logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for poker:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engpoker
norfireplace [n]: ildrake [u]
games - cards [n]: poker [u]
spafireplace [n]: atizador [m]
games - cards [n]: póquer [m], póker [m]
swefireplace [n]: eldgaffel [u]
games - cards [n]: poker [u]
Synonyms:
 1. [n]: stove poker, fire hook, salamander, fire iron [gt]
 2. [n]: poker game, card game [gt], cards [gt]
Derived terms:poker-faced, draw poker, jiggery-pokery, penny ante poker, poker alumroot, poker chip, poker face, poker game, poker hand, poker heuchera, poker plant, red-hot poker, sea poker, stove poker, straight poker, strip poker, stud poker
Wiki:Poker is a family of card games that share betting rules and usually (but not always) hand rankings. Poker games differ in how the cards are dealt, how hands may be formed, whether the high or low hand wins the pot in a showdown (in some games, the pot is split between the high and low hands), limits on bets and how many rounds of betting are allowed. In most modern poker games, the first round of betting begins with some form of forced bet.
Example:
 1. He is very good at poker.
 2. A flush is a poker hand where all five cards are of the same suit.
 3. In poker, three of a kind beats two pairs.
 4. A good poker player can tell when someones bluffing.
 5. Will you come to our usual game of poker next Friday?
 6. She didnt want him to play poker.
 7. One thing you should know about me is that I play poker every Friday night.
 8. You might want to come over and play poker with me and my friends next Friday evening.
 9. Tom doesnt like poker very much.
 10. Tom doesnt like poker at all.
 11. Tom doesnt know how to play poker.
 12. Tom told the men sitting around the table that hed never played poker before.
 13. In poker, whats a Full House?
 14. Tom asked Mary and her friends if they wanted to play strip poker, but they refused.
 15. Tom and Mary are playing poker.
 16. Mary was killed with a fireplace poker.
 17. They played strip poker.
 18. He knows how to play poker.
 19. I cant read her poker face.
 20. We cant play poker if we dont have any cards.
Results found in Norwegian dictionary
norpoker
engspill - kort [n]: poker
spaspill - kort [n]: póquer [m], póker [m]
swespill - kort [n]: poker
Anagrams:korpe, pokre
Wiki:Poker er et av de mest populære kortspillene i verden. Spillerne sitter med helt eller delvis skjulte kort og skal foreta veddemål i en sentral pott. Potten blir tildelt den spilleren som har den beste kombinasjonen av kort eller ved at andre spillere kaster sine kort i løpet av spillets gang.
Example:
 1. Storpolitisk poker, kaller noen det.
 2. Herr Benkow inviterer til en slags politisk poker med sitt benkeforslag.
 3. Da er rundt 100 millioner kroner brukt utenfor kanal 2s hovedsenter, og da spiller man poker med kvaliteten på det som er bestilt i og med at de aller fleste som får forsøke seg i hvert fall i innledningsfasen antagelig liten eller ingen erfaring har fra dette det mest krevende av alle programområder, hvor det som kjent er lettest av alt å feile.
 4. Det er for dyrebart å spille poker i forsvars og sikkerhetspolitikken.
 5. Det heter seg at det var håpløst å bruke kinesiske penger til å spille poker med - bordet hadde ikke plass til innsatsen.
 6. Det var helt ulikt både bridge og poker, som var de eneste kortspillene Else og Bernt kjente.
 7. For ham vil det være politisk poker å fremme et forslag som krever at et flertall i Eire godkjenner en grunnlovsendring i en folkeavstemning.
 8. Her sitter journalistene og spiller poker mens de venter på at en mann ved navn Earl Williams skal bli hengt.
 9. Kreml er ikke vant med å tape i politisk poker av akkurat denne typen, og det er antagelig gode bonusordninger for de sovjetiske USAeksperter som kan forklare hvordan Reagan har klart å stille seg i en så gunstig situasjon.
 10. Man spiller jo poker når en program medarbeiderstab skal fordobles og deles på to.
 11. Poker er faren, og han vant ialt 112 000 dollar i sin karriere, som ikke kan sies å være imponerende.
 12. Strikking og poker er vanlig tidsfordriv, mens de mer avanserte sitter og regner.
 13. Øglene sitter på kneipe og planlegger et nytt felttog mot menneskene, mens de drikker øl, spiller poker, blotter seg for serveringsdamen, spytter og banner og koser seg efterpå nynnende med tegnefilmen Snehvit og de syv dverger.
 14. Gromyko spilte sjakk mens amerikanerne gjerne spilte poker.
 15. Jeg dro straks til spillebulen, og så snart jeg kom dit, ble jeg så besatt av poker at jeg glemte alt i to døgn...
 16. Det må derfor satses bredere på eksportmarkeder, sier økonomiprofessoren, som hevder at det vil være økonomisk mindre risikabelt å bruke firefem milliarder kroner årlig til å lønne de 25 000 ansatte i verftsindustrien, enn å spille poker med oljeprisene.
 17. Fjorten år tilbragte han ved universitetet, men en nærmere analyse av dette studiet ville avslørt at han hovedsakelig fordrev tiden med poker, hestespill og et utall kvinnehistorier.
 18. Istedenfor å spille poker la de hele sin energi i arbeidet.
 19. Kortspill er tillatt, men ikke poker.
 20. Men utfallet av det spill som Fr.p.utbryterne Jarl Eik og Georg Stafne har satt i gang er like uvisst som i poker.
 21. Situasjonen innbyr ikke til høy poker.
 22. Så vi tok en rask poker i stedet.
Results found in Swedish dictionary
swepoker
engspel - kort [n]: poker
norspel - kort [n]: poker
spaspel - kort [n]: póquer [m], póker [m]
Wiki:Poker är en stor grupp av kortspel som alla har ett element av vadslagning.
Similar words:
engpoke
engporker
engposer
engpower
norpokker
spapoder
spaponer
Your last searches:
 1. pokerLast searches

# NAL Term
1 Flag cannibalism
2 Flag trening
3 Flag clowning
4 Flag prevailing
5 Flag dugligt
6 Flag delvis åpen
7 Flag sweeten
8 Flag give a lift
9 Flag estar
10 Flag soltero
11 Flag gruppera sig
12 Flag disc
13 Flag traktor
14 Flag storslagen
15 Flag extinguish
16 Flag konverserat
17 Flag fyrskip
18 Flag be definite about

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1041 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1684 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2996 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8995 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2672 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6188 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7006 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7582 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2170 - seconds.

mobiltelefon