logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for prøvende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprøvende
enganstrenging [n]: arduousness, strenuousness, strain, tax
medicine [n]: stress, strain
kritisk [a]: critical, crucial, decisive, definitive
eksaminerende [a]: examining, questioning, interrogating
spaanstrenging [n]: rigor [m], dificultad [f], esfuerzo [m]
medicine [n]: tensión nerviosa [f]
kritisk [a]: crítico, crucial, decisivo
eksaminerende [a]: investigador, interrogador
sweanstrenging [n]: påfrestning
kritisk [a]: prövande
Synonyms:avveiende, bevisst, erkjennende, filosoferende, forskende, funderende, grunnende, i tvil, kognitiv, kontemplerende, mediterende, overveiende, reflekterende, resonnerende, spekulerende, tenkende, tvilende, usikker, utforskende, vurderende
Example:
 1. Et skjær hit og et skjær dit, prøvende.
 2. Han satte munnspillet til leppene og blåste prøvende i det.
 3. Hun nynner prøvende på en finsk lappejoik, og hilser med fingre sammenklistret av barkebrøddeig.
 4. Man fristes til dette prøvende spørsmål efter tre timer med maskingeværsalver og blodsprut, råsnakk og Al Pacino på det mest dynamiske, moderne amerikansk films mest intense gangster.
 5. Og når du forsiktig, med prøvende, glatte skritt gir deg utover denne merkelige flaten, vil du kanskje oppleve en følelse av at det er selveste himmeltaket du går på.
 6. Sprekker kan nemlig ofte skules under tynne lag med sne, men noen prøvende stikk med staven viser fort om sneen holder.
 7. De må være et vandrende leksikon, spør jeg prøvende.
 8. Jeg vet ikke, svarte Said, kjente prøvende på benet og slo ut med armene da vi spurte ham fredag eftermiddag.
 9. Aldeles utmattet synker Vielgeschrei ned på en stol og ser seg prøvende omkring om noen skulle ha kommet på den geniale tanke å servere et lite beger, men kranene er stengte.
 10. Canettis metode er en inngående, prøvende karakterisering av de mennesker han kommer i berøring med.
 11. De settes prøvende på foten, og den fremtidige sportsdykkeren tar et forsiktig vipp med ankelen.
 12. Debutanten Torstein Hølmebakk har som 16åringen både det søkende, prøvende og feilende, men også det robust alminnelige under en strittende hårdott.
 13. Den lange teksten, som ga plass for den prøvende og nyanserende tanke og som kunne avdekke meningen i det som ble sagt og det som hendte og som kunne nære fantasien, ble en selvfølge.
 14. Elevene fra Nadderud videregående skole stiller noen prøvende spørsmål efter generalprøven på ungdomsstykket En drøm på ramme alvor, en duett for kvinne og gitar.
 15. Erik Kristiansen smaker liksom prøvende på navnet når vi nevner sveitsiske Langnau.
 16. Et kjempelaboratorium der forskerne beveger seg forsiktig omkring mellom grønne planter som prøvende sprer seg utover forblåste sanddyner, der fuglene hviler og fluene surrer lunt.
 17. Fra uhyre små svingninger i januar - da klubben hadde syv spillere og så ut til å være inne i siste vals - til prøvende takter på Zorba i disse dager.
 18. Føttene gikk prøvende rundt på gulvet.
 19. Lorentzens Kitri ble noe mer forsiktig og prøvende, men også myk og varm.
 20. Prøvende og samtidig så sikker, så sikker i sine aktørinstinkter.
 21. Ser prøvende på journalisten.
 22. Som betraktning om ungdommelig prøvende seksualitet med et tilhørende symbolsprog er denne filmen altfor opplagt, altfor bokstavelig.
 23. Så har biskop Bjarne Odd Weider fått gå inn til hvilen efter et langt og prøvende sykeleie, i en alder av 72 år.
Similar words:
sweprövande
norprangende
sweprebende
norpratende
norprebende
norpressende
norprisende
Your last searches:
 1. prøvendeLast searches

# NAL Term
1 Flag levitar
2 Flag livssyn
3 Flag fuegos artificiales
4 Flag cable TV
5 Flag sublimasjon
6 Flag infiltrase
7 Flag vikariat
8 Flag cause worry to
9 Flag put to work
10 Flag heelplate
11 Flag gifteferdig
12 Flag adjourn
13 Flag hoppa rep
14 Flag let
15 Flag nysa
16 Flag trasere
17 Flag traditionalism
18 Flag røtter

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 411 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1269 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6086 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 1347 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1999 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4874 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5730 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6141 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5168 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5698 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1660 - seconds.

mobiltelefon