logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for personell:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpersonell
engfolk [n]: staff, personnel
spafolk [n]: personal [m]
swefolk [n]: personal
Synonyms:ansatt, arbeidskar, arbeidsmann, arbeidstaker, daglønner, kuli, lønnstaker, mann, mannskap, stab (terminologisk)
Derived terms:personellsjef, antipersonellmine, sykehuspersonell
Example:
 1. Pasient eller personell i sentrum ?
 2. Polarstar var i Barentsburg med teknisk personell fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani A / S, og kom tilbake til Longyearbyen om kvelden.
 3. Regjeringen har så vidt sees ikke hjemmel for bruk av militært personell eller materiell overfor norske borgere utenfor de spesielle situasjoner som omhandles i Grunnlovens regel om opprør og tollovens regel om militærhjelp.
 4. Bedrifter har behov for fagutdannet personell, og det er i bedriftenes egeninteresse å sørge for opplæring.
 5. Behandlingen og pleien av psykisk utviklingshemmede bør foretas av universitetsutdannet personell i samarbeid med universitetene, sier Bakke.
 6. Da de fleste hovedsteder tar alle nødvendige hensyn også til ambassadestrøk, antar vi at Oslo selvsagt vil ta de samme hensyn i dette området for det personell og de installasjoner som blir berørt.
 7. Dessuten sparer det Forsvaret for betydelige driftsutgifter i og med at vi slipper å ha vårt personell, som nødvendigvis må delta i dette arbeidet, i utlandet i lengre tid, sier han.
 8. Det bør ikke være vanskelig å få betryggende kontroll med opptak av ungdom slik at man er sikret at uønsket personell ikke kommer inn.
 9. Det er fortsatt et urovekkende stort gap mellom de behov næringslivet har for bl.a. teknisk og økonomisk utdannet personell, og hva som utdannes ved våre universiteter og høyskoler.
 10. Det gir grunnlag for en bedre planlegging av driften, enklere og mer standardisert rapportering til og fra skipet, bedre vedlikeholds og reservedelssystemer, og en enklere administrasjon både av last og personell.
 11. Det ligger svært store ressurser i skolene både personell og utstyrsmessig.
 12. Det vi trenger er nettopp flere rådgivende leger, opplæring av personell ved trygdekontorene, og ikke minst aktiv informasjon til sykmeldende leger, sier overlege Melsom, som fikk forskningsmidler fra Sosialdepartementet til å gjennomføre sin undersøkelse.
 13. Det vil være nødvendig med mange og til dels arbeids og personell intensive prosjekter.
 14. Forsterket promillekontroll betyr ikke at vi glemmer trafikkavviklingen og overvåkingen i forbindelse med påskens trafikktopper, men vi finner det forsvarlig å benytte noe mindre personell på disse tidspunktene, legger UPsjefen til.
 15. Foruten teknisk bistand ba vi også om assistanse fra taktiske efterforskere fra Kripos, men de hadde ikke personell å sende mandag, sier politiadjutant Ødegård.
 16. Har Lufttransport alle de flyvere og annet personell dere trenger for offshoreflyvninger ?
 17. Hovedårsaken er vel at vi med kortere ventelister også i Oslo er kommet til et punkt hvor vi virkelig har begynt å få frigjort personell.
 18. Man burde få en sytematisert av personell som skal behandle ryggmargskader, og alt pleiepersonell bør drilles i alt som skjer med den skadede.
 19. Personell må nødvendigvis bli omplassert i en slik omstruktureringsfase.
 20. På Vinland fungerer stabiliseringssjefen i dette vervet, og sikkerhetsopplæringen av såvel norsk som utenlandsk personell oppfyller alle norske krav, sier han.
 21. Reduserer vi kadrene i alvorlig grad, kan det ta 1015 år å bygge opp en stamme av brukbart personell hvis vi igjen skulle ønske det.
 22. Selv gårdsbruk med salgsvarer som kaffe og te er ute av stand til å skaffe seg personell, sier han.
 23. Ved at lærerne på Sagene skole gikk til pressen - for det var ikke pressen som gikk til dem, det har jeg fått bekreftet fra journalistene - ble det nødvendig å overvåke skolen i ett døgn og la sivilt og uniformert personell følge toget - også bevæpnede.
 24. Vi fikk hundre svar fra flyvere, og like mange fra teknisk personell, folk med veldig høyt erfaringsnivå.
 25. Vi har i flere år levd med en situasjon hvor det som følge av Statens lønnstilbud har vært praktisk talt umulig å rekruttere sivilingeniørutdannet personell til sivile stillinger ved LFK.
 26. 10 prosent av alle barneulykker i landet skjer på sykkel, og trolig mellom 12 000 og 15 000 barn under 14 år blir årlig behandlet av medisinsk personell efter skader på sykkel.
 27. 40 plasser - var det alt man syntes man hadde råd til overfor personell som satte inn alt hva de hadde av personlige ressurser, enkelte endog sitt liv, for at invasjonen skulle kunne gjennomføres, som et skritt mot Norges frigjøring ?
 28. A / S Lufttransport, som har hovedkontor i Tromsø, har for første gang fått en kontrakt for helikoptertransport av personell til og fra oljeinstallasjoner på den sydlige delen av norsk kontinentalsokkel.
 29. Administrativt personell i Statens vassdrags og elektrisitetsvesen tas ut i streik.
 30. Aker Engineering skal være med på styringen av prosjektet og blant annet avgi personell til Statoils forskjellige prosjektstaber.
Similar words:
engpersonal
engpersonally
engpersonnel
norpersonale
norpersonbil
swepersonal
swepersoner
Your last searches:
 1. personellLast searches

# NAL Term
1 Flag snakke
2 Flag arrendar
3 Flag givare
4 Flag djuprotad
5 Flag navnelapp
6 Flag fakke
7 Flag skenmanöver
8 Flag pormenorizado
9 Flag exportación
10 Flag glutta
11 Flag pladder
12 Flag spoke
13 Flag megastor
14 Flag absorber
15 Flag kvalifikation
16 Flag inequitable
17 Flag inte på allvar
18 Flag anmeldelse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 557 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1839 - seconds.

mobiltelefon