logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for privat:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprivat
enggeneral [a]: private
informasjon [a]: confidential, private, secret, eyes-only, personal
hemmelighet [o]: behind closed doors, privately, in private
fortrolig [o]: confidentially, privately, in private
spageneral [a]: privado
informasjon [a]: confidencial, reservado, secreto, personal, íntimo, privado
hemmelighet [o]: en privado, a puerta cerrada
fortrolig [o]: confidencialmente, en privado
swegeneral [a]: privat
Synonyms:
 1. ensidig, for egen regning, forutinntatt, individuell, intim, nærgående, original, partisk, personlig, selvstendig, subjektiv, tendensiøs, urettferdig, usaklig
 2. familiær, fortrolig, hemmelig, i skjul, inderlig, innstendig, kameratslig, konfidensiell, kordial, mellom oss sagt, nær, på tomannshånd, sub rosa, tillitsfull, under fire øyne, underhånden, underhånds, utvungen, vennlig, vennskapelig, åpenhjertig
Derived terms:ved privat avtale, privat bruk, privat eiendom, privat foretak, privat inntekt, privatkontor, privat sektor, privat spøk, privatskole, privatanliggende, privatdetektiv, privatinternat, privatisere, privatisering, privatlærer, privatlærerinne, privatleksjon, privatleksjoner, privatliv, privatperson, privatsamling, privatundervisning, deprivatisere, privat møte, privathus, privatbuss, privatsjåfør
Example:
 1. 100 valgurner ble plassert i et privat hjem i Leyte.
 2. 1984 er boken om en verden hvor et forferdelig totalitært styre er preget ikke minst av sentralisert og statsstyrt økonomi, og av liten eller ingen plass for privat økonomisk initiativ.
 3. De fleste nyvinninger er kommet på privat initiativ.
 4. Det blir pekt på en nesten uoverstigelig kløft mellom privat rikdom og offentlig armod og de uakseptable konflikter dette medfører i helse og sosialomsorgen.
 5. Det er lite sannsynlig at staten vil finne vinnere hvor privat kapital ikke vil satse.
 6. En antar at det neppe vil være mulig for mange å drive privat praksis på dette grunnlag.
 7. Første ledd utelukker ikke at lege, fysioterapeut eller jordmor kan drive privat praksis uten avtale med kommunen.
 8. Jeg trodde at når man gikk på scenen, var man privat...
 9. Jesper kom til Norge for 78 år siden, og har vært i privat eie.
 10. Men dette er privat, hevdet jubilanten.
 11. Men privat er han blid og likesæl, med et humoristisk glimt i de blå øynene, tenoren Caj Ehrstedt, som i denne helgen synger sin forestilling nr. 1000.
 12. Nå har vi igjen to firspann som tar enklere turer, og som folkene bruker privat.
 13. Privat står det på annenhver avkjøring efter Norderhov kirke.
 14. Privat velstand - offentlig fattigdom, var debatttemaet.
 15. Å gjøre døden litt mindre privat, litt mindre hemmelig, heter det i forhåndsmeldingen.
 16. En ny privat studie av USAs arsenal av atomvåpen anslår at den nåværende mengde på 26 000 stridshoder vil øke til 29 000 innen 1990, og at de nåværende stridshoder blir erstattet av nye.
 17. En fugl i håndenprinsippet fikk oss til å velge Privat Hospital som fremtidige eiere, sier avviklingsstyrets formann Harald Hoel.
 18. Av de tre budene var det fra Privat Hospital A / S den gunstigste, alt tatt i betraktning, sier leder for eiendomsavdelingen i Gudbrandsal Sparebank, Bertrand U. Sandvig, til Aftenposten.
 19. Bare det å stanse reduksjonen av arbeidsplasser i privat sektor er en omfattende oppgave i seg selv.
 20. Bare her i MidtNorge har vi mellom 800 og 1000 barnløse som ønsker hjelp, men jeg vil understreke at det ikke her er snakk om etablering av en privat prøverørsklinikk, men en klinikk bygd inn i en stiftelsesmodell.
 21. Da får man ikke samme adgang til kapitalmarkedet og bør trolig heller prøve noe annet, f.eks. en privat plassering.
 22. De legene som ikke får noen avtale, vil istedet etablere privat praksis med stort pasienttall og økede egenandeler.
 23. De siste par år har vi sett en bevegelse i norske lokalsamfunn, der man møtes over grenser for offentlig og privat virksomhet, for å sikre sin fremtid, dempe virkninger av bedriftsnedleggelse, få i gang tiltak for arbeidsløs ungdom, sier hun.
 24. De som til en viss grad kan styre sin egen tid, privat og på jobben, trenger et begrep om tidsplanlegning.
Results found in Swedish dictionary
sweprivat
enggeneral [a]: private
information [a]: confidential, private, secret, eyes-only, personal
hemlighet [o]: behind closed doors, privately, in private
förtroligt [o]: confidentially, privately, in private
norgeneral [a]: privat
spageneral [a]: privado
information [a]: confidencial, reservado, secreto, personal, íntimo, privado
hemlighet [o]: en privado, a puerta cerrada
förtroligt [o]: confidencialmente, en privado
Synonyms:
 1. partikulär, separat, individuell
 2. egen
Derived terms:genom privat överenskommelse, privat bruk, privat egendom, privat företag, privat inkomst, privat kontor, privat sektor, privat skämt, privat skola, privatangelägenhet, privatdetektiv, privatinternat, privatisera, privatisering, privatlärare, privatlärarinna, privatlektion, privatlektioner, privatliv, privatperson, privatsamling, privatundervisning
Example:Det här en privat klubb.|Det är privat egendom.|"Spindeln bakom privat rättvisa"|Det är privat mark.|När han dog så hade han 760 000 dollar på ett privat konto.|Privat!|Jag är ledsen, men jag föredrar att inte umgås privat med elever.|Förstörelse av privat egendom, då?|Högst vällovligt, men det är en privat tillställning och ni är inte bjuden.
Similar words:
engprivate
engprivet
norprimat
spaprivar
sweprimat
norprivet
engprivacy
Your last searches:
 1. privatLast searches

# NAL Term
1 Flag fatalisme
2 Flag refraction
3 Flag hareskår
4 Flag ad
5 Flag legemshøyde
6 Flag risikabel
7 Flag nattergal
8 Flag andnings-
9 Flag de regimiento
10 Flag frailness
11 Flag omvända
12 Flag kunskap
13 Flag shampoo
14 Flag versus
15 Flag morena
16 Flag escultora
17 Flag harassment
18 Flag carry out

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 245 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1914 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 523 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1186 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4020 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4899 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5145 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4256 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4888 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8650 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1441 - seconds.

mobiltelefon