logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for parallell:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norparallell
engmathematics [a]: parallel
mathematics [n]: parallel
motsvarighet [n]: equivalent, analogue
spamathematics [a]: paralelo
mathematics [n]: paralelo [m]
motsvarighet [n]: equivalente [m], análogo [m]
swemathematics [a]: parallell
Synonyms:
 1. analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, lik, likeartet, motsvarende, overensstemmende, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, tilsvarende
 2. fasit, ja, javel, jo, konklusjon, konsekvens, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, replikk, respons, resultat, svar, tilbakemelding, tja, utfall
Derived terms:parallell linje, parallellsirkel, parallellisme, parallellogram, parallellforskyve, parallellføre, parallellisere, parallellport, parallelle
Wiki:Parallell kan referere til: - Parallell (geometri) - Parallellaksiomet - Parallellkobling, innen elektronikk - Parallelle dimensjoner, innen kosmologi - Parallellprogrammering, innen databehandling - Parallellprosessering, innen databehandling - Parallellport, innen databehandling - Parallellpublisering, innen dokumentasjon - Parallelltoneart, innen musikk - Analogi (biologi), parallell evolusjon.
Example:
 1. Gøteborgsvarvet, en direkte parallell til Sentrumsløpet i Oslo, ble i helgen løpt av nesten 12 000 mennesker, 2000 flere enn i Sentrumsløpet.
 2. Derimot har skien en form i tuppen som vi kan finne en parallell til på ski fra Valdres helt frem til forrige århundre, opplyser Karin Berg.
 3. Det engelske selskapet STC, som er en slags parallell til STK i Norge, har nylig tibudt seg å overta det engelske dataselskapet ICL.
 4. Ser vi på sysselsettingen, er det min oppfatning at 80årenes utfordringer knapt har sin parallell i Norge i efterkrigstiden.
 5. Vi har en parallell i Norvingruten mellom Skien og Stavanger, hvor det siden opprettelsen i mai ifjor er blitt befordret ca. 7000 passasjerer.
 6. Arbeidsgruppen har videre påpekt at Forsvaret ikke skal drive parallell utdannelse med det sivile samfunn.
 7. BRØVIG ser en parallell til Norsk Data i GECO.
 8. Begge ganger måtte Nelson gi opp av frykt for å bruke opp drivstoffet i ryggsekken, slik at han ikke kunne ta seg tilbake til Challenger, som lå på en kurs parallell med det skadede solobservatorium.
 9. Bjørn Afzelius er en slags parallell til vår Åge Aleksandersen eller svenske Ulf Lundell.
 10. Bonn og ØstBerlin kjører nå begge en hard - og parallell - politikk overfor de flere hundre østtyskere som har slått seg ned i vesttyske ambassader i ØstEuropa.
 11. De kjører oppvisningsrenn i parallellslalåm hjemme i Sauda skjærtorsdag og drar så over fjellet til mere parallell på Geilo langfredag.
 12. De to sistnevnte har forøvrig ofte parallell kursutvikling på grunn av Orklas posisjon som storaksjonær i Norsk Hydro.
 13. De to sykehus er her bare nevnt som typiske eksempler på at egen varmesentral, basert på parallell installasjon av oljefyring og elektrokjeler, gir en optimal løsning med hensyn til reduserte kostnader, men også når det gjelder økt fleksibilitet og driftssikkerhet.
 14. Den er inspirert av bilder av kvinner fra forskjellige deler av verden og har et meget vel variert bevegelsesmønster, enten danserne har parallell eller avvikende linjeføring.
 15. Den finske parallell til A / S Vinmonopolet er, som kjent for de fleste, ALKO, som driver en utstrakt eksport.
 16. Den kirkelige parallell har Gands menighetsrådsformann, Olaf Myklatun.
 17. Den utgjør en autentisk parallell til anklager om at den katolske kirke lurer unge mennesker inn i presteskap og monastiske ordener før de er modne for selvbestemmelse.
 18. Derfor er det ikke tilfeldig at man også i Danmark nettopp nu har åpnet en utstilling som innholdsmessig er helt parallell med Reisen til Amerika.
 19. Dessuten, en finner ikke en parallell til Hærens ingeniørhøyskole sivilt.
 20. Det blir trolig parallell megling om alle tre overenskomstene ikveld.
 21. Det finnes en parallell situasjon.
 22. Det forutsetter parallell utbygging av helse og sosialsenter, sykehjem og daghjem og at overbygging av Majorstuen stasjon utredes.
 23. Det kan vel konstateres at utviklingen i engroshandelen og industrien har vært nokså parallell gjennom mange år, men at bedre internasjonale konjunkturer skaper forskyvninger i dette forhold.
 24. Det kraftige oppsving i USA har ingen parallell i Canada, hvor arbeidsløsheten stadig er på drøye 11 prosent.
 25. Det ligger nær å trekke en slik parallell, for boerne behandler ikke negrene stort bedre enn Hitler behandlet jødene.
 26. Det som her er nevnt har tildels sin parallell i en tidligere diskusjon om varetektsfengslinger o.l. i den etablerte rettssal i Oslos nye politihus.
 27. Det understrekes i henvendelsen at problemene for småskipsfarten på mange måter har sin parallell til industrien.
 28. Det var i virkeligheten en parallell til det klassiske engelske løpet som fikk navnet 2000 Guineas fordi det var lagt til 2000 Guineas til summen av eiernes innskudd, og den totale premiesummen fordelt efter nøkkelen 702010.
 29. Dette er i realiteten en parallell med et kommandittselskap.
 30. Dåpsringen blir en abonnementsordning der barn skal få pakker i posten totre ganger i året, altså en slags parallell til Barnas Trafikklubb.
Results found in Swedish dictionary
sweparallell
engmathematics [a]: parallel
mathematics [n]: parallel
motsvarighet [n]: equivalent, analogue
normathematics [a]: parallell
spamathematics [a]: paralelo
mathematics [n]: paralelo [m]
motsvarighet [n]: equivalente [m], análogo [m]
Synonyms:analog, besläktad, enformig, jämförbar, liknande, bårhus, likartad, motsvarande, överensstämmande, sammanfallande, sidoställd, som liknar, synonym, ja, konsekvens, lösning, motstycke, nej, replik, respons, resultat, svar, utfall
Derived terms:parallell linje, parallellcirkel, parallellism, parallellogram
Similar words:
engparallel
norparallelle
norparallelt
spaparalelo
engparable
engparallelism
norparabel
Your last searches:
 1. parallellLast searches

# NAL Term
1 Flag incipiente
2 Flag aner
3 Flag jorda
4 Flag luces
5 Flag lapp
6 Flag sheriff
7 Flag multefisk
8 Flag go by
9 Flag existencial
10 Flag charcoal
11 Flag skarpretter
12 Flag fli
13 Flag typesnitt
14 Flag bandros
15 Flag kasta en skugga på
16 Flag abonnere
17 Flag piton
18 Flag en vano

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1596 - seconds.

mobiltelefon