logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for profet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprofet
engreligion [n]: prophet
religion - women [n]: prophetess
spareligion [n]: profeta [m]
religion - women [n]: profetisa [f]
swereligion [n]: profet
Synonyms:
 1. evangelist, predikant
 2. spåkvinne, spåmann
Derived terms:Profeter, profetering, profeti, profetisk, profetisk kvinne, profetere, ulykkesprofet
Wiki:En profet er en person eller budbringer som anses kunne formidle og åpenbare et religiøst budskap fra en høyere makt eller Gud. Profeter er kjente fra asiatisk religion og finnes nedskrevet i blant annet Det gamle testamente. Fra 1000-tallet f.Kr.
Example:
 1. Der er en Frk. Nørregaard som ubetinget har større Talent og overrasket mig langt meer, maaske gjælder Ordsproget her, at en Profet ikke er agtet i sit eget Fødeland skrev Harriet Backers mor da hun fikk se Asta Nørregaard og datterens bilder på en elevutstilling ved Bergsliens malerskole i 1872.
 2. Det er ingen gud uten Gud, og Muhammed er hans profet.
 3. Jeg er ikke en tilbaketrekningens profet, men jeg vil være en herold for sterkere europeisk selvstendighet og uavhengighet på dette område, sa Strauss. han tilføyet at Europa er idag en økonomisk kjempe, en politisk halvvoksen person og en militær dverg - et hærmuseum.
 4. Boken Frans av Assisi en profet i vår tid - satte sine spor.
 5. Georges Bernanos var ingen profet.
 6. Jesus var en stor profet, og Muhammed var den siste av profetene.
 7. Allah er stor og Muhammed er hans profet, begynner de med.
 8. Arkitekt Aaen opptrer derfor nå som selvbestaltet profet i byfornyelsessammenheng !
 9. De kristne sier at Muhammed var en falsk profet, men vi tror på Jesus, sier professoren.
 10. Den er et møte med et menneske som ikke bare er mer enn en profet, men langt mer enn det - Gud selv.
 11. Den gammeltestamentlige profet forteller om sin visjon der løven og lammet gresser fredelig i lag.
 12. Dens grunnlegger, koreaneren pastor Sun Myung Moon, som strengt tatt burde omtales som profet og ikke som prest, har vært gjenstand for hele den skala av beskyldninger fra religionsforfølgelsenes arsenal fra seksuelle utskeielser til kidnapping.
 13. Det er ikke vanskelig å ta to skritt bakover og se kritisk både på Whitman som dikter og Whitman som profet og filosof.
 14. Det gjelder blant annet en omtale av kvinnesakens profet Aasta Hansteen og hennes syn på religion og kjønnsroller, som neppe kan være representativ for Venstre, og som i hvert fall ikke hører hjemme under fortegnene Venstres hundre år.
 15. Det grelleste eksempel på hva en nyreligiøs, førerstyrt bevegelse i verste fall kan utvikle seg til, er Folkets tempel, som for noen år siden ble ledet ut i kollektivt selvmord av sin prest og profet mr. Jones.
 16. Det var det med å bli profet på hjemlige trakter.
 17. Dette med at man ikke blir profet i sitt eget land, er bare tull.
 18. Forskeren, Allama Shaik Syed Abdul Qaddir Jilani, hevdet at det er dekning for å hevde at Guds første vilje klart var at han sendte Jesus som profet, på linje med Moses og Muhammed.
 19. G. Randers vil nok ha erfart at det ikke er lett å bli profet i eget land.
 20. Han er en profet som ikke levnes noen ære av de regjerende krefter i hans eget land.
 21. Hewins var i siste halvdel av 60årene en omstridt og sterkt kritisert mann på grunn av sin bok Quisling Profet uten ære som kom i 1965.
 22. I Aftenposten for 2. oktober har Per Egil Hegge et angrep på professor Jan Brøgger i forbindelse med professorens to kronikker Prest eller profet,.
 23. I likhet med Bonhoeffer var Niemöller ingen idealskikkelse, men en profet som gikk den smale veien i livets skiftende forhold, radikal, kompromissløs, men en vei som for en menighet i denne verden er umulig.
 24. I stedet ble han sivilingeniør, politisk orakel, for noen kanskje også profet.
 25. Ifølge historien opptrådte Amos som profet i år 787 f.Kr.
 26. Innen islam betraktes Muhammed som den siste profet, mens Bahaullah, som bahaiene har sitt navn efter, levde i forrige århundre.
 27. Jesus bekreftet jo til og med at Johannes var mer enn en profet, og bruker sterkere ord om hans innsats enn noen andres.
 28. Man behøver ikke være profet for å kunne se at de fartsdempere som nå dukker opp som paddehatter, og som legger beslag på stadig mer av sterkt begrensede veimidler, må fjernes i overskuelig fremtid.
 29. Mange tror vi ber til en helt annen gud enn de kristne og blir overrasket når vi sier at også Jesus - fred være med ham - var en profet.
 30. Millioner fant en sanger, de sugde orda ut av deg og søkte en fører. men, du ville heller bli rockekonge enn opprørsleder og profet.
Results found in Swedish dictionary
sweprofet
engreligion [n]: prophet
religion - women [n]: prophetess
norreligion [n]: profet
spareligion [n]: profeta [m]
religion - women [n]: profetisa [f]
Synonyms:
 1. evangelist, predikant
 2. spåkvinna, spåman
Derived terms:profetering, profetia, profetisk, profetissa, profetera
Wiki:Profet är en person som anses förmedla ett budskap från Gud. Ett sådant budskap kallas profetia. Profetior är ibland knutna till framtiden.
Similar words:
sweprofit
norprofeti
norproff
norprofil
engprefer
sweproper
sweprompt
Your last searches:
 1. profetLast searches

# NAL Term
1 Flag deluster
2 Flag poner en la cola
3 Flag fortaleza
4 Flag roñosería
5 Flag entreaty
6 Flag talltegn
7 Flag hacer cálculos
8 Flag arreglarse
9 Flag recoup
10 Flag blodsutgydelser
11 Flag misære
12 Flag doltish
13 Flag analys
14 Flag medurs
15 Flag disappear
16 Flag olikhet
17 Flag lifeguard
18 Flag producto

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 622 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3362 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 795 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1465 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4333 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5217 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5509 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4615 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5199 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9224 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1314 - seconds.

mobiltelefon