logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for privat sektor:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprivat sektor
engeconomy [n]: private sector
business [n]: private sector
spaeconomy [n]: sector privado [m]
business [n]: sector privado [m]
sweeconomy [n]: privat sektor
Example:
 1. Bare det å stanse reduksjonen av arbeidsplasser i privat sektor er en omfattende oppgave i seg selv.
 2. Det som er positivt, er at nevndens medlemmer har tatt konsekvensen av at lønnsveksten i privat sektor vil bli større enn 5,9 prosent, sier formann i Akademikernes Fellesorganisasjon Harald Skuggedal til Aftenposten.
 3. Det vil virke helt urimelig for de statsansatte i et fastlønnssystem å bli avspist med den samme ramme som de ansatte i privat sektor, hvor det kan skje mye med lønningene i løpet av tariffåret, sa Totland til Aftenposten.
 4. En stor del av en efterspørselsøkning fra privat sektor vil med nåværende pris og kostnadsnivå dessuten rette seg mot import, og dermed begrense effekten på arbeidsmarkedet, påpekes det.
 5. I 1990 vil overføringene til privat sektor kunne utgjøre mer enn halvparten av statsbudsjettets utgiftsside.
 6. Jeg ser ingen grunn til at de ansatte i offentlig sektor skal ha mer enn i privat sektor.
 7. Jeg tror de fleste vil forstå at det er lite rimelig å gi de statsansatte høyere lønnstillegg enn det oppgjøret for de ansatte i privat sektor innebærer, sier forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen efter at meglingen i oppgjøret for de statsansatte endte i streik.
 8. Kan Rikslønnsnevdens kjennelse med en ramme på 6,25 for de offentlige ansatte påvirke lokale forhandlinger i privat sektor ?
 9. På bakgrunn av at de fleste og viktigste oppgjør i privat sektor er avsluttet, kan det synes tvilsomt om det vil ha noen varig positiv effekt for den fremtidige lønnsutvikling om årets inntektsoppgjør for offentlig ansatte blir holdt innenfor en ramme som gir vesentlig lavere lønnsvekst for denne gruppen, fremholder nevndens flertall, som derimot legger avgjørende vekt på at man unngår lønnsgarantiordninger eller ordninger med for kompensasjon hvis lønnsutviklingen skulle bli mindre.
 10. Siden ulykker med barn er et problem for fellesskapet, bør det samarbeides melom instanser både fra offentlig og privat sektor.
 11. Vi syntes det var naturlig at offentlig sektor skulle ligge på linje med privat sektor.
 12. Allerede nå er lønnsutviklingen i privat sektor høyere, slik at det må forhandles ved årsskiftet dersom den avtalen skal stå ved makt.
 13. Arbeidstagerne har heller ikke fått gjennomslag for å få kompensasjon for den midrelønnsutvikling som de har hatt i forhold til privat sektor.
 14. Avtaleområder som representerer flertallet i privat sektor er kommet vel i havn med anbefalte forslag.
 15. Bedre kommunal økonomi vil gi flere arbeidsplasser, både i offentlig og privat sektor, sa Arbeiderpartiets leder, Gro Harlem Brundtland på Oslo Arbeiderpartis faglig / politiske tillitsmannskonferanse.
 16. Begrunnelsen var at lønnsutviklingen i privat sektor ville overskride rammen på 5,9 prosent som ble lagt til grunn ved vårens tariffoppgjør.
 17. Budsjettutvalgets arbeide må også sees i sammenheng med Svellands forslag om delegering av myndighet til ansatte kombinert med at ansatte står til anvar for sine handlinger og beslutninger som det praktiseres i privat sektor.
 18. Datatilsynet har avsluttet behandlingen av de fleste personregistre på privat sektor som eksisterte fra før loven trådte ikraft, og man har vært a jour med behandlingen om søknader om nye personregistre.
 19. De offentlig ansatte har rundt regnet hatt en mindre lønnsutvikling på omkring fire prosent, sammenlignet med privat sektor.
 20. De siste år har det vært vanlig at de offentlige ansatte har fått minst den samme prosentsats som de privat ansatte på grunn av at det ikke er lønnsvekst av betydning i tariffperioden, som på privat sektor.
 21. De statsansatte hevder de har hatt en prosent svakere lønnsvekst frem til oppgjøret, og de har beregnet at lønnsglidningen i privat sektor vil bringe dem mellom en og halvannen prosent efter i mål.
 22. De statsansatte mener de taper kjøpekraft ved å godta den samme ramme for lønnsoppgjøret som på privat sektor.
 23. De statsansatte mener også at de har et efterslep i forhold til privat sektor, som de vil ha kompensasjon for.
 24. Denne medarbeideren vil blant annet benyttes til å arbeide med denne type saker som det utvilsomt vil bli mer av efterhvert som databruk blir mer utbredt både i offentlig og privat sektor - og ikke minst hjemme i sofakroken i de tusen hjem.
 25. Derfor krever de også iår minst en ramme på 5,9 prosent, som var den økonomiske rammen i privat sektor.
 26. Derfor må stadig flere akademikere søke lykken i privat sektor, sa Schreiner.
 27. Dernest krever LO en rask senkning av rentenivået med 1,52 prosent for å få opp investeringene og dermed sysselsettingen på privat sektor.
 28. Det er nærliggende å tro at den økonomiske rammen på 5,9 prosent, som er gått igjen i alle oppgjør i privat sektor, vil bli trukket inn i statsoppgjøret under meglingsinnspurten, som innledes mandag.
 29. Det er også reaksjoner på at det er forskjellige ordninger i offentlig og privat sektor.
 30. Det virkemiddel som anvises, er øket bruk av markedet som styringsinstrument og klarere ansvarsforhold mellom offentlig og privat sektor.
Results found in Swedish dictionary
sweprivat sektor
engeconomy [n]: private sector
business [n]: private sector
noreconomy [n]: privat sektor
spaeconomy [n]: sector privado [m]
business [n]: sector privado [m]
Similar words:
engprivate sector
sweprivat kontor
sweprivatlektion
sweprivat skola
norprivatkontor
engprivate lesson
norprivatskole
Your last searches:
 1. privat sektorLast searches

# NAL Term
1 Flag garment
2 Flag inkompetanse
3 Flag ange
4 Flag vara värt det
5 Flag julenissen
6 Flag skaffa undan
7 Flag uttrycka
8 Flag gå i baklås
9 Flag krafse
10 Flag brista
11 Flag unreadable
12 Flag holde under nært oppsyn
13 Flag desarzonar
14 Flag watchful
15 Flag opphavsland
16 Flag sumergirse
17 Flag skyffling
18 Flag törn

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2679 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3345 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3523 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2870 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3473 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5708 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3476 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4086 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6705 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6163 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1432 - seconds.

mobiltelefon