logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for promiskuitet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpromiskuitet
engmoralsk oppførsel [n]: promiscuity
spamoralsk oppførsel [n]: promiscuidad [f]
swemoralsk oppførsel [n]: promiskuitet
Wiki:Promiskuitet (fra fransk språk, av latin promiscuus , «blandet», «uten orden») vil si fullstendig seksuell løssluppenhet, det at man ikke følger noen normer for hvem man skal ha sex med. De fleste samfunn, nåværende og historiske, har bestemte regler for ekteskap og samliv; promiskuitet er derfor ikke ansett å være normal samlivsform. På 1800-tallet mente noen forskere at promiskuitet var den opprinnelige samlivsform mellom menn og kvinner.
Example:
  1. Bar se på de endringer vi har opplevet i retning av større promiskuitet, vi lever langt mer hedonistisk enn før.
  2. Alt fra mavesmerter og urinveisinfeksjon til promiskuitet, rømning eller bare et markert fall i skoleprestasjoner kan være tegn på at barn blir utnyttet seksuelt.
  3. Kritikken retter seg utelukkende mot den åpne handel av sex, ikke mot den halv og kvartprofesjonelle promiskuitet som går i system i vide kretser.
  4. Man mener at dette avholder kvinnene fra promiskuitet, og tror at uten omskjæring ville de kvinnelige kjønnsdeler vokse og bli like store som mannens.
Results found in Swedish dictionary
swepromiskuitet
engmoraliskt uppförande [n]: promiscuity
normoraliskt uppförande [n]: promiskuitet
spamoraliskt uppförande [n]: promiscuidad [f]
Wiki:Promiskuitet innebär enligt SAOL ""sexualliv med fler än en partner"". Ett annat ord för promiskuitet är lösaktighet. En kontrast till promiskuitet är det monogama relationsidealet.
Similar words:
norprimitivitet
norpromiskuøs
sweprimitivitet
swepromiskuös
norprioritet
sweprioritet
sweprobabilitet
Your last searches:
  1. promiskuitetLast searches

# NAL Term
1 Flag startpakke
2 Flag pott
3 Flag sak
4 Flag exorbitancia
5 Flag forvaring
6 Flag virke
7 Flag kanin
8 Flag surfe
9 Flag pir
10 Flag circunferencia
11 Flag inhibit
12 Flag estregar
13 Flag dominar
14 Flag deputy
15 Flag algae
16 Flag passa
17 Flag idiom
18 Flag encantar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 361 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2310 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 611 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1266 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4117 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5000 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4364 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4985 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8831 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1512 - seconds.

mobiltelefon