefolk slapp inn i flyktningeleiren Burj alBarajneh.
 25. Politiet opplyste at den mistenkte, som er en 16 år gammel palestiner, ble tatt da han forsøkte å flykte fra stedet.
 26. Regjeringen har sagt nei til opprettelse av et PLOkontor i Norge med den utpekte palestiner som sjef.
 27. Samt at forsiktigheten var berettiget, tatt i betraktning at en av drapsmennene så absolutt ikke var palestiner.
 28. Selv israelerne gjorde ikke dette mot oss, sa en 23 år gammel palestiner som ble såret i kampene mellom den shiamuslimske Amalmilitsen og palestinere i leirene.
 29. Slektninger sørger over Andre Alush som ble skutt ned og drept av en palestiner i Tulkarem, lørdag.
 30. Spekulasjonene har bl.a. dreiet seg om PLO fortsatt vil opprette kontoret og la en palestiner, som allerede har arbeids og oppholdstillatelse i Norge, lede det.
Similar words:
swepalestinier
engPalestine
norpalestinsk
spapalestina
spapalestino
swepalestinsk
norPalestina
Your last searches:
 1. palestinerLast searches

# NAL Term
1 Flag trench
2 Flag discouraging
3 Flag frodas
4 Flag spritt naken
5 Flag malquisto
6 Flag smatre
7 Flag inneværende
8 Flag bedyrande
9 Flag obduktion
10 Flag halstørkle
11 Flag copia al amoniaco
12 Flag jordlegge
13 Flag notat
14 Flag only
15 Flag outsäglig
16 Flag cachava
17 Flag penny
18 Flag expansión

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1484 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1605 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3407 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9609 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3201 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3951 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6679 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7398 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8066 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1504 - seconds.

mobiltelefon