logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for perifer:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norperifer
engvekt [a]: peripheral
spavekt [a]: periférico
swevekt [a]: perifer
Synonyms:betydningsløs, det samme, ett fett, forsvinnende liten, grenser mot null, hipp som happ, ikke påaktende, ingen, intetsigende, irrelevant, likegyldig, liten, marginal, parentetisk, periferisk, på siden av saken, randfenomen, sekundær, ubetydelig, underordnet, utenforliggende, uvesentlig, uviktig
Derived terms:periferi, periferisk
Example:
 1. Alle anstrengelser for å avskrekke SovjetUnionen fra et konvensjonelt angrep i SentralEuropa vil være meningsløse, hvis USA ikke makter å gjenopprette balansen i det arktiske område, hevder han og minner om at truselen mot de nordiske land tidligere har vært betraktet som perifer i forhold til en konvensjonell krig i SentralEuropa.
 2. De siste dager er det offentliggjort tre brev i partisjefens navn, men både adressatene og innholdet er av perifer karakter.
 3. Her spiller de dokumenter Treholt hadde i vesken under arrestasjonen en helt perifer rolle, får Aftenposten opplyst.
 4. Kanskje vi vil oppleve at datateknologien blir like perifer i norsk skole som radio og fjernsyn ble det ?
 5. Kristiansen forteller også at møtet ble ordnet av en NRKjournalist som hadde nære forbindelser med Treholt, men understreker at denne kollegens medvirkning var av perifer karakter.
 6. Men min rolle i denne aksjonen er svært så perifer.
 7. Natta ble regnet som mer perifer i denne sammenheng, og trolig er det fordi Berlinguer døde så plutselig at Natta ble utpekt til en post han kanskje ikke selv hadde så store ambisjoner om.
 8. Og allikevel ligger det i kortene at han må bli noe perifer i forhold til broren, problembarnet hvis problemer og særlig forholdet til moren, langt fra er tydeliggjort av forfatteren.
 9. På den bakgrunn synes jeg LOs sterke engasjement i en såpass perifer sak nesten blir pinlig.
 10. Derfor, sier hun, betraktes jeg av de innenfor som en uortodoks, snill og harmløs og helt ut perifer feminist.
 11. Jeg har egentlig spilt en ganske perifer rolle i det hele, men kunne ikke forlate stedet.
 12. Den yngste, 16åringen, har trolig hatt en mer perifer rolle.
 13. Det er det ikke, for placeboeffekten er relativt kortvarig sammenlignet med perifer nervestimulering, som kan gjentas med uforminsket virkning over år.
 14. Det kan ikke engang fastslås om det dreier seg om en meget sentral person i saken, eller om A bare er perifer i forhold til de alvorlige anklager som er rettet mot de fire arresterte.
 15. Ennu som en perifer del av mediasamfunnet trues norsk teater idag av en isolasjon som ikke varsler godt.
 16. Ingen av dem hadde mer enn perifer kjennskap til noen av eierne.
 17. Man kan gjøre seg visse refleksjoner om hvorfor NRK finner disse emnene av perifer interesse for norske seere, eller hvorfor en kapasitet på forholdene i ØstEuropa og SovjetUnionen som professor Torolf Rafto, Norges Handelsshøyskole, aldri benyttes i denne typen programmer i norsk TV.
 18. Men man bør ved behandlingen av kronisk smerte forsøke å forsterke virkningen såvel av medikamenter som av perifer nervestimulering ved i tillegg å ta placeboeffekten i bruk.
 19. Men også de som bare har perifer interesse av kampen om lærkula, vil ha glede av den.
 20. Samtidig er fakiren utsatt for en kontinuerlig perifer nervestimulering via spikrene.
Results found in Swedish dictionary
sweperifer
engvikt [a]: peripheral
norvikt [a]: perifer
spavikt [a]: periférico
Synonyms:utseende, utsida, extern
Derived terms:periferi, periferisk
Similar words:
norperiferi
sweperiferi
engperigee
norperser
spaperder
spaperecer
spaperiferia
Your last searches:
 1. periferLast searches

# NAL Term
1 Flag krusete hår
2 Flag watermelon
3 Flag avmystifisere
4 Flag träffar
5 Flag dyrt
6 Flag gravfält
7 Flag license
8 Flag avlägsna
9 Flag medicament
10 Flag gränsområde
11 Flag mummify
12 Flag anstiftare
13 Flag senter
14 Flag typexempel
15 Flag gasify
16 Flag avläggare
17 Flag inseguro
18 Flag maismel

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1724 - seconds.

mobiltelefon