logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for poster:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engposter
norphotograph [n]: poster [u]
advertising [n]: nedslag [n], plakat [u]
spaphotograph [n]: cartel [m]
advertising [n]: cartel [m], afiche [m (Lat. Amer.)]
swephotograph [n]: poster [u]
advertising [n]: anslag [n], affisch [u]
Synonyms:
 1. [n]: posting, placard, notice, bill, card, sign [gt]
 2. [n]: bill poster, bill sticker, worker [gt]
 3. [n]: post horse, post-horse, horse [gt], Equus caballus [gt]
Derived terms:four-poster, four-poster bed, poster color, poster paint, posterior, posterity, preposterous, posteriors, a posteriori, arteria temporalis posterior, bill poster, imposter, musculus serratus posterior, poster board, poster boy, poster child, poster colour, poster girl, posterboard, posterior cardinal vein, posterior cerebral artery, posterior facial vein, posterior labial veins, posterior meningeal artery, posterior naris, posterior pituitary, posterior pituitary gland, posterior serratus muscle, posterior synechia, posterior temporal artery, posterior vein of the left ventricle, posteriority, postern, preposterously, serratus posterior, serratus posterior inferior, serratus posterior superior, theatrical poster, tibialis posterior, vena posterior ventriculi sinistri, venae labiales posteriores, wanted poster
Anagrams:presto
Example:
 1. This nude poster appeals visually to the young.
 2. He paused to look at the poster.
 3. You need permission to put up that sort of poster, and, most of all, youre ruining the looks of the street!
 4. This morning at the station, her attention was caught by a poster with bold letters.
 5. I bought a poster at the Arab World Institute in Paris and I had it framed.
 6. Have you ever stuck a poster on a wall?
 7. I have to design a new poster for the film.
 8. I have to design a new poster for the movie.
 9. What does that poster mean?
 10. She stuck a poster on the wall.
 11. Tom rolled up the poster and put it into a cardboard tube.
 12. Heres a special poster we got for the London show.
Results found in Norwegian dictionary
norposter
engfotografi [n]: poster
spafotografi [n]: cartel [m]
swefotografi [n]: poster
Synonyms:nedslag, plakat, full, beruset
Derived terms:betale i delposter, kompostere, postere, ripostere, krysspostering, postering
Anagrams:presto, sporte
Example:
 1. LØRdagsrevyen derimot hevdet seg på kveldens meny - tett med poster, både triste, tragiske, interessante og litt artige sådanne.
 2. Trygve Bratteli var inkarnasjonen av samfunnsmennesket, poengterer avisen og henviser til at storparten av hans liv ble tilbragt i samfunnets tjeneste på utsatte poster i parti og statsstyre.
 3. Det er ikke noe nytt at ikke alle ligningskontorer kan kontrollere alle poster på alle selvangivelser fullt ut, sier skattedirektør Ovesen.
 4. Det er klart at dette går ut over familielivet, men for narkotikaarbeidet i Forsvaret er det en forutsetning at man befarer så mange poster som mulig i løpet av et år, sier han.
 5. Det er sant at vi skylder 70 000 kroner i honorarer og andre poster i forbindelse med revyen.
 6. Hvis det skulle vise seg at beløpet er for snaut, står det kommunestyret fritt å utvide rammene i forbindelse med budsjettbehandlingen, sa imidlertid Valter Steffensen, og kommunestyrets flertall vedtok at dersom driftsutgiftene for motorsenteret overstiger 350 000 kroner, må dekningen finnes innenfor andre poster i ungdomsnevndens budsjetter.
 7. Jeg gikk rett i samtlige poster, sa Jorunn som løp opp laget åtte plasser på den siste etappen.
 8. Jeg løp rett på nesten alle ni poster, kanskje med en liten sleiv oppi lia før femern.
 9. Jeg må innrømme at jeg har tenkt på det tilsynelatende paradoks at det ikke finnes noen form for sikkerhetsklarering av de mest sentrale poster.
 10. Jo, det kunne være mange poster man kunne tenkt seg.
 11. Kulturtilbud, spesielt beregnet på barn, har nok en viss plass på budsjettene, men vi ser tydelig at ingen poster er mer utsatt i trange tider, sier Bi Hovind.
 12. Med den usikkerhet som råder om utviklingen på fraktmarkedet, anslår styret for året som helhet et resultat før ekstraordinære poster omtrent i balanse, heter det i rapporten.
 13. Med unntak for 1982 har tippemidlene sørget for at idretten har hatt en større prosentvis økning pr. år enn de fleste poster på statsbudsjettet.
 14. Noen tror det er veldig store nedskjæringer på få poster.
 15. Og det er mange poster å velge i ?
 16. Vi har svært mange interessante poster.
 17. 10 poster er plassert i Bærumsmarka.
 18. 1983resultatet var mange hundre millioner kroner bedre enn kriseåret 1982, da ÅSV hadde et resultat før ekstraordinære poster på minus 432,4 millioner kroner.
 19. 35 poster settes ut nå og tas med midt i juli for å bli erstattet med 35 nye, som blir stående til 1. oktober.
 20. 83regnskapet blir som følge av omstrukturering og refinansiering belastet med ekstraordinære poster på 163 millioner kroner.
 21. A / S Betong hadde ifjor et resultat før ekstraordinære poster på 11,3 millioner kroner, som er 3,7 millioner kroner lavere enn i 1982.
 22. Aksjene skal selges til en kurs på 20 kroner og blir tildelt i poster hver på tilsammen 250 aksjer.
 23. Alle avslår med den begrunnelse at det ikke finnes poster på statsbudsjettet som kan tenkes å dekke denne gruppen mennesker.
 24. Alle budsjetter blir trange når vi bare presser nok poster inn i dem.
 25. Aluminiumprisene ligger på samme nivå i annet kvartal, slik at konsernet går mot et resultat før ekstraordinære poster på 500 millioner kroner i første halvår.
 26. Assisterende konsernsjef Svein RibeAnderssen sier til Aftenposten at konsernets resultat er tynget av Unitors underskudd på 23 millioner kroner efter finansielle poster og 75 millioner kroner før årsoppgjørsdisposisjoner, efter store ekstraordinære kostnader.
 27. At et selskap er børsnotert, må for aksjekjøpere være ensbetydende med full gjennomsiktighet, full frihet til kjøp og salg av selskapets aksjer i så store eller små poster som ønsket, til hvem som helst innenfor aksjelovens rammer.
 28. Av de 32 førstesekretærene som er blitt skiftet ut, er 14 pensjonert, en er avgått ved døden, seks har avansert til høyere poster, ytterligere fire er muligens rykket opp eller har trolig i det minste fått likeverdige poster, mens bare åtte er blitt avsatt.
 29. Av en pressemelding fremgår at morselskapet i EB økte sine driftsinntekter fra 1.350 til 1.582 millioner kroner, og at resultatet før ekstraordinære poster øket 40 prosent til 98 millioner kroner.
 30. Av frykt for å miste spennende pasienter med medisinske og kirurgiske utfordringer, er det efter 1. juni blitt lettere å få plassert pleietrengende i midlertidig tomme senger på poster og avdelinger som normalt ikke befatter seg med denne kategori pasienter.
Results found in Swedish dictionary
sweposter
engfotografi [n]: poster
norfotografi [n]: poster
spafotografi [n]: cartel [m]
Synonyms:
 1. anslag, plakat, plansch
 2. full, berusad, affisch, skitfull, skylt
Derived terms:betala i delposter
Anagrams:presto, protes
Similar words:
engporter
engposer
engposted
engpotter
norporter
norposte
norpostei
Your last searches:
 1. poster


Poster was recognized as a English verb

Infinitive: (To) poster
Gerundio: postering
Past participle: postered
Indikative
1. Present
 • i
  poster
 • you
  poster
 • he
  posters
 • we
  poster
 • you
  poster
 • they
  poster
8. Perfect
 • i
  have postered
 • you
  have postered
 • he
  has postered
 • we
  have postered
 • you
  have postered
 • they
  have postered
2. Imperfect
 • i
  postered
 • you
  postered
 • he
  postered
 • we
  postered
 • you
  postered
 • they
  postered
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had postered
 • you
  had postered
 • he
  had postered
 • we
  had postered
 • you
  had postered
 • they
  had postered
4a. Future
 • i
  will poster
 • you
  will poster
 • he
  will poster
 • we
  will poster
 • you
  will poster
 • they
  will poster
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have postered
 • you
  will have postered
 • he
  will have postered
 • we
  will have postered
 • you
  will have postered
 • they
  will have postered
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would poster
 • you
  would poster
 • he
  would poster
 • we
  would poster
 • you
  would poster
 • they
  would poster
12. Conditional perfect
 • i
  would have postered
 • you
  would have postered
 • he
  would have postered
 • we
  would have postered
 • you
  would have postered
 • they
  would have postered
Subjunctive
6. Present
 • i
  poster
 • you
  poster
 • he
  poster
 • we
  poster
 • you
  poster
 • they
  poster
13. present perfect
 • i
  have postered
 • you
  have postered
 • he
  have postered
 • we
  have postered
 • you
  have postered
 • they
  have postered
past
 • i
  postered
 • you
  postered
 • he
  postered
 • we
  postered
 • you
  postered
 • they
  postered
plu
 • i
  had postered
 • you
  had postered
 • he
  had postered
 • we
  had postered
 • you
  had postered
 • they
  had postered
Imperative
Affirmative
 • you
  poster!
 • we
  Let's poster!
 • you
  poster!
Negative
 • you
  don't poster! (do not poster)!
 • you
  don't poster! (do not poster)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag the brutal truth
2 Flag intimt
3 Flag bebo
4 Flag skrubba ren
5 Flag nydelig
6 Flag equino
7 Flag hoppa rep
8 Flag transportör
9 Flag hyperactive
10 Flag mesita baja
11 Flag fattning
12 Flag unnskyld
13 Flag water softener
14 Flag landing strip
15 Flag hodeverk
16 Flag refraktion
17 Flag molino de rueda
18 Flag glide

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 382 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 531 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1174 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2427 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7887 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2154 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2741 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5671 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6486 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6994 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2036 - seconds.

mobiltelefon