logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for papirmasse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpapirmasse
engpapirtilvirkning [n]: pulp, wood pulp
spapapirtilvirkning [n]: pasta [f], pasta de madera [f]
swepapirtilvirkning [n]: pappersmassa
Wiki:Papirmasse er den råvare som anvendes ved fremstilling av papir på en papirmaskin. For å lage papirmasse anvendes idag hovedsakelig tre som kalles massevirke. Massen består av fiber som er frigjort og er suspendert i vann.
Example:
  1. Derimot har man fått problemer med papirmasse og tømmer / trelast, med en tilbakegang på 37 prosent og 38 prosent.
  2. En stokk kan bruke fra ett til to år fra den er hugget til den ender som papirmasse eller sponplater.
  3. De varegrupper som spesielt peker seg ut, er papirmasse, papir og papp, varer av metall, samt jern og stål.
  4. Metaller står for ca. en tredjedel av totaleksporten, mens fisk og fiskevarer står for ca. 25 prosent, råolje 18 prosent og papirmasse og papir ni prosent.
  5. Produktet er et såkalt tennpapir - komponert av papirmasse og parafin.
  6. Under kulturrevolusjonen ble mange Ibsen bøker - i likhet med andre klassikere - brent eller gjort om til papirmasse.
Similar words:
norpapirremse
engpaillasse
spapararse
norpapirmølle
norpapirhandel
spapaperas
norpakkekasse
Your last searches:
  1. papirmasseLast searches

# NAL Term
1 Flag puzzle about
2 Flag kjetter
3 Flag chupado
4 Flag lovbryter
5 Flag ofördelaktig
6 Flag hablar acerca de
7 Flag atom
8 Flag trend
9 Flag araña
10 Flag gloria
11 Flag skottkärra
12 Flag chalk pit
13 Flag vulpeja
14 Flag kontradiktorisk
15 Flag interpellera
16 Flag anstöt
17 Flag presidio
18 Flag heroin

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 514 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1428 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6410 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1451 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2104 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4982 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5829 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5274 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5798 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1133 - seconds.

mobiltelefon