logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for prosedere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprosedere
enggeneral [v]: conduct, plead a case
spageneral [v]: dirigir, defender un caso
swegeneral [v]: leda
Example:
 1. Asker er ikke uvillig til forhandlinger, men det må foreligge konkrete forslag slik at partene kan få prosedere sine synspunkter.
 2. Begge de to grunneiergruppene vil prosedere på at det foreligger saksbehandlingsfeil og manglende konsekvensanalyse før stortingsbehandlingen igår.
 3. Borge er også en ypperlig advokat, ingen kan prosedere frem en forståelse for norsk films egenart som han.
 4. Et fornuftig bostyre vil derfor sjelden eller aldri kaste bort bomidler på å prosedere dette spørsmål.
 5. Forsvareren mente at han ikke kunne prosedere saken i Høyesterett før dette var skjedd.
 6. Forsvareren oppfattet dette slik at statsadvokaten for Høyesterett ønsket å prosedere over sakens faktum, og ikke over det som er ankegrunnlaget, nemlig lovanvendelsen i lagmannsretten.
 7. Helle vil også prosedere på det avtalebrudd han mener har skjedd når det gjelder avtalen mellom NKS og Norsk Psykologforening.
 8. Høyesterettsadvokat Alf Nordhus møtte ikke mandag da han skulle prosedere skipsreder Audun Rekstens krav mot søsknene Grace Reksten og Bjørg Myhre for Bergen byrett.
 9. Høyesterettsadvokat Jonas W. Myhre oppfordret skipsrederen til å prosedere sin egen sak.
 10. Informasjonssjef Åge Enghaug understreker at Veritas ikke ønsker å prosedere saken i pressen, men opplyser at rørproduksjonen startet i desember 1981.
 11. Jeg synes at i stedet for å prosedere mot hverandre burde vi finne løsninger for samarbeide i fremtiden.
 12. Jeg tenker særlig på oppgaven å bevisføre og prosedere en sak for lagretten.
 13. Kommunen må nå avgjøre om de vil prosedere på dette spørmål, skriver Sunnmørsposten.
 14. MVL opplyser at foreningen vil avstå fra å prosedere saken på nåværende tidspunkt, men MVL finner det likevel nødvendig å presisere enkelte forhold.
 15. Men man kan jo ikke tvinge forsvareren til å prosedere, sa justitiarius.
 16. På dette grunnlag vil høyesterettsadvokat Markus Andresen i Bodø prosedere for opphevelse av to dommer i Hålogaland lagmannsrett når saken kommer opp for Høyesterett torsdag.
 17. Reksten svarte at han nok kunne saken, men at han ikke ville være i stand til å prosedere den.
 18. Som forsvarere er vi avskåret fra å prosedere offentlig i pressen.
 19. Det er uforenlig med min stilling som sorenskriver å prosedere en sak som forsvarer i Høyesterett, sier Haugestad til Aftenposten.
 20. Jeg vil ikke prosedere den juridiske side av Treholtsaken i massemedia, men idag har Treholtsaken utviklet seg til et samfunnsproblem.
 21. Uten en samtale med Treholt er det i øyeblikket vanskelig å mene noe, men som saken utvikler seg, føler jeg at mitt forhold til retten blir slik at jeg begynner å bli i tvil om det gagner Treholt at jeg skal prosedere hans sak i Høyesterett.
 22. Advokat Ulf Underland og hans to medforsvarere vil bruke mye tid hver dag i tiden fremover for å prosedere for åpne dører under vitneavhørene.
 23. Advokater som efter det tidspunkt besto sine prøvesaker for Høyesterett fikk retten til å bruke betegnelsen med rett til å prosedere for Høysterett.
 24. Aktor, Julio Cesar Strassera, vil under sakens gang legge frem detaljerte opplysninger om 711 forsvinninger og prosedere på at de tidligere juntamedlemmer stilltiende godkjente bruddene på menneskerettighetene.
 25. Alt tyder på at en generell, juridisk del vil kunne foregå for åpne dører, men partene må prosedere om dette overfor retten dersom de ikke kan bli enige selv.
 26. Arntzen driver en allsidig praksis og liker seg aller best når han kan prosedere i retten.
 27. Det er politifullmektig Børre Hagen, resignert aktor i straffesaken mot murmester og entreprenør Trygve Brudevold, som sier dette til NTB dagen før han skal prosedere for påtalemyndigheten.
 28. Domfelte narres til å prosedere sin sak i massemediene uten svar fra den annen part med den følge at enkelte forvirrede sjeler roper opp om justismord.
 29. Efter de siste hendelsene kan det være grunn til å spørre hvorfor myndighetene tillater Arne Treholt å prosedere sin sak i massemedia, endog mens den er under behandling i rettsapparatet.
 30. Efter det Aftenposten får opplyst er det enighet mellom partene at en generell juridisk del kan gå for åpen rett, men forsvarerne mener at man også kan prosedere for åpne dører om endel andre forhold.
Similar words:
norprosedyre
norprosedere
norprosedyre-
engprocedure
norpromenere
norpresidere
spaproceder
Your last searches:
 1. prosedere


Prosedere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) prosedere
Gerundio: prosederende
Past participle: prosedert
Indikative
1. Present
 • jeg
  prosederer
 • du
  prosederer
 • han
  prosederer
 • vi
  prosederer
 • dere
  prosederer
 • de
  prosederer
8. Perfect
 • jeg
  har prosedert
 • du
  har prosedert
 • han
  har prosedert
 • vi
  har prosedert
 • dere
  har prosedert
 • de
  har prosedert
2. Imperfect
 • jeg
  prosederte
 • du
  prosederte
 • han
  prosederte
 • vi
  prosederte
 • dere
  prosederte
 • de
  prosederte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde prosedert
 • du
  hadde prosedert
 • han
  hadde prosedert
 • vi
  hadde prosedert
 • dere
  hadde prosedert
 • de
  hadde prosedert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal prosedere
 • du
  vil/skal prosedere
 • han
  vil/skal prosedere
 • vi
  vil/skal prosedere
 • dere
  vil/skal prosedere
 • de
  vil/skal prosedere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha prosedert
 • du
  vil/skal ha prosedert
 • han
  vil/skal ha prosedert
 • vi
  vil/skal ha prosedert
 • dere
  vil/skal ha prosedert
 • de
  vil/skal ha prosedert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle prosedere
 • du
  ville/skulle prosedere
 • han
  ville/skulle prosedere
 • vi
  ville/skulle prosedere
 • dere
  ville/skulle prosedere
 • de
  ville/skulle prosedere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha prosedert
 • du
  ville/skulle ha prosedert
 • han
  ville/skulle ha prosedert
 • vi
  ville/skulle ha prosedert
 • dere
  ville/skulle ha prosedert
 • de
  ville/skulle ha prosedert
Imperative
Affirmative
 • du
  proseder!
 • vi
  La oss prosedere!
 • dere
  proseder!
Negative
 • du
  ikke proseder! (proseder ikke)!
 • dere
  ikke proseder! (proseder ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag vindmåler
2 Flag servicio
3 Flag fagkyndig
4 Flag enfermo
5 Flag pulga
6 Flag gestalta
7 Flag familjär
8 Flag veve
9 Flag smøre
10 Flag mannemann
11 Flag vat
12 Flag spidde
13 Flag pinnsvin
14 Flag out of
15 Flag fornøyd
16 Flag mentir
17 Flag fulltallig
18 Flag pakke seg sammen

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2434 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2946 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3213 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2631 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3231 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5231 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3240 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3805 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6414 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5930 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1620 - seconds.

mobiltelefon