logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for pleie:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpleie
engansvar [n]: trust, care
medicine [n]: attention, care
spaansvar [n]: obligación [f]
medicine [n]: cuidado [m]
sweansvar [n]: vård
Synonyms:
 1. arrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, vaske
 2. bruke, gjennomgå, gripe an, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, tilberede
 3. gjøre frisk, helbrede, hele, kurere, lege, restituere
 4. behandling, ettersyn, fiks, flikking, justering, lappverk, overhaling, pass, reparasjon, røkt, stell, utbedring, vedlikehold
 5. beskyttelse, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, nestekjærlighet, omsorg, omsyn, omtanke, oppmerksomhet, sut, ta seg av noen, tilsyn, varetekt, vennlighet
 6. bøte, fikse, flikke, fornye, gjøre/sette i stand, gå over, lappe, lime, mekke (muntlig mening), ordne, overhale, pusse opp, rehabilitere, reparere, restaurere, rette opp, sette i stand, skifte ut, stoppe, vedlikeholde, vøle
Derived terms:fotpleie, fotpleiespesialist, kropsspleie, landskapspleie, legitimert sykepleier, legitimert sykepleierske, overpleier, overpleierske, sykepleier, sykepleierske, sykepleie, sykepleiehjelper, skogpleie, skjønnhetspleie, pleie noen, pleiet, pleiehjem, barnepleier, forpleie, fotpleier, hjelpepleier, hjemmesykepleie, håndpleie, håndpleier, pleiebarn, sjefssykepleier, sjukepleierske, pleietrengende
Anagrams:peile
Example:
 1. Aksjon venteliste er bare ett eksempel på hva som gjøres for at stadig flere mennesker kan få lettere tilgang til medisinsk service og pleie.
 2. Avlastning for personer med tyngende pleie og passansvar.
 3. Om vi ikke kan helbrede verden, kan vi i det minste gi den all vår pleie, vår omsorg.
 4. Vi utfører pleie i hjemmet.
 5. Begrepet eldrepolitikk blir lett innsnevret til å gjelde hvile og pleie.
 6. Bilder på utstilling trenger egen pleie.
 7. Det at jeg er avhengig av å pleie meg selv, tror jeg ikke gjør meg mer egoorientert enn folk med andre jobber.
 8. Det er ikke riktig at alle norske meglere skal finne sin nisje i å pleie de store institusjonene og la bankene bli henvist til å ta seg av alt som er av småkunder.
 9. Det er nok bare her i Manglerud bad, det mener de over 30, gutta som hver fredag møtes for å pleie kropp og sjel.
 10. Det er stort behov for pleie og omsorg, dertil kommer hensynet til forebyggende arbeide mot livsstilsykdommene.
 11. Er det ikke mulig å pleie forbindelser med ungdom fra den tredje verden uten å ta turen om Moskva ?
 12. Hverken de sakkyndige eller Helsedirektoratet er kommet til at det foreligger noe kritikkverdig når det gjelder indikasjonene for operasjoner, operativ virksomhet eller pleie og omsorg, sier Mork til NRKDagsnytt.
 13. I min arbeidssituasjon blir det ikke tid til å pleie noen særlig omgang med familie og venner.
 14. Menigheten synes det er viktig å pleie et godt nabofellesskap.
 15. Nei, jeg skal ut imorgen, tilbake til hytta på Venabygdsfjellet og til videre pleie.
 16. Også i fremtiden vil vi pleie og om mulig fordype dialogen med dere om de politiske spørsmål som opptar Europa.
 17. Privat engasjement er langt fra noe nytt i Norge, sa Heløe og henviste til at nærmere 80 prosent av all pleie og omsorg av eldre som ydes utenfor institusjon, skjer i privat regi, at omtrent 30 prosent av alle våre helse og sosialinstitusjoner er privateide og at størstedelen av helsetjenesten utenfor institusjoner ivaretas av privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og tannleger.
 18. Vi er iferd med en omstilling fra behandling i store sentrale institusjoner til pleie i såkalt åpen omsorg.
 19. Vi kommer ikke utenom høyere skatt, om vi skal klare å dekke det fremtidige behov for omsorgsarbeide, pleie og pass, sa Gunn Vigdis OlsenHagen.
 20. Vi sender ikke noen fra oss uten at de får et bedre tilbud, og det blir da gjerne til at det er dem med størst behov for pleie og omsorg som blir igjen hos oss.
 21. Vi vil innskjerpe at det ut fra bestemmelsene i likestillingsloven ikke er adgang til å gjøre forskjell mellom kvinner og menn ved vurdering av om noen av de pårørende skal stå for pleie av utskrevne pasienter.
 22. 18 år gamle Bjørn Roxrud fra Lillestrøm og Sigrid Veum på 15 år lærte å tynne og pleie ungskog på landsleiren.
 23. 30 pasienter som ellers bor hjemme kommer hit daglig og får pleie, trening og efterbehandling.
 24. All pleie og alle bønner syntes å være forgjerves.
 25. At barna alltid er velkommen hit, til bibliotekets lokaler, prøver vi å presisere så godt vi kan, enten de søker opplysninger eller informasjoner bøker om hvordan kjæledyret hjemme - hunden - katten undulaten - skal få den beste pleie og stell.
 26. AudHelen Hoel er en av de ca. 50 som idag nyter godt av sosialalarmene, brannvesenets tilbud til mennesker hvis eneste alternativ ellers ville vært pleie eller sykehjem.
 27. Av den grunn må arbeidet med pleie og pass av familiemedlemmer lønnes, og avlastningstilbudene som hjemmehjelp, hjemmesykepleie og husmorvikarordningen må bedres, mener Norges Husmorforbund.
 28. Av iverksatte mottiltak i Danmark kan nevnes eftersyn og restaurering av gamle reder, pleie av tilskadekomne fugler, og kunstig oppdrett og utsetting av fugl.
 29. Avisene skriver om farene forbundet med å pleie forbindelser med utlendinger, og russere som unngår påbudene er blitt trakassert i et forsøk på å begrense de ikkeoffisielle kontakter med utenverdenen.
 30. BASISGODENE i et velferdssamfunn, hvorav de viktigste er tryggheten for arbeide og inntekt, retten til sosial omsorg, til behandling og pleie av syke og gamle, vil aldri kunne ivaretas ved floskler og slagord.
Similar words:
norpleiet
norpleid
spaplebe
engplaice
engpleat
engplait
norplate
Your last searches:
 1. pleie


Pleie was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) pleie
Gerundio: pleiende
Past participle: pleid
Indikative
1. Present
 • jeg
  pleier
 • du
  pleier
 • han
  pleier
 • vi
  pleier
 • dere
  pleier
 • de
  pleier
8. Perfect
 • jeg
  har pleid
 • du
  har pleid
 • han
  har pleid
 • vi
  har pleid
 • dere
  har pleid
 • de
  har pleid
2. Imperfect
 • jeg
  pleide
 • du
  pleide
 • han
  pleide
 • vi
  pleide
 • dere
  pleide
 • de
  pleide
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde pleid
 • du
  hadde pleid
 • han
  hadde pleid
 • vi
  hadde pleid
 • dere
  hadde pleid
 • de
  hadde pleid
4a. Future
 • jeg
  vil/skal pleie
 • du
  vil/skal pleie
 • han
  vil/skal pleie
 • vi
  vil/skal pleie
 • dere
  vil/skal pleie
 • de
  vil/skal pleie
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha pleid
 • du
  vil/skal ha pleid
 • han
  vil/skal ha pleid
 • vi
  vil/skal ha pleid
 • dere
  vil/skal ha pleid
 • de
  vil/skal ha pleid
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle pleie
 • du
  ville/skulle pleie
 • han
  ville/skulle pleie
 • vi
  ville/skulle pleie
 • dere
  ville/skulle pleie
 • de
  ville/skulle pleie
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha pleid
 • du
  ville/skulle ha pleid
 • han
  ville/skulle ha pleid
 • vi
  ville/skulle ha pleid
 • dere
  ville/skulle ha pleid
 • de
  ville/skulle ha pleid
Imperative
Affirmative
 • du
  plei!
 • vi
  La oss pleie!
 • dere
  plei!
Negative
 • du
  ikke plei! (plei ikke)!
 • dere
  ikke plei! (plei ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag pilgrimsferd
2 Flag permittere
3 Flag nettle
4 Flag upphöra med
5 Flag lárgate
6 Flag skrukkete stemme
7 Flag status symbol
8 Flag extrarradio
9 Flag gjenoppdage
10 Flag tingliggjøre
11 Flag nedkomme
12 Flag systematize
13 Flag grind one's teeth
14 Flag commitment
15 Flag pickup
16 Flag puntualización
17 Flag hertz
18 Flag atributt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2853 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3541 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3742 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3055 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3642 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5932 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3649 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4276 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6903 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6310 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1903 - seconds.

mobiltelefon