logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for pornografi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpornografi
enggeneral [n]: pornography, porn [informal]
spageneral [n]: pornografía [f]
swegeneral [n]: pornografi
Wiki:Pornografi eller forkortet porno er tekster, bilder og filmer med seksuelt eksplisitt innhold som er laget for å virke seksuelt opphissende. Vanligvis er det framstillinger og skildringer av seksuell aktivitet mellom voksne mennesker, med særlig fokus på kjønnsorganer og samleie. Imidlertid omfatter pornografi ei rekke seksuelle handlinger, legninger og spesialiteter, såkalte fetisjer.
Example:
 1. Den dagen da håret brakk søker å demaskere alle avskygninger av den omfattende prostitusjon og pornografi som er en del av vår virkelighet.
 2. Enkelte kvinner har gått ut med nytt lovforslag mot pornografi og utukt.
 3. Fellesaksjonen mot pornografi og prostitusjon skal intensivere sin virksomhet med det første.
 4. Kampen mot pornografi er en kamp mot voldelige tendenser som truer hele samfunnet.
 5. No sex, please, were British er en ellevill farse som tar utgangspunkt i britenes moral og kamp mot pornografi.
 6. Den langsomme postgangen fra Norden til USA avhenger ikke av de amerikanske tolleres jakt på pornografi, men skyldes interne distribusjonsproblemer i det amerikanske postverket, opplyser sjefen for det svenske postverkets internasjonale sekretariat, Torsten Zillen, til nyhetsbyrået TT.
 7. Dersom Fotballforbundet på denne måten sidestiller reklame for Rikstoto og Postverket med reklame for pornografi, sprit og tobakk, må jeg si jeg er skuffet over forbundets fremgangsmåte.
 8. Det er en insinuasjon fra Høgetveits side om at Haugland driver undervisning med politisk vri, at han bruker et blad i undervisningen som inneholder pornografi, og at han skal ha undergravet de verdier som er skolens fundament.
 9. Det er på høy tid at kampen mot pornografi ikke bare blir en kvinnekamp.
 10. I Akershuskommunene er omsetningen av sterk pornografi et ganske stort problem, og efter vår oppfatning vil en uttalelse neppe kunne skade saken, men tvert imot bidra til å skape holdninger mot pornografi og vold i blader og på video, sier hun.
 11. I Sovjet er det fire emner som er forbudt å vise på lerretet : pornografi, scener som kan støte nasjonale følelser, de troendes liv og følelser, samt scener som kan hisse til krig.
 12. Jeg er for porno og for pornoblader, sa MuntheKaas, som dog reserverte seg overfor hårdere pornografi.
 13. Jeg har aldri hatt noe til overs for pornografi, men jeg tenkte aldri på at noen kunne hevde at innholdet i ukebladet Stern var pornografisk.
 14. Jeg har ingen problemer med å stille meg under en parole mot voldspornografi, eventuelt i tog med Kvinnefronten, sier han, men medgir at han er mer i tvil når det gjelder pornografi generelt.
 15. Jeg synes imidlertid at vold og pornografi vies altfor stor oppmerksomhet når det gjelder våre tilbud, sier han.
 16. Nei, jeg tror heller jeg leser litt pervers pornografi istedet, sier han plutselig.
 17. Nei til pornografi, sier fra venstre Bjørge Sæther, Asgeir Nordengen og Leif Aigeltinger.
 18. Når vi fikk medhold på punktet om pornografi, mener jeg det er logisk at vi skulle fått medhold også om den politiske side av saken.
 19. Personlig har jeg alltid irritert meg over hvordan vi blir manipulert til å akseptere pornografi.
 20. Problemer vi står overfor i 80årene er hvordan denne Fellesaksjonen mot pornografi og prostitusjon skal kunne samles om alternative løsninger, sier journalist Liv Berit Tessem.
 21. Vår organisasjon, Mannfolk mot porno, er ikke med i Kvinnefrontens gruppe Anti Porno eller Aksjonsgruppen mot pornografi og prostitusjon.
 22. Aftenposten oppsøkte Politihuset i Oslo for å få et inntrykk av mengde og omfang av beslaglagt pornografi.
 23. Aksjoner mot pornografi - i Kina et meget vidtfavnende begrep som også omfatter diskomusikk og slagertekster har fått stor oppmerksomhet.
 24. Arne Kvalheim korrigerer bl.a. den faktisk gale opplysningen i lederen om at Høyre ikke stemte for advarselen til forhandlere som selger pornografi fra kommunens eiendommer eller lokaler.
 25. Avsløringen i amerikansk TV av dansk eksport av pornografi med barn har nå ført til en omfattende politigranskning i Danmark.
 26. Bakgrunnen for spørsmålet var at det stadig vert meldt om at kjøp og leige av videofilmar med sterke innslag av vald og pornografi, er tilgjengelege for born.
 27. Bildene er ikke verre enn de man finner i en rekke norske blader som er i fritt salg, og kan ikke karakteriseres som pornografi, ja, de er faktisk ikke verre enn de man kan finne i godkjent norsk lærestoff, hevdet WahlLarsen.
 28. Boken Pornorge påpeker uklare juridiske grenser mellom lovlig og ulovlig pornografi.
 29. Byrået skal bare kunne gi råd om visning eller ikke efter å ha gransket en film med sikte på å se om den krenker forbudet mot ekstrem vold eller sadistisk pornografi.
 30. Bystyret ber imidlerid Regjeringen om å fremme forslag hvor det klart vil fremgå at dyre, barne, volds og sadistisk pornografi er straffbart.
Results found in Swedish dictionary
swepornografi
enggeneral [n]: pornography, porn [informal]
norgeneral [n]: pornografi
spageneral [n]: pornografía [f]
Derived terms:pornografisk
Wiki:Uppslagsordet Porr omdirigerar hit. För andra betydelser, se Porr (olika betydelser) Pornografi (av grekiska ?????, pórn?, prostituerad, och ????í?, graphía, skrivet material) är sexuella skildringar med syfte att underhålla och väcka lust. Det är ursprungligen ett lånord från franskans pornographie; ofta används den vardagliga termen porr.
Similar words:
swepornografisk
norpornografisk
engpornographic
engpornography
norportofri
sweportofri
norpolygami
Your last searches:
 1. pornografiLast searches

# NAL Term
1 Flag påkledd
2 Flag angrende
3 Flag stad
4 Flag alejamiento
5 Flag apegado
6 Flag come true
7 Flag Swede
8 Flag vridnings-
9 Flag hentyde
10 Flag gir med fire hastigheter
11 Flag fullendt
12 Flag mikrometer
13 Flag mellomlande
14 Flag likegyldig
15 Flag a quarter of
16 Flag vilsekommen
17 Flag uro
18 Flag cuenta

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1910 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2296 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2583 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2116 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2725 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4410 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2749 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3230 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5827 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5450 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1645 - seconds.

mobiltelefon