logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for politistyrke:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpolitistyrke
engpoliti [n]: police force, sheriff's department
spapoliti [n]: policía [f], cuerpo de policía [m], departamento del sheriff [m]
swepoliti [n]: polisstyrka
Synonyms:lovens håndhevere, lovens lange arm, politi, politiapparat
Example:
 1. Den til enhver tid tjenestegjørende politistyrke i ferietiden vil forutsetningsvis være i stand til å løse oppgavene ved ordensavdelingen og kriminalavdelingen på en akseptabel måte, slår Aavatsmark fast.
 2. Vi må ikke glemme at Oslo har nærmere en tredjedel av landets politistyrke, 1400 tjenestemenn og 50 embedsmenn.
 3. 23 000 politifolk, 60 prosent av Tokyos politistyrke, har fått i oppdrag å sørge for at gjesten ikke blitt utsatt for noe ubehagelig.
 4. Den nasjonale politistyrke på 88 000 mann ble idag satt i høyeste alarmberedskap mot mulige terroristaksjoner, melder UPI.
 5. Det er blitt hevdet at opprettelse av Oslo som landsdelspolitikammer for hele Østlandsområdet i virkeligheten vil innebære en sentralisert politiledelse under ledelse av politimesteren i Oslo for nærmere 2 / 3 av landets samlede politistyrke.
 6. Det er en betydelig politistyrke som nå er på utkikk efter de rømte fangene, og disse kommer efterhvert i en vanskelig situasjon.
 7. Det vil igjen bety at Oslos politimester vil få ansvaret for nærmere 2 / 3 av landets samlede politistyrke.
 8. Disse ble imidlertid, ifølge aktor, truet med våpen og jaget på dør, og derefter ble en større politistyrke bragt inn.
 9. Efter hva Aftenposten har fått opplyst var en større politistyrke ute i marken inatt, og det ble foretatt arrestasjoner på flere adresser i sentrum.
 10. Han opprettet en politistyrke på land og sjø for å gjøre handelsveiene trygge.
 11. I tillegg til denne uformelle kontrollen begynte en ny politistyrke på 3000 medlemmer virksomheten under feiringen av tiårsdagen for revolusjonen nylig.
 12. Idag har Grenada en politistyrke på 280 mann, men det skal være behov for ytterligere 400 for å opprettholde ro og orden.
 13. Ingen hadde trodd at kimen til opprettelsen av en nasjonal politistyrke skulle komme i kjølvannet på en bitter grubekonflikt, at briters frihet til å krysse fylkesgrenser skulle begrenses av domstolene.
 14. Planen er at de såkalte indre sikkerhetsstyrker - en halvmilitær politistyrke - skal sikre ro og orden i VestBeirut i samarbeide med avdelinger fra den regulære libanesiske hær.
 15. Samtidig vil Asker og Bærum politikammer med fire mann og patruljebåt sammen med Oslos politistyrke utgjøre bereskapen i hele Indre Oslofjord.
 16. Norge har en ubevæpnet politistyrke.
 17. Brevet konkluderer med at en norsk politistyrke kan og vil derfor ikke fysisk eller ved bruk av makt fra politiet, bringe barn fra den ene av foreldrene til den annen, og vice versa.
 18. Coetzee, som er 56 år gammel og sjef for en politistyrke som ialt teller 44 000 mann, ble også før unntakstilstanden sett på med frykt blant mange sorte.
 19. De fleste ble trukket tilbake i desember samme år, mens en gruppe på 250 ble igjen for å trene opp Grenadas nye halvmilitære politistyrke.
 20. De rundt 500 arbeiderne forsøkte å gå fra El Cavariokirken efter en messe ledet av kardina Miguel Obando y Bravo, men ble stanset av en 50 mann sterk bevæpnet politistyrke utenfor kirken.
 21. Det blir ofte travle og lange dager for den lokale politistyrke.
 22. Det er et stort reformbehov innen politiets rekker, et behov for blant annet å bygge opp en farvet politistyrke som kan møte volden.
 23. Det finnes også en gresk politistyrke på Athos.
 24. Det kom til voldsomme sammenstøt i helgen mellom en større politistyrke og over 700 mennesker som demonstrerte mot at det nazibeslektede vesttyske nasjonaldemokratiske parti holdt kongress i byen Neustadt i delstaten NordrheinWestfalen.
 25. Det ville kreve en stor politistyrke å ha gruppen under konstant bevoktning inntil alle formaliteter var ordnet, slik at flyktningene kunne reise til Norge, og dette var en oppgave Thailand ikke ønsket å påta seg.
 26. Dette har også resultert i oppbygging av en farvet politistyrke.
 27. Idag patruljerer i hovedsak en hvit politistyrke de farvede bydelene.
 28. Ifølge New York Times er minst halvparten av USAs 2000 Secret Serviceagenter engasjert i sikkerhetsopplegget, videre flere tusen av New Yorks politistyrke på 26 000, foruten naturligvis hele FNs egen sikkerhetsstab.
 29. Nærmere 60 demonstranter forsøkte å komme frem til Politihuset, men ble stoppet av en solid politistyrke.
Similar words:
swepolisstyrka
norpolitisere
norpolitisk
swepolitisk
engpolystyrene
norpolarisere
norpolitiker
Your last searches:
 1. politistyrkeLast searches

# NAL Term
1 Flag genitive
2 Flag rykk
3 Flag gule
4 Flag sierska
5 Flag gå emot
6 Flag broderlighet
7 Flag urtagning
8 Flag unrivalled
9 Flag en dos
10 Flag time-out
11 Flag confundir
12 Flag bebedora
13 Flag charolar con laca japonesa
14 Flag smog
15 Flag hurra
16 Flag kring
17 Flag spela in på band
18 Flag que dura toda la noche

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1949 - seconds.

mobiltelefon