logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for presisere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpresisere
engårsak [v]: pinpoint
spaårsak [v]: localizar con precisión
sweårsak [v]: precisera
Synonyms:
 1. belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, utdype, utmale, utvide, utvikle
 2. framheve, fremheve, klarlegge, markere, poengtere, påpeke, understreke, utheve
Example:
 1. I forbindelse med Arne Treholtsaken er det viktig å presisere at selv om Arne Treholt skulle ha engasjert seg i den politiske prosess for å fremme synspunkter som SovjetUnionen var interessert i, innebærer ikke dette at andre som delte disse synspunkter, også delte Arne Treholts motiver eller at de ble manipulert av ham, skriver Holst.
 2. Jeg er bedre offensivt enn jeg noensinne har vært, og selv om det heter at man skal gi seg mens man er på topp, vil jeg presisere at jeg aldri har sagt definitivt fra at dette blir min siste sesong.
 3. Vi vil presisere at uttalelser fra arbeidskontoret som f.eks. at de ikke har noen innvendinger, ikke i seg selv gir grunnlag for å innvilge søknaden.
 4. Den uttalelsen jeg nå er kommet med for å presisere hva jeg sa igår er uttrykk for min egentlige oppfatning i saken, sier Stray.
 5. Ja, det er riktig, men jeg vil presisere at jeg idag ikke er medlem av noe politisk parti.
 6. Jeg har bidratt til å utfylle og presisere bildet av C. J. Hambro, sier sønnen, Johan Hambro.
 7. Jeg har ofte i mitt liv opplevet hvordan man reagerer når man står med ryggen mot veggen, da gjør man mest feil, sa Kohl, som ikke ville presisere hvilke feil han mener at Wörner har gjort.
 8. Jeg må presisere at Oslo kommune ikke har noen mediepolitikk.
 9. Jeg må presisere at vi ikke kommer til å holde så lav fart f.eks. til Fornebu, eller til andre bestemmelsessteder som går på riks eller fylkesveier, sier Korsnes.
 10. Jeg ser spesielt tre store fortrinn ved denne bilen, men jeg må presisere at jeg foreløbig bare har overfladisk kjennskap til den.
 11. Jeg tror jeg har bidratt til å utfylle og presisere bildet av min far, uten hverken å ville oppvurdere eller nedvurdere ham, sier han og fremhever 1930årene og krigstiden som de viktigste perioder i CJHs liv, der stortingspresidenten utfoldet en helt utrolig arbeidskapasitet.
 12. Jeg vil imidlertid presisere at vi ikke ønsker å jage Norol fra Oslo.
 13. Jeg vil presisere at Televerket ikke har foreslått å innføre tellerskritt på kveldstid, sier Jakobsen.
 14. Jeg ønsker å presisere at vårt senter ikke først og fremst er en legevakt, men et meget velutstyrt senter med spesialister som er åpent for våre medlemmer døgnet rundt, sier Jens Moe.
 15. Kirke og undervisningsdepartementet må presisere nærmere disse begrepene.
 16. Kommer De til å presisere dette overfor Stortinget ?
 17. La meg presisere at situasjonen aldri har vært slik at vi ikke kunne stille garanti, men vi har forhandlet ut fra ønsket om at det skulle være lik behandling for alle reisebyråene.
 18. Mabruks nærvær var ikke i offentlighetens interesse, uttalte en talsmann for politiet, som nektet å presisere dette nærmere.
 19. Men jeg vil jo gjerne presisere at det her dreier seg om mellom en halv og en promille av den totale masse, så det kan neppe karakteriseres som noen stor feil.
 20. Men jeg vil presisere at de to ikke er endelig tatt ut, bare nominert.
 21. Åpen Kirkegruppe vil presisere at det dreier seg om en gudstjeneste - ikke en demonstrasjon.
 22. At barna alltid er velkommen hit, til bibliotekets lokaler, prøver vi å presisere så godt vi kan, enten de søker opplysninger eller informasjoner bøker om hvordan kjæledyret hjemme - hunden - katten undulaten - skal få den beste pleie og stell.
 23. Av hensyn til de representanter fra Stavanger politikammer som kommisjonen samarbeidet med, finner jeg det nødvendig å presisere at min uttalelse bare gjaldt statsadvokatens opptreden og ikke politiets.
 24. Besekow har også rykket frem på scenen med sine aktører, det spilles i bredden og ikke i dybden - det gir en effekt som jeg ikke helt kan presisere, men som uten tvil er med på å gi forestillingen substans.
 25. Bratterud har hatt adskillig tid til å presisere dette.
 26. Byråsjef Per Kvam i Justisog politidepartementets politiavdeling sier til Aftenposten at departementet med sitt rundskriv ønsket å presisere nødvendigheten av kontrollen med årets budsjett.
 27. Da blir det kanskje heller ingen grunn til å presisere at æ vant.
 28. De av oss som arbeider med dette til daglig, følger behov for å presisere at vi ikke kan opprettholde mengdemålsetningen uten stor grad av sikkerhet for at vi ikke setter berørte i situasjoner de ikke makter.
 29. Derfor er det viktig å presisere en del vesentlige fakta, slik at den videre debatt i minst mulig grad bygger på misforståelser, men på eventuell saklig uenighet.
Similar words:
norpresidere
engpremiere
engpresider
engpressure
norpremiere
norprestere
norprojisere
Your last searches:
 1. presisere


Presisere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) presisere
Gerundio: presiserende
Past participle: presisert
Indikative
1. Present
 • jeg
  presiserer
 • du
  presiserer
 • han
  presiserer
 • vi
  presiserer
 • dere
  presiserer
 • de
  presiserer
8. Perfect
 • jeg
  har presisert
 • du
  har presisert
 • han
  har presisert
 • vi
  har presisert
 • dere
  har presisert
 • de
  har presisert
2. Imperfect
 • jeg
  presiserte
 • du
  presiserte
 • han
  presiserte
 • vi
  presiserte
 • dere
  presiserte
 • de
  presiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde presisert
 • du
  hadde presisert
 • han
  hadde presisert
 • vi
  hadde presisert
 • dere
  hadde presisert
 • de
  hadde presisert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal presisere
 • du
  vil/skal presisere
 • han
  vil/skal presisere
 • vi
  vil/skal presisere
 • dere
  vil/skal presisere
 • de
  vil/skal presisere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha presisert
 • du
  vil/skal ha presisert
 • han
  vil/skal ha presisert
 • vi
  vil/skal ha presisert
 • dere
  vil/skal ha presisert
 • de
  vil/skal ha presisert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle presisere
 • du
  ville/skulle presisere
 • han
  ville/skulle presisere
 • vi
  ville/skulle presisere
 • dere
  ville/skulle presisere
 • de
  ville/skulle presisere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha presisert
 • du
  ville/skulle ha presisert
 • han
  ville/skulle ha presisert
 • vi
  ville/skulle ha presisert
 • dere
  ville/skulle ha presisert
 • de
  ville/skulle ha presisert
Imperative
Affirmative
 • du
  presiser!
 • vi
  La oss presisere!
 • dere
  presiser!
Negative
 • du
  ikke presiser! (presiser ikke)!
 • dere
  ikke presiser! (presiser ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag hot
2 Flag förmå
3 Flag avizor
4 Flag love
5 Flag avspasere
6 Flag traktering
7 Flag kvick
8 Flag ractificar
9 Flag snurrstol
10 Flag readmitir
11 Flag riskvilligt kapital
12 Flag ruined
13 Flag ultrakonservativ
14 Flag pintura
15 Flag aminosyre
16 Flag litterär
17 Flag brainwash
18 Flag neurologist

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1613 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8905 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2606 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3194 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6121 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7514 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1683 - seconds.

mobiltelefon