logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for pensjonert:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpensjonert
engsysselsetting [a]: retired, superannuated
spasysselsetting [a]: jubilado, retirado
swesysselsetting [a]: pensionerad
Anagrams:pretensjon
Example:
 1. Atter en gang, presis som under krigen, finnes det sårede menn blant oss, skrev en pensjonert kaptein fra Tsjeljabinsk i avisen Komsomolskaja Pravda ivår.
 2. I 1974 ble Nino Pasti pensjonert og gikk inn i aktiv politikk.
 3. Småkal er nå pensjonert fra jobben på Shelllageret på Sjursøya, men han har likevel ikke slått seg helt til ro hjemme i leiligheten på Lambertseter.
 4. Efter dette skal vel dere lede Hei til dere blir pensjonert ?
 5. Hvorfor ligger du ikke heller som pensjonert kaptein i Californias sol ?
 6. 55åringen Adolfo Gonzales Martinez, som nå er pensjonert, men som i mange år arbeidet i det sovjetiske departementet for petrokjemi og olje.
 7. At den eies av en pensjonert forretningsmann fra Chicago, og at den er et prangende syn for fiskeskøytene i havnebassenget.
 8. Av de 32 førstesekretærene som er blitt skiftet ut, er 14 pensjonert, en er avgått ved døden, seks har avansert til høyere poster, ytterligere fire er muligens rykket opp eller har trolig i det minste fått likeverdige poster, mens bare åtte er blitt avsatt.
 9. Av dem som er pensjonert, er fem yngre enn hva som vanligvis regnes som normal pensjonsalder i slike stillinger, hvilket kanskje kan være ensbetydende med at de er blitt avsatt på en mild måte.
 10. Bak sprengningen står en pensjonert skipskaptein fra Arendal.
 11. Bakgrunnen for Sjøforsvarets undersøkelser av farvannet er en melding fra en pensjonert skipsfører som har observert en mistenkelig gjenstand i sjøen.
 12. Banksjef Breivik hadde gardert seg med flere buketter, og dermed ble det også en til en pensjonert advokat, selv om ingen egentlig kunne påvise at han hadde det første benet innenfor.
 13. Berthelsen var medlem av Norsk Jern og Metallarbeiderforbund inntil han ble pensjonert.
 14. Blant de drepte er en sovjetisk professor og en pensjonert afghansk general.
 15. Blant magnolia, aprikostrær, hortensia og et vell av roser og sjeldne planter fant vi også ektemannen Johannes, pensjonert rådmann og advokat, i gang med å grave i jorden.
 16. DEN 41ÅRIGE presseattache ved den svenske FNdelegasjonen i New York, Stig Berglind, er utnevnt til ny direktør for FNs nordiske informasjonskontor i København. Han vil tiltre sin stilling i midten av mars og følger efter en annen svenske, Birger Halden, som nå er pensjonert.
 17. Da Ragnvald Johnsen ble pensjonert i Aftenposten for endel år siden, hadde han 50 år i Oslopressen bak seg.
 18. Da blir jeg pensjonert, og kan reise så mye jeg vil, sa Hans.
 19. Da hun ble pensjonert i 1968, hadde hun 50 års tjeneste i avisen bak seg.
 20. Da vil nemlig pensjonert oberstløytnant Jacob Grønning snakke om det uendelige verdensrom, romfartens historie, nåtid og fremtid.
 21. Den har sin egen historie, kunne pensjonert overkonduktør Einar Johnsen fortelle da jeg traff ham på Flåm forleden.
 22. Den ikke ukjente fredsaktivist, pensjonert italiensk general Nino Pasti, ble den 19. juli år viet omtale over mer enn en helside i NKPavisen Friheten.
 23. Den kvinnelige rektor, som nå er pensjonert, bestemte derfor at de yngste tredjeklassingene måtte gå om igjen et år, hvis de ikke valgte å skifte skole.
 24. Denne stillingen hadde han til han ble pensjonert i 1961.
 25. Der fortalte pensjonert biskop Dagfinn Hauge om byens gamle kirke, og oberstløytnant Even Johan Hoelsæther var kyndig omviser i Minnehallen over sjømenn som mistet livet under første og andre verdenskrig, og på Frederiksvern.
 26. Der var hen formann fra 1975 og til han ble pensjonert i 1979.
 27. Dessuten blir det ansettelsesstopp i den offentlige sektor, det skal bare ansettes nye folk i 15 prosent av stillingene som ble ledige efter folk som ble pensjonert ifjor, statsvirksomheter som bl. a. post og jernbane skal måtte drive med balanse, og det skal skjæres ned på visse sosial og helsetilskudd.
 28. Det er pensjonert professor Arnold Nordal, tidligere ved Farmasøytisk Institutt, og dr. med Andreas Kolberg, som har drevet kreftforskning, som i 1978 gikk i gang med intensive forsøk med alle former for askeavkok, og som nå legger frem sine resultater for Hjemmet.
 29. Det er vel neppe noen grunn til å tro at hun er blitt dårligere siden dengang - til tross for at hun er blitt pensjonert fra tradisjonsrike Kungliga Teatern i Stockholm, der hun har vært hovsångerska fra 1976 og fast ansatt siden 1964.
 30. Det holdes i trygg forvaring hos hovedkomiteens formann, kontreadmiral Bård Helle som her står sammen med Hitras tidligere sjef, pensjonert kommandørkaptein Ingvald O. Eidsheim.
Similar words:
norpensjonere
engpensioner
norpensjonat
norpensjonist
swepensionera
norpensjon
norpensjonær
Your last searches:
 1. pensjonertLast searches

# NAL Term
1 Flag rap
2 Flag i friluft
3 Flag kantat
4 Flag bordservise
5 Flag avocado pear
6 Flag gjøre fast
7 Flag for framtiden
8 Flag tagning av gisler
9 Flag estar celoso
10 Flag broderi
11 Flag ståndskall
12 Flag momificación
13 Flag betyg
14 Flag lioso
15 Flag hippodrom
16 Flag meltdown
17 Flag casa central
18 Flag rod

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2175 - seconds.

mobiltelefon