logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for plastisk kirurgi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norplastisk kirurgi
engmedicine [n]: plastic surgery
spamedicine [n]: cirugía plástica [f]
swemedicine [n]: plastikkirurgi
Example:
 1. Både private og offentlige klinikker har tatt i bruk plastisk kirurgi for å endre utseende til mongoloide.
 2. Han anser likevel markedet for svært lite når det gjelder plastisk kirurgi som eksempelvis ansiktsløftninger eller sykehusplasser hvor vin serveres til maten daglig for den saks skyld.
 3. Ifølge venezuelansk presse var Pastora på vei til Washington for å gjennomgå plastisk kirurgi.
 4. Jeg ser da bort fra plastisk kirurgi av rent kosmetisk karakter etc.
 5. Men i spesielt problematiske tilfelle samarbeider vi med en hudlege, som kan gi råd og forøvrig henvisninger for alt fra plastisk kirurgi til hårtranplantasjoner.
 6. Og det er praktisk talt forløperen for ansiktsløftning ved plastisk kirurgi, hvis noen senere måtte ønske det.
 7. Til Aftenposten sier overlege Gunnar Eskeland, som er spesialist i plastisk kirurgi, at det er fullt lovlig for en tatovør å begynne virksomhet i Norge.
 8. Hva med plastisk kirurgi ?
 9. Det skapes nemlig stadig nye behov på grunn av den teknologiske utvikling, enten det gjelder plastisk kirurgi, hjerteoperasjoner eller barnløshet.
 10. Ellers ønsker vi å knytte til oss spesialister innen bl.a. plastisk kirurgi, idrettsskader, bedriftsskader, urologi, gynekologi og hoftelidelser, opplyser Oftedal.
 11. For områder som plastisk kirurgi og rygglidelser, må det store ressurser til hvis behandlingskapasiteten skal bli bedre.
 12. Innen plastisk kirurgi og rygglidelser, der underkapasiteten innen Oslos offentlige helsevesen også er meget stor, er det foreløbig ikke kommet konkrete pristilbud fra de private klinikkene.
 13. Kirurgen har studert bildene med forstørrelsesglass og tror ikke ulikhetene kan skyldes plastisk kirurgi.
 14. Men ingenting gjøres på sentralt hold, og det er for få sykehus som har avdelinger hvor plastisk kirurgi kan utføres, sier Rindal.
 15. Mot slutten av første episode befinner Dolly seg på konsultasjonsrommet i Mr. Harrows klinikk for plastisk kirurgi.
 16. Operasjoner for brokk, åreknuter, plastisk kirurgi osv. utføres den dagen innleggelse skjer.
 17. Regionsykehuset kan heller ikke gi tilbud om plastisk kirurgi.
 18. Roberto Farina er en anerkjent ekspert på plastisk kirurgi.
 19. Unntagelsene er plastisk kirurgi på ca. 650 pasienter, der selv ansettelse av to ekstra leger trolig vil føre til lengre ventelister fordi antall operasjonssøknader er sterkt økende.
 20. Unntakene er hjertekøen og køer av mer kosmetisk karakter innen plastisk kirurgi.
Similar words:
sweplastikkirurgi
Your last searches:
 1. plastisk kirurgiLast searches

# NAL Term
1 Flag boat tour
2 Flag adocenado
3 Flag införskaffa
4 Flag dekret
5 Flag kirkesogn
6 Flag bekjenne
7 Flag go into a coma
8 Flag sospecha
9 Flag personalizar
10 Flag active matrix
11 Flag halvblod
12 Flag chemical warfare
13 Flag forsvar
14 Flag kassörska
15 Flag blyg
16 Flag snar
17 Flag aguzado
18 Flag oppover-

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 130 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 281 0 2022-10-17 23:14:50
röja 928 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2111 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7317 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1883 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6209 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1822 - seconds.

mobiltelefon