logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for privilegert:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprivilegert
enggeneral [a]: privileged
spageneral [a]: privilegiado
swegeneral [a]: privilegierad
Synonyms:begunstiget, foretrukket, har særrett, protesjert, valgt
Example:
 1. Hjerteflimmer, sier mor, og dermed er livet blitt en bok og en sofakrok og en efterhvert privilegert stilling som jentungen meget behendig lærer seg til å utnytte.
 2. Faktisk har jeg hatt engasjementer i 15 land i Afrika, sier han fornøyd, og kaller seg både privilegert, freidig og frekk.
 3. Føler du deg privilegert som har skapt deg et yrke som samtidig også er din livsstil ?
 4. Høyrebølgens mesterstykke er å innbille alle at de kan tilhøre et privilegert mindretall.
 5. Jeg anser meg for å være et enormt privilegert menneske, sier hun.
 6. Jeg er heldigvis så privilegert i Aftenposten, at jeg kan velge for en stor del hva jeg vil drive med.
 7. Mobil skal imidlertid ikke bli privilegert.
 8. Vi er et fenomenalt privilegert kor !
 9. Vi er et privilegert folk i et samfunn der de fleste har det godt, så godt at det materialistiske lett tar overhånd.
 10. Vi føler at vi er en privilegert yrkesgruppe !
 11. Alt dette gjør at vi føler oss privilegert og beskyttet, sier troende muslimske kvinner.
 12. Arme menneske - hun betrodde oss at ingen mennesker på jorden er mer privilegert enn ØstBerlins innbyggere.
 13. At jeg har levd et privilegert liv, betyr ikke at jeg vil fordømme noen som har gode grunner til å opptre med større beskhet.
 14. Blant dem som ble arrestert, var Heikal, som hadde stilt seg kritisk til Sadats form for fredsdiplomati, hans økende satsing på USA i fredsbestrebelsene og hans nye, åpne økonomiske politikk, som bare kom en liten privilegert krets av egyptere til gode.
 15. Damsgaard legger ikke skjul på at han har stått oppe i hva man nok må kalle en svært privilegert valgsituasjon.
 16. Den som får oppleve å se at en sak blir bragt vel i havn, er i høyeste grad privilegert.
 17. Der har kunst og kunstnere vært ostentativt høyt vurdert og privilegert, dersom den ideologiske tilpasning var i orden.
 18. Dernest føler jeg meg privilegert som får anledning til å arbeide med politikk på heldag.
 19. Dessuten smaker det av mistillit til egne krefter å forsøke å sette seg selv i en privilegert situasjon i forhold til de nye konsesjonshaverne som ennå ikke har fått prøve seg.
 20. Det blir også vist til behovet for å sikre det offentliges inntekter, og at alle land vi kan sammenligne oss med, har privilegert skattekrav i større eller mindre utstrekning.
 21. Det er opp til fellesskapet å bestemme om det er riktig at en liten privilegert gruppe skal fortsette å utnytte en stor, men dårlig stilt gruppe - leieboerne.
 22. Det føles som en privilegert situasjon å være i når man snart er 55 år..
 23. Dette kompleks kjennes på lett tilslørte dødsønsker mot professorer og lærde med et privilegert forhold til Alma Mater.
 24. Er Shenzhenarbeiderne i ferd med å bli en privilegert klasse ?
 25. For ikke å snakke om syd for Apenninene, fjellkjeden vi kan skue i det fjerne om man tilfeldigvis skulle være så privilegert å befinne seg på en av de syv høyder Den evige stad er bygget på.
 26. For jeg føler meg privilegert over å få undervise i fransk ved Universitet i Oslo, sa universitetslektor Liv Hennum i sin takketale i den franske ambassade i Oslo nylig.
 27. Gleden over å føle seg privilegert.
 28. Han fikk dra både til byen og på travbanen, og var faktisk privilegert fremfor mange andre.
 29. Han sa at Nicaraguas folk holdes i et totalitært fengsel, fanget av et militærdiktatur som undertrykker og skaper fattigdom, mens lederne selv fører en privilegert og beskyttet livsstil og skryter av at de skal spre sin revolusjon til nabolandene.
 30. Helge Fiskerstrand fra Ålesund er privilegert.
Similar words:
norpriviligert
engprivilege
engprivileged
norprivilegere
norprivilegium
spaprivilegiar
spaprivilegio
Your last searches:
 1. privilegertLast searches

# NAL Term
1 Flag armored
2 Flag mellom ulike raser
3 Flag lämnad
4 Flag masa hervida
5 Flag tvetydigt uttryckssätt
6 Flag vara svårt slagen
7 Flag skjønnlitteratur
8 Flag tidning
9 Flag reverencial
10 Flag procurer
11 Flag anarkist
12 Flag gollería
13 Flag brännvin
14 Flag substitutt
15 Flag statutory
16 Flag batida
17 Flag tortera
18 Flag arduous

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2157 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9588 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3186 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3921 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6655 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2430 - seconds.

mobiltelefon