logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for profitt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprofitt
enggeneral [n]: rake-off [informal]
spageneral [n]: comisión [f]
swegeneral [n]: profit
Synonyms:avanse, avkastning, bonus, fortjeneste, innkomst, inntekt, intrade, netto, overskudd, utbytte, vinning, ytelse
Derived terms:profittere av, profittbegjær, profittere
Example:
 1. Helsetjeneste basert på profitt.
 2. De multinasjonale selskapene kommer der det er profitt å hente.
 3. Det er ikke vår oppgave å kjøpe inn rettigheter for eventuelt å skaffe oss profitt i en mer eller mindre fjern fremtid.
 4. Det interessante ved denne modellen er at idretten danner sitt eget aksjeselskap, som er heleid av idretten, uten private interesser, og hvis profitt kommer idretten til gode.
 5. Vi avviser helsetjenester som er basert på profitt.
 6. Vi må skape nye arbeidsplasser i et system for profitt og økonomisk vekst, sier han, uten å gå i detaljer på dette tidspunkt.
 7. Vårt fremste mål er ikke profitt, men en mest mulig effektiv drift som kan tjene forbrukerne i form av rimelige priser.
 8. Antydninger om at private norske leger flest primært er opptatt av profitt, er like svakt fundert i dagens virkelighet som vrangforestillingen om at noen på ansvarlig hold er ute efter å nedbygge vårt helsevesen.
 9. De ville tjene et folk, mens kolonistene ønsket profitt, makt og gull.
 10. Den høye omsetningen skyldes at en del investorer velger å ta profitt, men det er god likviditet i markedet.
 11. Det er bedre å ha det godt med seg selv enn utelukkende å se størst mulig profitt som mål.
 12. Det foregår ved at Norge prøver å komme i gruppe med eskimoene, der som urbefolkning får tildelt et visst antall hval til ikkekommersiell fangst, altså en fangst som ikke innebærer profitt, en såkalt subsistenskvote !
 13. Det sovjetiske nyhetsbyrået Tass anklaget igår amerikanske selskaper for ikke å ta hensyn til mennesker og miljø i sin hunger efter profitt.
 14. En annen form for profitt er ifølge avisen ulovlig omsetning av tomter.
 15. Enda viktigere er selvfølgelig dette der det gjelder frie ytringer og kultur, ikke bare økonomisk profitt.
 16. FOR unge ukjente kunstnere er UKS et springbrett til videre karriere - et sted hvor de kan slippe til med ideer og uttrykk uten tanke på profitt.
 17. Firmaeiere sier at reglene vil gjøre det ulønnsomt å fortsette, mens de ennå gunstige etableringsregler nettopp oppmuntrer til hurtig profitt.
 18. Forsømmelser skal straffes med bøter, som man mener vil ha sin virkning fordi de pågående økonomiske reformer gjør bedriftene avhengig av egen profitt.
 19. Han antar at denne mulighet for profitt særlig kan gjelde frittstående borettslag og rekkehusbebyggelse.
 20. Han fastholder at Slaget bør leve opp til andre mål enn maksimal profitt.
 21. Han har flere ganger krevet at den geriatriske pasient bør sendes tilbake til USA, hvor profitt teller mer enn sosial trygghet.
 22. Han ser på forhold mellom mennesker - samspill i grupper helt ned til to personer, som et bytteforhold som bare opprettholdes så lenge begge parter har profitt eller utbytte av det.
 23. I boken International conflicts of labour law, ILO, 1984, forfattet av Felice Morgenstern dokumenteres at internasjonale arbeideres rettsvern blir ofret til fordel for øket effektivitet og profitt gjennom internasjonaliseringen av næringslivet, såvel på land som på sjø.
 24. I den jødiske sammenheng sto det for eiendom, formue, profitt, - ja penger og deres makt.
 25. I det hele tatt er det sjelden at fenomener som betyr noe for et lands kulturelle og åndelige nivå overhodet gir profitt å snakke om for den som spiller det store monopol.
 26. I en redegjørelse for planene for neste år beskyldte økonomiminister Gerassimos Arsensis nylig den private sektor for å trenere en oppgang i økonomien ved sin stadige jakt på profitt.
 27. I meglerkretser mener man at endel spekulanter har valgt å ta profitt på grunn av den nervøse tendens blant annet på New Yorkbørsen.
 28. Intet er galt med profitt og konkurranse.
 29. Jeg mener heller ikke at vi enten må velge det ene eller det andre, et samfunn basert på evig og ufravikelig solidaritet eller et samfunn med hovedvekten på profitt.
 30. Jeg tror antallet er vesentlig større enn dem, som ifølge Gro Harlem Brundtlands kyniske oppfaning, bare er interessert i profitt.
Similar words:
sweprofit
norprofeti
norprofil
norprosit
sweprofil
sweprofet
norprofet
Your last searches:
 1. profittLast searches

# NAL Term
1 Flag buril
2 Flag avgassrør
3 Flag oläslig
4 Flag blueprint
5 Flag olerse
6 Flag imprescindible
7 Flag over it
8 Flag parera
9 Flag tax
10 Flag lipstick
11 Flag overførbar
12 Flag get the creeps
13 Flag kapre fly
14 Flag autokrati
15 Flag auk
16 Flag manginess
17 Flag solbadande
18 Flag somlende

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 789 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3770 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 912 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1583 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4433 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5323 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5648 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4732 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5297 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9417 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1307 - seconds.

mobiltelefon