logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for prosadikt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norprosadikt
enggeneral [?]: prose poem
spageneral [?]: poema en prosa
swegeneral [?]: prosadikt
Synonyms:akrostikon, allitterasjon, bokstavrim, dikt, dråpa, epos, gasel, haiku, halvrim, heksameter, kvad, limerick, lyrikk, mesostikon, nødrim, poem, poesi, rim(eri), salme, sang, sonett, stavrim, telestikon, vers(ekunst), visesang
Wiki:Et prosadikt er en tekst beregnet på å leses som poesi. Prosadikt er som ordet sier et møte mellom poesi og prosa. Likevel nærmere diktet, noe blant annet kan sees av en eldre betegnelse for prosadikt: Dikt i prosa.
Example:
  1. Det tekstutvalget som er foretatt, er godt begrunnet 12 prosadikt, det underlige diktet Et terningkast opphever aldri Tilfeldigheten og noen små, men vesentlige utdrag fra Versets krise.
  2. I dette tilfelle Antagelser, bestående av malerireproduksjoner og dertil hørende prosadikt.
  3. I sine prosadikt synes Mallarme i det hele tatt å benytte noe av den samme teknikken som de impresjonistiske malerne : raske øyeblikksbilder og stemninger skisseres opp og gir et inntrykk som oppfattes ved første blikk, hvorefter det hele løser seg mer opp når man går det nærmere inn på livet og danner sprekker inn til en annen virkelighet, som er Mallarmes egen.
  4. Ovenstående sitat fra Stephane Mallarmes prosadikt Det fremtidige fenomen dekker ihvertfall ikke Mallarmes egen diktning, sier vår anmelder om det vesle bindet Utvalgte tekster av den franske dikteren, som nu foreligger på Gyldendal i Jan Jakob Tønseths og Arne Kjell Haugens utmerkede gjendiktning.
  5. Plutselige prosadikt gir i fortettet form Ingas liv der og da.
  6. Diktsamlingen fordeler seg på prosadikt, og tradisjonelle lyriske frembringelser.
  7. Samtidig vil jeg presisere at jeg har vondt for å tro at det går an å bevare mer av originalen enn Tor Ulven har gjort i sin både nennsomme og lydhøre norske utgave av Chars dikt, prosadikt og aforismer.
  8. Såvel Sigbjørn Obstfelders syke prosadikt som Arne Hestenes fornemme ordkunst lar oss ane at norsk camp eksisterer.
Similar words:
norprodukt
norprosaisk
norprosit
norprosjekt
norprosodi
norprospekt
sweprodukt
Your last searches:
  1. prosadiktLast searches

# NAL Term
1 Flag stadion
2 Flag teflon
3 Flag outback
4 Flag lo
5 Flag crudity
6 Flag hysteri
7 Flag inoperative
8 Flag tenantry
9 Flag corito
10 Flag i god tro
11 Flag ceder
12 Flag mengua
13 Flag flerfoldige
14 Flag metalurgia
15 Flag fantaseo
16 Flag adjektiv
17 Flag eddik
18 Flag druvor

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 126 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7313 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1727 - seconds.

mobiltelefon