logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for pipeline:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engpipeline
nortechnical [n]: rørledning [u], pipeline [u]
spatechnical [n]: tubería [f], conducto [m]
swetechnical [n]: rörledning [u], pipeline [u]
Synonyms:
 1. [n]: grapevine, word of mouth, gossip [gt], comment [gt], scuttlebutt [gt]
 2. [n]: line, pipe [gt], pipage [gt], piping [gt]
Derived terms:alaskan pipeline, oil pipeline, pipeline company, riser pipeline, trans-alaska pipeline
Example:
 1. The single pipeline serves all the house with water.
 2. This is the pipeline which supplies the town with gas.
 3. 400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
 4. Environmentalists are opposing the Keystone XL pipeline.
 5. The oil pipeline is leaking.
Results found in Norwegian dictionary
norpipeline
engtechnical [n]: pipeline
spatechnical [n]: tubería [f], conducto [m]
swetechnical [n]: pipeline
Synonyms:direktiv, rør, kabel, ledning, regime, styre i er selskap, styre, presidium, direksjon
Example:
 1. Det er Bergen Engineering, Norges Geotekniske Institutt, Nortest, Skarpenord og Odd Berg A / S som under navnet Pipeline Teams har gjort avtalen, alle spesialister på hvert sitt felt.
 2. I Teesside er det også en terminal for mottak av våtgass som eies 100 prosent av Phillipsgruppen, gjennom selskapet Norsea Pipeline Ltd.
 3. Mapel Norge er et norsk aksjeselskap, men heleid datterselskap av det multinasjonale selskap Metal & Pipeline Endurance Ltd. Dette selskap er også medlem av Norsk Arbeidsgiverforening som har tariffavtale med Nopef og LO.
 4. PIPELINE TEAM er betegnelsen på et samarbeide om prosjektering av rørledninger til havs som er inngått mellom Bergen Engineering, Odd Berg Bergship, NGI, Nortest og Skarpenord.
 5. Pipeline Teams har presentert seg for oljeselskapene, og har merket stor interesse for å skape et norsk miljø på dette feltet.
 6. Pipeline Teams skal drives fra Bergen.
 7. Drivstoffdepotet forsyner også Clark Air Base via en egen pipeline.
Results found in Swedish dictionary
swepipeline
engtechnical [n]: pipeline
nortechnical [n]: pipeline
spatechnical [n]: tubería [f], conducto [m]
Synonyms:direktiv, rör, kabel, sladd, wire, regim, styrelse, styre, presidium, direktion, vägledning
Similar words:
engpiddling
engpiffling
engpipette
engpiping
engpippin
norpikelill
norpipende
Your last searches:
 1. pipelineLast searches

# NAL Term
1 Flag klänga fast
2 Flag psaltare
3 Flag vara kvar i minnet
4 Flag handla före
5 Flag filatelist
6 Flag carnosidad
7 Flag kjendis
8 Flag tilldela
9 Flag premiada
10 Flag kikke over skulderen
11 Flag hugga ned
12 Flag ha lite av
13 Flag imperishable
14 Flag hända före
15 Flag påföljd
16 Flag hängd kvinna
17 Flag rim
18 Flag grunnskolens lavere klasser

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 96 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 251 0 2022-10-17 23:14:50
röja 900 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2084 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7251 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1851 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6181 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6672 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1768 - seconds.

mobiltelefon