logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for poengtere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpoengtere
enggeneral [v]: emphsize, underscore, point our
spageneral [v]: destacar
swegeneral [v]: betona
Synonyms:
 1. angi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, fremheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, nevne, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, vise til
 2. framheve, fremheve, klarlegge, markere, presisere, påpeke, understreke, utheve
Example:
 1. Jeg synes det er vel så viktig å poengtere at et betydelig større antall som vi på forhånd visste var belastet når det gjelder narkotika ikke har vært borte i stoff mens de var i Forsvaret.
 2. Jeg vil poengtere at vi allerede idag har usprøytede matvarer i handelen.
 3. Nei, så dramatisk er det ikke, jeg ønsker bare å poengtere at det slett ikke er noe entydig for idretten å få en mann i departementet.
 4. Når hun sier at vi er gått for langt i den offentlige barneomsorg, bør hun også poengtere hvilke deler av den som bør beholdes og hvilke som bør avskaffes.
 5. Avdelingsingeniør Bjørn Haakenaasen er opptatt av å poengtere dette.
 6. Bak demonstrasjonen sto en gruppe som kaller seg Indian Action Committee og som ønsker å poengtere at lørdagens aksjon ikke var rettet mot den sikhdemonstrasjon som ble holdt for to uker siden, der det indiske flagg og bilde av Indira Gandhi ble brent.
 7. Den er også politikernes ansvar, hvilket ligningsfolk neppe unnlater å poengtere.
 8. Derfor er det viktig å poengtere at et godt, gjennomarbeidet interiør også inneholder klare kunstneriske intensjoner.
 9. Derimot er det leit at jeg ikke får anledning til å poengtere ølets positive, sosialt gode sider.
 10. Det er grunn til å poengtere at dette er minimumstall.
 11. Det er kanskje unødvendig å poengtere at dåpsattester enten ikke ekstisterer eller ikke er å stole på, heller ikke offisielle dokumenter som kirkebøker og annet.
 12. Det er viktig å poengtere at de er velkommen hjem igjen.
 13. Dette aspekt velger ekspedisjonssjef i Olje og energidepartementet, Gunnar Vatten å poengtere når han idag i statsråd utnevnes til ny direktør for Statskraftverkene for en periode på seks år.
 14. Fredag kveld inviterte man til tunneldisko under E 6, for på rungende vis å poengtere at bydelen fremdeles har et prekært behov for egnede og store nok diskoteklokaler.
 15. HER må - som vi har tillatt oss å poengtere en rekke ganger - hjem, skole, lokalmiljøer, offentlige og private etater og institusjoner trekke sammen og spille på lag, spesielt med ungdom som selv har forstått sakens alvor.
 16. Hovedpoenget for meg blir til slutt å poengtere at jeg ikke vil begrunne straffereaksjoner ut fra hevn og gjengjeldelsesmotiv.
 17. Jeg må poengtere at underskuddet kommer på grunn av reparasjonsutgiftene og må dermed betegnes som engangsutgift.
 18. Jeg vil gjerne poengtere at det dreier seg om tallrike forhold som på langt nær er utforsket når det gjelder menneskelig aldring, såvel i hjernen som i andre organer, uten å komme inn på de mange enzymer og andre stoffer som vi vet noe om.
 19. Kan du ikke poengtere det ?
 20. LatinAmerika bør poengtere overfor opinionen i USA og andre industrialiserte land at syndefloden vil bli verdensomspennende hvis ikke alle står samlet for å unngå den, sa president Betancur.
 21. Men i hver eneste tale vil jeg poengtere at alene greier ikke Høyre å få gjennomslag for den ønskelige politikk.
 22. NETTOPP holdningen til å holde det rent rundt om, er det annet forhold vi ville poengtere.
 23. Når Josef Dahl ønsker å poengtere sine meninger, banker han i prekestol eller skrivebord med en hard pekefinger.
 24. Og Liv Hennum vil gjerne poengtere at hva grammatikken angår, svikter skolen idag sin oppgave.
 25. Overfor Aftenposten poengtere hun at det ikke er aktuelt for henne å gå inn i generalsekretærstillingen.
 26. Selskapet roses for konstruktiv nytenkning av de budsjettansvarlige i Oslo kommune, og også miljøvernminister Surlien benyttet ved den offisielle åpning av grendehuset anledningen til å poengtere betydningen av grundig forhåndsplanlegging ved etablering av nye lokalmiljøer.
 27. Sinne, frykt, følelsen av urettferdighet og voldshandlinger kan da lett skade nasjonens samhold, fremholder erkebiskopen, som er nøye med å poengtere at han ikke angriper statsministeren personlig.
 28. Tidligere unnlot Peking å poengtere atomvåpnenes rolle og la heller vekt på Maos geriljastrategi - folkekrigen.
 29. VI finner grunn til å poengtere dette i anledning av et innlegg forleden dag av Anne Enger Lahnstein, nestformann i Senterpartiet.
Similar words:
norpoengtere
norpoengtert
engpointer
norpoengtavle
swepoängtera
engpoetaster
engpoetess
Your last searches:
 1. poengtere


Poengtere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) poengtere
Gerundio: poengterende
Past participle: poengtert
Indikative
1. Present
 • jeg
  poengterer
 • du
  poengterer
 • han
  poengterer
 • vi
  poengterer
 • dere
  poengterer
 • de
  poengterer
8. Perfect
 • jeg
  har poengtert
 • du
  har poengtert
 • han
  har poengtert
 • vi
  har poengtert
 • dere
  har poengtert
 • de
  har poengtert
2. Imperfect
 • jeg
  poengterte
 • du
  poengterte
 • han
  poengterte
 • vi
  poengterte
 • dere
  poengterte
 • de
  poengterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde poengtert
 • du
  hadde poengtert
 • han
  hadde poengtert
 • vi
  hadde poengtert
 • dere
  hadde poengtert
 • de
  hadde poengtert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal poengtere
 • du
  vil/skal poengtere
 • han
  vil/skal poengtere
 • vi
  vil/skal poengtere
 • dere
  vil/skal poengtere
 • de
  vil/skal poengtere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha poengtert
 • du
  vil/skal ha poengtert
 • han
  vil/skal ha poengtert
 • vi
  vil/skal ha poengtert
 • dere
  vil/skal ha poengtert
 • de
  vil/skal ha poengtert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle poengtere
 • du
  ville/skulle poengtere
 • han
  ville/skulle poengtere
 • vi
  ville/skulle poengtere
 • dere
  ville/skulle poengtere
 • de
  ville/skulle poengtere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha poengtert
 • du
  ville/skulle ha poengtert
 • han
  ville/skulle ha poengtert
 • vi
  ville/skulle ha poengtert
 • dere
  ville/skulle ha poengtert
 • de
  ville/skulle ha poengtert
Imperative
Affirmative
 • du
  poengter!
 • vi
  La oss poengtere!
 • dere
  poengter!
Negative
 • du
  ikke poengter! (poengter ikke)!
 • dere
  ikke poengter! (poengter ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag tap dancing
2 Flag cherish
3 Flag infattning
4 Flag vedar
5 Flag aranceles
6 Flag cartón
7 Flag boastfulness
8 Flag catamaran
9 Flag fondue
10 Flag oxygen
11 Flag hangout
12 Flag automovilismo
13 Flag overflod av
14 Flag freshman
15 Flag blåna
16 Flag holiness
17 Flag rosa farge
18 Flag primitiveness

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1408 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2081 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3348 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9503 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3154 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3841 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6596 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7337 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7973 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2153 - seconds.

mobiltelefon