logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for profesjonell:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprofesjonell
engman [n]: professional, pro [informal]
woman [n]: professional, pro [informal]
spaman [n]: profesional [m]
woman [n]: profesional [f]
sweman [n]: professionell
Synonyms:
 1. begavet, behendig, dreven, driftig, dugelig, dyktig, erfaren, evnerik, fagkyndig, flink, framtredende, fremmelig, genial, ha anlegg for noe, kan sine ting, kompetent, kunnskapsrik, kyndig, lovende, mesterlig, overlegen, overmenneskelig, proff, talentfull, virtuos
 2. beleven, med mange år på baken, moden, renommert, ringrev, utdannet, utlært, verdensvant, voksen
 3. fagutdannet, mester
Derived terms:halvprofesjonell, ikke profesjonell
Example:
 1. Berte som er en medlemsavis, virker svært så innbydende : aktuelt stoff, profesjonell layout, hendig format og god utnyttelse av billedillustrasjoner.
 2. En fin og profesjonell sangerinne, hun kunne jeg tenke meg å anbefale til båten, sa han.
 3. Inntekter som frembringes av idretten, bør forbli innen idretten og Benytt profesjonell hjelp når det er mulig og lønnsomt er to av grunntankene i Hans B. Skasets idrettslederfilosofi.
 4. Symre var et interessant bekjentskap fordi de demonstrerer en profesjonell holdning til det å stå på en scene.
 5. Vi har gitt barna daginstitusjoner, skoler, fritidstilbud - alt i miljøer med et skrikende underskudd av voksne. vi isolerer barna fra voksne og også fra barn på andre alderstrinn, eventuelt med en profesjonell og utdannet voksenkontakt.
 6. Avgjørelsen ble tatt i Stortinget efter forslag fra et utvalg, og jeg vet også at amatørbokseforbundet gikk i bresjen for å få bort profesjonell boksning.
 7. Brenda Meddox, en amerikansk psykolog, har skrevet en profesjonell bok som heter Steforeldre, og den norske folkeminneviteren Birgit Hertzberg Johnsen har skrevet Myten om den onde stemor, som mer forklarer historisk hvorfor folks holdninger er som de er.
 8. Da Norge så fulgte opp med et forbud mot profesjonell boksning, var det nok et slag å døyve ?
 9. Dag Frøland karakteriserer seg selv som en profesjonell tullebukk, en gledens buntmaker - hva er Einar Schanke ?
 10. Det er helt klart at forlagene, som har profesjonell pedagogisk kompetanse, må utvikle programvare på lik linje med andre hjelpemidler som lydbånd, billedbånd og lysbilder, sier forlagssjef William Nygaard.
 11. Det er vanskelig nok å drive en fri, profesjonell teatergruppe.
 12. Du treffer meg fordi du virker ærlig og profesjonell på samme tid, men vil ikke valget av materiale hemme deg i ditt budskap ?
 13. Er jeg foran noen profesjonell musiker ? spør Moseng spent.
 14. Forskjell mellom amatør og profesjonell ?
 15. Fra Høyres side ønsker vi ikke ubegrenset kommersialisering av lokalradioen utenfor NRK, men de må få en rimelig mulighet til å overleve på profesjonell basis.
 16. Jeg drømmer om en profesjonell karriere, og det er særlig den vesttyske og nederlandske fotballen som appellerer.
 17. Jeg er bare ! profesjonell her oppe, sier Palle og banker med pekefingeren på tinningen...
 18. Jeg er profesjonell businessmann, hevdet Granov, og har ingen befatning med noe annet.
 19. Jeg har fulgt med Hans Hermann siden han ble profesjonell i Frankrikge og han har vist stor fremgang, sier landslagssjef Tor Røste Fossen til Aftenposten.
 20. Jeg har jobbet med større arrangementer i over 10 år, men aldri møtt en som er til de grader profesjonell som Jens Petter Ekornes, sier direktør Ole Andersen på hotellet.
 21. Jeg husker ham fra min tid som profesjonell, sier Knut Knudsen, som har vært Dag Ottos rådgiver under kontraktsforhandlingene.
 22. Jeg tror aldri en profesjonell fotballspiller glemmer kjærligheten til selve spillet, sier KaiErik Herlovsen, norsk proff i Borussia Mønchen Gladbach.
 23. Massemediene kan ikke erstatte læreren, men profesjonell formidling av kunnskap og metoder gjennom massemedia, kan være et verdifullt supplement til lærerens arbeide, sa Langslet, som også ville ha med et spørsmål om hvilken balanse som bør tilstrebes mellom læreren og massemedia i skolearbeidet.
 24. Men jeg er nødt til å ha en profesjonell holdning, ellers ville jeg nok bryte sammen.
 25. Men kunne man ikke gjøre barnehjemsoppholdet til en slags rekreasjon for barnet om det fikk tilstrekkelig med profesjonell behandling ?
 26. Men som profesjonell har jeg måttet tro på at jeg er best.
 27. Nortec er en profesjonell distributør av elektronikk som har meget god kjennskap til denne bransjen.
 28. Og det klarer dere uten profesjonell hjelp ?
 29. Ombyggingen blir utlagt som nedbygging, og følgelig møtt med betydelig profesjonell og politisk motstand, sa Heløe, og trakk frem spørsmålet om kommunene virkelig makter å påta seg de oppgaver det medfører å drive en moderne primærhelsetjeneste.
Similar words:
norprofesjonelt
sweprofessionell
norprofesjon
norproporsjonell
norprofesjonisme
norproporsjonelt
norprosesjon
Your last searches:
 1. profesjonellLast searches

# NAL Term
1 Flag extremity
2 Flag rekommandert sending
3 Flag sönderslagen
4 Flag naken
5 Flag ugyldigerklæring
6 Flag spräcka
7 Flag skive
8 Flag sugrör
9 Flag gange
10 Flag i grund och botten
11 Flag beställa på förhand
12 Flag åka skridsko
13 Flag fallos
14 Flag proklamation
15 Flag mobbe
16 Flag clara
17 Flag grabb
18 Flag stile

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 552 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 695 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1331 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2315 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2904 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5822 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7162 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1817 - seconds.

mobiltelefon