logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for plukke ut:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norplukke ut
engvalg [v]: choose, select, pick, pick out, single out
informasjon [v]: cull, select, sort out, pick out
spavalg [v]: elegir, escoger, seleccionar
informasjon [v]: entresacar, escoger, seleccionar
swevalg [v]: plocka ut
Example:
 1. Det første jeg ville gjøre er å plukke ut to satsningsområder.
 2. Det kan være uttrykk for mistillit til politikerne - som værer stemmer på alle kanter og har en iboende tilbøyelighet til å plukke ut godbitene og la resten være.
 3. Sissel LangeNielsen minnet om at det ifjor kom ut flere hundre bøker : hun hadde lest mange av dem, og hadde ingen vanskelighet med å plukke ut ti gode bøker til å representere Norge i en folder over årets litteratur i Norden.
 4. Alf Prøysen har jo skrevet så enormt mye, så jeg har valgt å plukke ut jentene, sier Ragnar Dyresen, som selv er ekte hedmarking og så å si flasket opp med Prøysen, selv om han aldri har møtt ham.
 5. Det var i og for seg lett å plukke ut 18 mann.
 6. Foreløbig er det ikke avgjort hvordan man skal plukke ut erstatterne for de tre østblokknasjonene.
 7. Vi føler det spesielt ubehagelig at vi blir tillagt rasistiske motiver ved å plukke ut nettopp denne somalieren til kontroll, sier kontrollsjefen til Aftenposten.
 8. Vi rev oss nesten i håret da vi skulle plukke ut førstepremien, sa han.
 9. Alle innkomne oppskrifter vil bli vurdert av et dommerpanel som vil plukke ut 12 finaleretter.
 10. Ansatte i flyselskapet tar et par av julaftens timer til å plukke ut seter, for neste eftermiddag, 1. juledag skal dette flyet ta av med Etiopia som mål.
 11. Bare en liten påminnelse om at arrangørene av kommende UKEfeiring nå er i ferd med å plukke ut aktører til et av høydepunktene, nemlig studentenes UKErevy.
 12. Blant disse skal Oslo kommune plukke ut noen som skal få lov til å delta i en totalentreprisekonkurranse.
 13. DU vil i fremtiden plukke ut mer avgrensede områder for befaringene, se hva som mangler av industri og annen næringsvirksomhet, hvor det er overkapasitet og finne andre områder i landet som kan benytte denne overkapasiteten.
 14. De har lukket tempelet for innsiget av offergaver - som bare i beskjeden grad kunne tenne begeistringens ild hos betrakteren - og bestemt at juryen skal plukke ut arbeider til årets utstilling på grunnlag av lysbilder.
 15. De kan plukke ut det de ønsker og presentere det for sine lesere.
 16. De statsansattes organisasjoner har vært uhyre dyktige til å plukke ut grupper i punktstreik slik at liv og helse ikke settes i fare.
 17. Den landsomfattende kartleggingen skal for det første vise oss hva som er den normale situasjon her i landet, dernest skal vi plukke ut fareområder.
 18. Den norske juryen skal plukke ut fem av de innsendte melodier, og i tillegg er fem komponister spesielt invitert til å delta med sine bidrag.
 19. Derefter blir skjemaene sendt til Ford Motorsport i England som så i samarbeide med Ford Motor Norge vil plukke ut ca. 100 personer til den endelige utvelgelse i Norge.
 20. Derfor har man også blitt mer forsiktig med å plukke ut vinnere.
 21. Dermed står vi friere med hensyn til å bestemme hvilket prinsipp vi skal plukke ut kontrollpersonene efter.
 22. Dersom det kommer inn så mange bidrag at ikke alle får plass på veggene i Terningen, innkaller arrangørene en liten jury som skal plukke ut de bildene som skal stilles ut.
 23. Dessuten er de i full gang med å plukke ut to nye programledere til Portveien.
 24. Det ble en lett oppgave for fjelloppsynsmann Arne Grådal å plukke ut dette dyret.
 25. Det er svært trangt på otoppen for tiden, så det er ikke lett å plukke ut noen enkle favoritter.
 26. Det pågår et omfattende forskningsarbeide innenfor OECD for å finne frem til felles regler for vurdering av forskningsresultater, slik at vi kan plukke ut de stoffer som kan representere problemer.
 27. Det som er helt klart efter at den endelige beskjed kom fra FIFAhovedkvarteret i Zürich der president Joao Havelange hadde fått styrets fullmakt til å plukke ut de tre europeiske erstatterne for boikottnasjonene ØstTyskland, SovjetUnionen og Tsjekkoslovakia, er at Norge går inn for sistnevnte i pulje A - den antatt hårdeste.
 28. Det var søndag, det var årets første Skogtreff, og nå skulle man plukke ut de fineste kostymer som var å se rundt Øvresetertjern ovenfor Frognerseteren.
 29. Dette kan vi oppnå med en avis her kan den enkelte selv plukke ut stoff og lese mye eller lite efter ønske, sier Reidunn Havnelid.
 30. Dette konsulentfirmaet har speslalisert seg på å plukke ut toppledere i bedrifts og organisasjonslivet.
Similar words:
norplukke opp
norplukker
sweplocka ut
norplukke på
norplukke
sweplatta ut
norplanere ut
Your last searches:
 1. plukke ut



Last searches

# NAL Term
1 Flag tilrådelighet
2 Flag fechas del calendario
3 Flag plufsig
4 Flag teologisk
5 Flag bagatellisere
6 Flag flytting
7 Flag dextrose
8 Flag preparado
9 Flag bygge bro
10 Flag cumbersome
11 Flag unchanging
12 Flag ekstra kostnader
13 Flag ljus idé
14 Flag Christianize
15 Flag plutselig angrep
16 Flag levantado
17 Flag espaldilla
18 Flag syfilitiker

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 243 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1904 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 518 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1182 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4017 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4894 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5142 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4254 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4883 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8647 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1500 - seconds.

mobiltelefon