logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for planere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norplanere
engtregård [v]: lay out, arrange
planer [v]: devise, design, contrive
avsikt [v]: plan
familie [v]: space out
arkitektur [v]: lay out
framtid [v]: look ahead, plan
spatregård [v]: planificar, sistematizar
planer [v]: concebir, idear
avsikt [v]: planear
familie [v]: distanciar
arkitektur [v]: trazar
framtid [v]: mirar el porvenir, hacer planes para el futuro, hacer planes para
swetregård [v]: planera
Synonyms:
  1. bane vei for
  2. anordne, arrangere, ordne
Derived terms:planere ut, soneplanere for
Example:
  1. Alle medlemmene har jobbet dugnad med å planere, rydde og plante efter at byggemannskapene gjorde seg ferdige.
  2. Idag settes bulldozere og gravemaskiner i arbeide med å planere den nye idrettsplassen.
  3. Det kan være en ide for eksempel å leie en brakke og på dugnad planere tomten.
  4. Dersom det ikke betales festeavgift for nye 20 år, kan man fjerne stenen, og planere ut graven.
  5. For i en tid som først og fremst preges av slette konjunkturer og flatt aksjemarked, såvel ute som hjemme, er mange plent nødt til å planere seg en plen.
  6. Park og idrettsvesenet har planer om å fylle igjen steinbruddene i Huken, for derefter å planere ut området til idrettsog rekreasjonsformål.
Similar words:
sweplanera
spaplacer
sweplanet
norpledere
engplanner
spaplatero
norplyndre
Your last searches:
  1. planereLast searches

# NAL Term
1 Flag utløpe
2 Flag välbehållen
3 Flag glidande
4 Flag perplex
5 Flag corrección
6 Flag lett
7 Flag a priori
8 Flag hollar
9 Flag volver sobre sus pasos
10 Flag være villig til å gjøre hva som helst for
11 Flag pond
12 Flag sin humo
13 Flag hotell
14 Flag avgränsning
15 Flag alambrar
16 Flag klunke
17 Flag to left
18 Flag tinta tipográfica

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 576 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 259 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 900 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3687 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4540 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4736 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3914 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4514 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7922 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4470 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.2109 - seconds.

mobiltelefon