logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for proporsjonal:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norproporsjonal
enggeneral [?]: proportional
spageneral [?]: proporcional
swegeneral [?]: proportionell
Synonyms:
 1. enslydende, formlik, harmoniske, i likevekt, identisk, konform, kongruent, korrelerende, korresponderende, lik, overensstemmende, parallelle, samsvarende, symmetrisk, tilsvarende
 2. forholdsmessig
Example:
 1. Og Inkubasjonstiden for en ide er proporsjonal med kvadratet av den forventede ære man kan få av den.
 2. Denne interesse er alltid omvendt proporsjonal med den betydning en slik stasjon måtte ha for ivaretagelse av norske interesser.
 3. Uansett hva utenriksminister Svenn Stray sier eller gjør, vil en del presseorganer reagere med sure ordelag - i styrke som regel omvendt proporsjonal med kunnskap om sak og kjennskap til personen Stray.
 4. Utvendig kompleksitet er ofte omvendt proporsjonal med indre mening.
 5. Det er helt klart at arbeidet med å skape nye arbeidsplasser i ulike deler av OECDområdet ikke er proporsjonal med den økonomske vekst de forskjellige land har hatt de siste to år.
 6. 8 Den tid det tar å bli kvitt en inkompetent byråkrat er direkte proporsjonal med vedkommendes kontakt med massemedia og / eller med styrken i hans / hennes fagforening.
 7. De siste 100 plassene fylles fra småpartienes lister på proporsjonal basis.
 8. De to kommunistpartiene, som krever en valgordning med ren proporsjonal representasjon - der fikk de forøvrig følge av Pasok før forrige valg - ventes å gå imot forslaget.
 9. Den materielle levestandarden for den enkelte og for landet under ett, er tilnærmet proporsjonal med hvor mange arbeidstimer som nedlegges.
 10. Den nye valgordningen bygger på proporsjonal representasjon.
 11. Det hevdes også, av uforskammede mennesker, at her i landet mener man helst at en dagsavis har en betydning og innflytelse som er omvendt proporsjonal med dens utbredelse.
 12. Men aktiviteten er ikke direkte proporsjonal med pengene, det vil jeg understreke.
 13. Nedgangen i matematikktimetallet i syttiårene er i seg selv en dokumentasjon av nivåfall, da vi må anta en tilnærmet proporsjonal sammenheng mellom undervisningstid og læring.
 14. Ofte kan det se ut som viljen til å dele er omvendt proporsjonal med hva man har å dele.
 15. Og vår evne til forargelse er som kjent omvendt proporsjonal med vår evne til å glede og more oss.
 16. På tross av at partiet har minimale chanser for å få tilslutning til sin politikk, utviser partiets representanter en aktivitet og en markering av standpunkter som er omvendt proporsjonal med gjennomslagskraften.
Similar words:
norproporsjon
norproporsjonell
norproporsjonelt
norproporsjonalitet
norproporsjonere
sweproportionell
norpro persona
Your last searches:
 1. proporsjonalLast searches

# NAL Term
1 Flag clutter
2 Flag determinere
3 Flag hard to please
4 Flag gammelnorsk
5 Flag romantik
6 Flag malakit
7 Flag knota
8 Flag rebound
9 Flag sin aliento
10 Flag demagog
11 Flag AIDS
12 Flag turnere
13 Flag grocery
14 Flag loophole
15 Flag kollage
16 Flag make dry
17 Flag funereal
18 Flag lock

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Where is Administration easytrans.org ?? 7 0 2020-06-01 05:43:33
Poder 2437 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2951 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3218 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2634 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3235 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5236 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3243 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3810 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6419 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1615 - seconds.

mobiltelefon