logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for pasifist:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpasifist
engpolicy - man [n]: pacifist
politikk - kvinne [n]: pacifist
spapolicy - man [n]: pacifista [m]
politikk - kvinne [n]: pacifista [f]
swepolicy - man [n]: pacifist
Synonyms:antimilitarist, fredsvenn, militærnekter, sivilarbeider
Example:
 1. Et forsøk på å trenere og unndra seg militærtjeneste av bekvemmelighetsgrunner, mente politiet om 28åringen som efter en rekke utsettelser av militærtjenesten plutselig ble pasifist.
 2. Jeg er ikke pasifist.
 3. Den tidligere ubåtkommandanten fra den første verdenskrig som ble pasifist, var en utpreget konservativ, nærmest aristokratisk personlighet, som gikk sine egne veier uansett motstand.
 4. Det er bedre at elevene møter en general i full uniform som sier sin mening og en fredsarbeider og pasifist som gjør det samme, enn en lærer som prøver å gi uttrykk for begges oppfatninger.
 5. Det er neppe for meget sagt at erindringene fulgte ham gjennom hele resten av livet, at de ble av avgjørende betydning for hele hans fremtidige utvikling ; som pasifist, sosial utopist - og som forfatter.
 6. Er De pasifist ?
 7. Forfatteren Erich Mühsam, anarkist og pasifist, ble første gang internert allerede i det tyske keiserriket, siden ble han fengslet av Weimarrepublikken og endelig likvidert i Det Tredje Riket.
 8. Fra 1954 var han overbevist pasifist.
 9. HAN var pasifist.
 10. Hun var den ivrigste demokrat og pasifist.
 11. Hvilke konsekvenser skal Frankrike trekke av pasifist og nøytralisttendensene i VestTyskland, med dets avgjørende betydning i det fremskutte forsvar av Frankrikes eget område ?
 12. I denne uken er ett av medlemmene, som er pasifist av overbevisning, blitt innkalt til militærtjeneste.
 13. I et politiavhør hevdet saksøkte at han nå betraktet seg som pasifist og motstander av enhver form for organisert vold.
 14. Jesus var tross alt pasifist.
 15. Magne Raundalen hevder at en lærer vil virke schizofren, hvis han samtidig vil gi uttrykk for meningene til en general og en fredsarbeider og pasifist.
 16. Mannen er ikke pasifist i tradisjonell betydning - han har avtjent førstegangstjeneste i Sjøforsvaret og sier seg villig til å gjøre militærtjeneste dersom atomvåpen, bakteriologiske og kjemiske våpen ikke eksisterte.
 17. Og den senere tids oppmuntrende tilslutning om fredsbevegelsen har i svært liten grad kommet fra den kristne leir, mener han, og hevder at å være pasifist er en selvfølgelig konsekvens av Jesu fredsbudskap.
 18. Pater Philip Berrigan fremsto i et betagende vidnesbyrd som en klassisk pasifist og ikkevoldsmann.
 19. Selv erindrer vi gjennomgangsprøven på siste akt der den norske statsministeren har en forsvarsminister som er pasifist, fordi regjeringskabalen skulle gå opp.
 20. Som pasifist nekter han å bære våpen, noe som er forbudt i SovjetUnionen, og som straffes med to års fengsel.
 21. Betyr det at De er pasifist ?
 22. Mange venter av en prest at han er pasifist, sier Asle Enger.
 23. DISSE ord kommer ikke fra noen pasifist, hverken av de eldre som vi fremdeles har endel igjen av, eller fra noen i den nye generasjon, hvor enkelte vil at Norge skal melde seg ut av verdenskartet.
 24. Men altså ingen pasifist.
 25. Svartkruttskytterne får selv den mest innbitte pasifist til å smelte.
Similar words:
engpacifist
swepacifist
engpacifism
norpasifisme
spapacifista
swepacifism
engpacific
Your last searches:
 1. pasifistLast searches

# NAL Term
1 Flag equitación
2 Flag avmålas
3 Flag novicio
4 Flag porker
5 Flag bli osäker
6 Flag hårt bevakat fängelse
7 Flag handskas med
8 Flag transfix
9 Flag ingeniørarbeid
10 Flag analog computer
11 Flag tankefull
12 Flag knock at
13 Flag reservering
14 Flag klirre
15 Flag virke
16 Flag släktträd
17 Flag enmendar
18 Flag lodo blando

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1621 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1723 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2317 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3543 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9730 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6800 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7487 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1414 - seconds.

mobiltelefon