logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for passiv:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpassiv
enggeneral [a]: passive
spageneral [a]: pasivo
swegeneral [a]: passiv
Synonyms:lat
Derived terms:passiv deleier, passiv deleierske, passiva, passivitet, passivere, passivisere, passivum
Example:
 1. Sterkere enn noen gang er det slått fast at passiv røkning er skadelig.
 2. Deres sorg er også min sorg, men jeg vil ikke stå passiv og se på at teatret dør, sa han.
 3. Deres svar bringer oss naturlig over til påstander fra opposisjonen om at den nåværende utenriksledelse er passiv i nedrustningsspørsmål ?
 4. Distriktspolitikken i 80 årene kan ikke, og skal ikke, være en passiv konserverende fordelingspolitikk.
 5. Hadde jeg ikke selv fått den hjelpen som blant annet en aktivitør kan gi - i samarbeide med fysioterapeut og ergoterapeut - hadde jeg kanskje blitt sittende passiv i en stol den dag idag, sier han.
 6. Har De vært for passiv og for lat på Stortinget, Wenche Lowzow ?
 7. Har holdningen i kristne miljøer vært for passiv ?
 8. Hvis politiforeningen anklager politiledelsen for å innta en passiv holdning overfor bevilgende myndigheter, vet de ikke hva de snakker om, kommenterer politimester Rolf Solem.
 9. Men både Ida og Margit er speil av andres holdninger, noe som gjør deres rollefunksjon ganske passiv.
 10. Når dette ikke førte frem, mente vi det var riktig å markere vår holdning med passiv fysisk motstand.
 11. Regjeringen har forholdt seg passiv overfor vårt krav om omfattende strakstiltak for å få redusert arbeidsledigheten.
 12. Abortsak, aktiv og passiv dødshjelp, fostervannsdiagnostikk og moderne medisinsk teknologi er sentrale temaer i aksjonen.
 13. Administrerende direktør i Arbeiderbladet, Aslak Ona, kritiserte NAL for å være passiv i arbeidet for å sikre en tilfredsstillende pressestøtte.
 14. Aksjonsledelsen for neitilhasjuken mener at grunnlaget for den økte aksepteringen av cannabis og skadene fra disse stoffene, mye ligger i at motstanden har vært for passiv og lite synlig.
 15. Altfor mange synes å overse hulheten i argumentasjonen, og hysterien og ensrettingen sprer seg gjennom skolene også til barna, og gjelder også det som så forførende kalles passiv røking.
 16. Askers forsvar må kritiseres for at han slapp igjennom, og keeperen forholdt seg altfor passiv.
 17. Avhengig av hvor mye det røykes i rommet, vil man ved passiv røyking kunne få i seg en røykmengde som kan tilsvare opptil flere sigaretter.
 18. Bedriftene for vernet arbeide representerer et sikkerhetsnett for svake grupper som ikke har noe annet tilbud og som derfor har passiv trygdemottagelse som eneste alternativ, heter det.
 19. Bente Ottersen forteller om sin erfaring som instruktør i selvforsvar for kvinner, og hevder at man gjennom fysisk trening kan endre kvinnerollen fra å være passiv til å bli mer aktiv.
 20. Da holder det ikke lenger å være passiv og tilbakeholdende.
 21. De hadde ødelagt rygger, skapt dårligere holdninger og fremelsket en passiv livsstil.
 22. De pekte på det program som han offentliggjorde i desember ifjor, og hvor passiv motstand mot regjeringens politikk var et av hovedpunktene.
 23. De siste års forskning gjør at vi med stadig større sikkerhet kan fastslå at passiv røyking kan føre til utvikling av lungekreft.
 24. Delvis har Norge vært for passiv og delvis har den norske linje vært uklar.
 25. Den svenske ambassaden i Libya avviser påstanden om at den forholdt seg passiv da den skulle hjelpe besetningen ombord på skipet Germa Lionel, som ble holdt tilbake i Tripoli.
 26. Dennis er passiv, og blir stadig mer frustrert over sin situasjon.
 27. Der er det gjennomført passiv prioritering, slik at trikken dermed må vente til annen trafikk har kommet seg gjennom krysset for å få grønt lys.
 28. Derefter gikk laget over i en mer passiv periode.
 29. Derfor kan hjerte / karskader grunnet passiv røkning med stor sannsynlighet utelukkes hos ellers friske og sunne mennesker.
 30. Dessuten aktiv og passiv dødshjelp.
Results found in Swedish dictionary
swepassiv
enggeneral [a]: passive
norgeneral [a]: passiv
spageneral [a]: pasivo
Synonyms:loj, lat, handfallen
Derived terms:passiv delägare, passiv delägarinna, passiva, passivitet
Similar words:
swepassiva
engpassive
norpassiva
norpassé
engpassion
engpassing
engpassé
Your last searches:
 1. passivLast searches

# NAL Term
1 Flag ubøyelig
2 Flag broderlighet
3 Flag dado
4 Flag estar situado
5 Flag brautende
6 Flag evolucionar
7 Flag vintersportferie
8 Flag hode
9 Flag besetning
10 Flag stenke på
11 Flag lapis
12 Flag advertising
13 Flag tensión
14 Flag opplært
15 Flag utövande
16 Flag hel
17 Flag hare
18 Flag mainspring

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 850 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 943 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1182 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1070 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1667 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 2782 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1740 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 1961 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4218 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4472 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1285 - seconds.

mobiltelefon