logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for prominent:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engprominent
norcheekbone [a]: framskytende, utskytende
person [a]: celeber, berømt, feiret, ryktbar, velkjent, kjent, ansett, eminent, framstående
notable [a]: framstående, betydende
spacheekbone [a]: prominente, saliente
person [a]: célebre, famoso, notorio, distinguido, eminente, ilustre
notable [a]: notable, distinguido
swecheekbone [a]: framskjutande, utskjutande
person [a]: celeber, berömd, frejdad, ryktbar, välkänd, känd, ansedd, eminent, framstående
notable [a]: framstående, betydande
Synonyms:
 1. [adj]: outstanding, salient, spectacular, striking, conspicuous [st]
 2. [adj]: big, large, conspicuous [st]
Derived terms:prominently
Example:
 1. The prominent poet attempted to commit suicide in his study.
 2. The prominent psychologist resembles my uncle in appearance.
 3. High fever is a prominent symptom of this disease.
 4. His white house is the most prominent one on the street.
 5. He felt ill at ease among prominent scholars.
 6. He occupies a prominent position in the firm.
 7. The Displacement of the idea that facts and evidence matter, by the idea that everything boils down to subjective interests and perspectives is — second only to American political campaigns — the most prominent and pernicious manifestation of anti-intellectualism in our time.
 8. Clovis, the constantly jumping wino, has prominent quadriceps and fantastic glutes.
 9. The prominent physician was invested doctor honoris causa.
 10. The repeated triplets are the most prominent motif in that movement of the symphony.
 11. The Indian National Congress and the Bharatiya Janata Party are the most prominent political parties in India.
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norprominent
enggeneral [?]: prominent
spageneral [?]: prominentes
swegeneral [?]: framträdande
Synonyms:adelig, ansett, aristokratisk, av god familie/slekt, celeber, edel, fasjonabel, fornem, fyrstelig, herskapelig, høy(vel)båren, høyt på strå, høytstående, kongelig, majestetisk, opphøyet, rojalistisk, statelig
Example:
 1. At AKPmedlemmer skulle ha spillt en spesielt prominent rolle, er helt ukjent for meg.
 2. Det har alltid vært en kilde til bekymring at en bevegelse av et slikt merke har kunnet spille en så prominent rolle i en nasjon som teller blant de førende i verden.
 3. En prominent forretningsmann, som besøkte våre kontorer i London, smilte aldri gjennom samfulle to uker.
 4. For anledningen er et nytt stykke offisiell krigshistorie blitt offentliggjort av en prominent historiker, ingen ringere enn presidentens bror, der den sovjetiske hærs betydning for befrielsen av Romania er kraftig redusert i forhold til tidligere beskrivelser.
 5. I en artikkel i New Scientist beskriver han sitt yndlingsdyr, og påviser hvilken prominent stilling hele denne dyregruppen inntok i mange millioner år.
 6. Jeg kan nevne at en prominent polsk kunstner hadde laget en psykologisk innsiktsfull og meget dramatisk menneskestudie i filmform.
 7. Nettopp fordi Kiessling var så prominent, hadde MAD ordre om å være ytterst forsiktige slik at intet skulle lekke ut.
 8. På BeauxArtsutstillingen, som ble åpnet 6. juni og pågår til 7. juli, har hun på en prominent vegg rett innenfor inngangen fått henge opp tre større blyanttegninger som er fra en ganger halvannen meter og oppover og hører til en seks bilders serie med tittelen Når noe kommer, går noe.
 9. På flyet fikk den VIPservice, og ble behandlet som en prominent gjest, sier Oppegaard.
 10. Sikhene har hatt en prominent plass i det økonomiske liv og har på mange måter utgjort ryggraden i de væpnede styrker.
 11. Unge Pierre Joxe, tidligere leder for sosialistenes parlamentsgruppe og prominent medlem av partiets venstrefraksjon, overtar derimot innenriksministerposten efter partiets grand old man, 74årige Gaston Defferre, som begynner å merke årene og blir planleggingsminister.
 12. En prosjektgruppe, eller en ressursgruppe der blant annet Åse Kleveland er prominent deltager, skal tenke kulturaktiviteter dag og natt.
 13. Må det være tillatt, spurte LindbäckLarsen, - å ta i et så prominent øre ?
 14. Barna helt ned til syv år syntes selvsagt det var stas at en så prominent persom løp sammen med dem.
 15. Den norske julegranen på prominent plass i den britiske hovedstad og all oppmerksomheten som følger med, er noe av den beste reklame som Norge får i utlandet, sier ambassaderåd Jan Flatla til Aftenposten.
 16. Efter at den norske regjering - tilsynelatende unødvendig raskt i mange alliertes øyne har svart nei til å delta i den militære forskning i president Ronald Reagans romvåpeninitiativ SDI, kommer Mitterrands Eurekaprosjekt ventelig til å innta en prominent plass i samtalene i Oslo.
 17. Forrige gang en person stod tiltalt for å ha skadet Tyrkia ved å spre nedsettende opplysninger om nasjonen i utenlandske publikasjoner, dreiet det seg om en meget prominent person - nemlig Tyrkias tidligere sosialdemokratiske statsminister, Ulan Ecevit.
 18. Kunsten har en prominent plass under den norske mønstringen i London i disse dager, med en hel bukett utstillinger.
 19. På fiskemenyen er laks, piggvar og steinbit gjennomgangsmelodi, mens gjøkalv har en prominent plass i kjøttmenyen.
Results found in Swedish dictionary
sweprominent
enggeneral [?]: prominent
norgeneral [?]: fremtredende
spageneral [?]: fremtredende
Synonyms:
 1. framstående, välaktad
 2. ansedd, namnkunnig, berömd, lysande
Similar words:
engpreeminent
engpre-eminent
engpredominant
engpresident
norpresident
norprodusent
norpromenere
Your last searches:
 1. prominentLast searches

# NAL Term
1 Flag population
2 Flag tapt
3 Flag låg-
4 Flag gips
5 Flag cypriot
6 Flag darkening
7 Flag affinitet
8 Flag talje
9 Flag less
10 Flag tala
11 Flag illa
12 Flag dill
13 Flag pigment
14 Flag sniff
15 Flag angrende
16 Flag nectarine
17 Flag picas
18 Flag seco

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
How to create a topic at easytrans.org ?? 10 0 2023-02-08 08:51:19
Gjørme e mud 287 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 444 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2302 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7667 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2045 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2632 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5556 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6376 2 2021-01-11 11:20:56

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1570 - seconds.

mobiltelefon