logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for profesjonelt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norprofesjonelt
enggeneral [?]: professional
spageneral [?]: profesionales
swegeneral [?]: professionella
Synonyms:detaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, grundig, i dybden, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, utførlig, uttømmende, vidløftig
Example:
 1. Dag debuterte profesjonelt på scenen hos meg for 10 år siden.
 2. Derimot er det grunn til å gjøre Øglændkonsernet mer profesjonelt på mange områder.
 3. Det er stort behov for folk som kan planlegge bedre og mer profesjonelt i helse og sosialsektoren.
 4. Det viktigste er å få de narkomane bort fra det kriminelle miljøet og venne dem til en daglig omgang i et entusiastisk og profesjonelt medisinsk miljø.
 5. En rekke norske bedrifter driver markedsføring profesjonelt og har gjort markedsføring til et lederansvar.
 6. Everton drives meget profesjonelt - jeg får den støtte og de penger jeg trenger.
 7. Flette i nakken er ikke forenlig med et tillitvekkende og profesjonelt utseende, sier postmester Harald Utne i Bodø til Nordlands Framtid.
 8. For første gang i historien har Norges Svømmeforbund satset helt profesjonelt foran et stevne.
 9. Hovedpoenget ved vårt tegneverktøy er at det er profesjonelt samtidig som det kan brukes på alle markedsledende mikrodatamaskiner.
 10. Hvis vi ønsker å oppnå spesielle resultater, må man opptre profesjonelt, sa Jan G. Langfeldt.
 11. I beste fall kan vi i løpet av dette året få ansatt en mann som kan arbeide profesjonelt med å skaffe penger.
 12. I vårt arbeide har vi lagt opp til at en eventuelt ny bedrift skal ha profesjonelt styre, hvor også andre interessenter får innflytelse.
 13. Ialt 125 elever, alle amatører i alderen åtte til 25 år, fikk høsten 1981 prøve hva de dugde til i et profesjonelt platestudio.
 14. Jeg representerer en ny type erfaring i næringen siden jeg i de senere år har ledet en bedrift som mer ligner andre virksomheter i f.eks. industrien siden vi har et profesjonelt styre.
 15. Men uten annen bakgrunn enn din egen situasjon, må det være vanskelig å angripe stoffet profesjonelt ?
 16. Utsiktene er gode, hvis vi tar arbeidet vårt høytidelig og jobber profesjonelt.
 17. 24åringen Francois Brisson ; som til daglig spiller profesjonelt for Lens, ble ikke funnet god nok til franskmennenes OLåpning mot Qatar.
 18. Aksjonen var nesten profesjonelt planlagt gjennom flere uker og ble gjennomført på to dager, da all undervisning ble erstattet med en organisert aktivisering såvel av lærere som elever.
 19. Alle har solid erfaring fra offshoreoppdrag, og vi har dessuten et meget profesjonelt produksjonsmiljø.
 20. Andre går mindre profesjonelt til verks og trenger en god del veiledning fra NORADs side.
 21. Andre institusjoner, som forsikringsselskaper, truster osv., bringer mengden av penger som forvaltes profesjonelt opp i ca. 3000 milliarder dollar, anslår James Balog.
 22. Arbeidet må derfor bli av politisk natur og de syke må tas hånd om av et profesjonelt behandlerapparat.
 23. Arbeidet skal gjøres profesjonelt ; dere må kunne begrunne hva dere gjør, sier Alv Teig.
 24. Bedriftene drives profesjonelt og arbeider som regel på linje med private bedrifter.
 25. Biblioteksentralen utfører klassifikasjon, katalogisering og klargjøring av bøkene raskere og mer profesjonelt enn i de enkelte bibliotekene.
 26. Burde ikke en lærer ha et nøkternt, praktisk og profesjonelt forhold til sin skole og lærergjerning ?
 27. Bygdehåndverkerens fantasi og frodighet smeltet sammen med inntrykk han fikk fra profesjonelt håndverk og kunst i byene.
 28. Da ifører man seg walkman og nistepakke og legger i vei mot stavkirken efter å ha tatt håndverkere, kalver, blomster og rasteplasser i profesjonelt øyesyn.
 29. Da marinesoldatene ved midnatt fikk beskjed om full mobilisering, forberedte de seg grundig og profesjonelt.
 30. Dag Erik Pedersen møter Saronni på et sammensatt profesjonelt lag i Rikstotorittet.
Similar words:
norprofesjonell
norprofesjon
norproporsjonelt
sweprofessionell
norprofesjonisme
norproporsjonell
norprosesjon
Your last searches:
 1. profesjoneltLast searches

# NAL Term
1 Flag ahorrar a alguien los detalles
2 Flag news conference
3 Flag vaginal
4 Flag salt kjeks
5 Flag comet
6 Flag turpentine
7 Flag simplón
8 Flag bikt
9 Flag musikk
10 Flag vivir como un parásito
11 Flag snafs
12 Flag skimrar
13 Flag princess
14 Flag tantamount
15 Flag decorador
16 Flag skruva ner
17 Flag bounce
18 Flag hende

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1040 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1683 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2994 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8992 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2670 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6187 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7002 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7579 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2037 - seconds.

mobiltelefon