logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for råd:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norråd
engadministrasjon [n]: council
business [n]: board, council
maning [n]: advice, counsel
spaadministrasjon [n]: consejo [m], asamblea [f]
business [n]: junta [f], consejo [m]
maning [n]: consejo [m], asesoramiento [m]
sweadministrasjon [n]: råd
Synonyms:
 1. anvisning, instruksjon, opplæring, veiledning
 2. forsamling, forum, gruppe, komite, konferanse, kongress, konklave, konsil, konvent, konventikkel, møte, rendezvous, samling, sammenkomst, seanse, sesjon, stevne, stevnemøte, storting, synode, tête-à-tête, ting, treff, utvalg
 3. vink
Derived terms:ekteskapsrådgiver, avråde, fraråding, bostedsområde, fin tråd, forråde, forråd, forråde hemmeligheter, forrådshus, forrådsrom, gi råd, glødetråd, gjøre trådløs, grenseområde, grøntområde, ha råd til, ha til rådighet, trådkors, industriomeråde, innhegnet område, ikke tilrådelig, ikke vite sin arme råd, ledetråd, med mange bruksområder, medisinsk rådgivning, metalltråd, område, ordforråd, råde over, råde, rådende, rådføre, rådgivende, rådgiver, rådføre med, rådhus, rådiamant, rådyrkjøtt, rådyrskinn, rådelig, rådelighet, rådløs, rådløshet, rådslå, rådslå om, rådsmedlem, samråd, selvrådighet, stubintråd, suturtråd, [Show less / more]
Example:
 1. De bruker jo opp all filmen, de må ha god råd i norsk presse.
 2. Dette er Babill StrayPedersens råd til ungdomsskoleelevene, og hun håper det kan bidra til å forebygge komplikasjoner.
 3. Gode råd om vinduer i eldre hus er et fint informasjonshefte utgitt av Foreningen til Fortidsminnesmerkers Bevaring i samarbeid med Treopplysningsrådet.
 4. Har ikke Norge råd til barn ? var den insinuerende overskrift på løpeseddelen signert Norsk Kommuneforbund og Norsk Lærerlag.
 5. Har vi ikke råd til det ?
 6. I denne bygning foregikk Krimkonferansen mellom lederne for de tre alliansemakter, formann i SovjetUnionens råd av folkekammissærer, J. V. Stalin, USAs president Franklin D. Roosevelt og Storbritannias statsminister Winston Churchill 4.
 7. I råd med få lag og divisjoner kan et lag dømmes til å rykke ned en divisjon, samt at laget ikke kan rykke opp neste sesong.
 8. Ingemar Ingo Johansson var på plass ringside og delvis i Steffens hjørne med gode råd under lørdagens oppgjør.
 9. Jeg skal gi deg et godt råd.
 10. Joh. 11,50 Sjelden har noe utsagn vist seg mer treffende enn disse ordene fra overpresten Kaifas, da det Høye Råd i Jerusalem behandlet saken mot Jesus.
 11. Kan det tenkes at vi er i ferd med å bygge opp et helsevesen som intet land i verden kan ha råd til å gjennomføre, hvis det er meningen at helsepenger også skal brukes til dem som virkelig trenger dem ?
 12. Lær deg selv å kjenne, er et råd som har gått i arv fra oldtiden, sier Ludvig Eikaas, av mange oppfattet som denne generasjons mest selvopptatte kunstner.
 13. Mens de var i opposisjon, var representanter for de partier som nå danner regjering, svært så flinke til å kritisere politiske oppnevninger i råd og utvalg.
 14. Mens de var i opposisjon, var representanter for de partier som nå danner regjering svært så flinke til å kritisere politiske oppnevninger i råd og utvalg.
 15. Nei hører man heller ikke hvis en av Oslo Høyres bydelsforeninger ønsker gode råd til valgkampstrategi.
 16. Råd, utvalg eller nevnder gavner neppe sprogutviklingen.
 17. Skattebetalerne kan betale for amatørene, fotballproffene kan betale selv, de har råd til det, sa en spøkefull representant.
 18. Skipatruljen kalles Skiforeningens frivillige korps av 80 gode hjelpere, som er på plass i Marka hver søndag for å bistå turgåere med råd og dåd.
 19. Til Lore med takk for kloke råd, konsis kritikk og tålmodighet uten ende.
 20. Til syvende og sist, understreker Nationen, blir det et økonomisk spørsmål hvor mye staten har råd til å sette inn i mer eller mindre fiktive jobber i kommuneregi.
 21. Vi... tillater oss å foreslå som et alternativ at man oppretter en instans hvor publikum kunne gå å få råd, veiledning og hjelp.
 22. Vi må gå aktivt inn for å utvide vårt monopol så langt som råd er !
 23. Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt, ikke ser seg råd til å drive mer effektiv opplæring og informasjon for å opprettholde kulturarven, burde være et tankekors for mang en politiker.
 24. Alt for mange eldre og verdifulle hus rives fordi folk ikke har råd til å sette dem i stand.
 25. Alt stemmer, både myntene og andre gjenstander som er tatt opp, sier en talsmann for Massachusetts råd for undervannsarkeologi.
 26. Alternativet er en opptrapping av USAs militære engasjement, og det har ikke Reagan råd til i kampen for gjenvalg, blir det sagt i Kongressen.
 27. Arbeidet i LVF får kanskje liten gjenklang i den norske kirke, selv om vi aktivt deltar gjennom blant annet mellomkirkelig råd.
 28. At vi kan søke råd når vi ikke klarer mer.
 29. Bankene har ikke vært flinke nok til å fortelle kundene at de kan gi råd f.eks. om finansiering av bolig eller plassering av penger.
 30. Bare stå på, er deres råd til andre som vil gjøre det samme.
Results found in Swedish dictionary
sweråd
engadministration [n]: council
business [n]: board, council
maning [n]: advice, counsel
noradministration [n]: råd
spaadministration [n]: consejo [m], asamblea [f]
business [n]: junta [f], consejo [m]
maning [n]: consejo [m], asesoramiento [m]
Synonyms:
 1. ledning
 2. kommission, kommitté
 3. inrådan
 4. vink, ledtråd, förslag
Derived terms:äktenskapsrådgivare, avråda, avrådan, bostadsområde, brådmogen, brådska, brådskande, brådstörtad, fin tråd, förråd, förråda, förrådande, förrådshus, förrådsrum, ge råd, glödtråd, göra rådlös, grådaskig, grådaskighet, gränsområde, grönområde, ha råd med, industriområde, inhägnat område, inte tillrådlig, inte veta någon levandes råd, köksgeråd, lägga in ett förråd, ledtråd, med många användningsområden, medicinsk rådgivning, metalltråd, område, ordförråd, på inrådan av någon, råda, rådande, rådfråga, rådgivande, rådgivare, rådgöra med, rådhus, rådiamant, rådig, rådjurskött, rådjursskinn, rådlig, rådlighet, rådlös, rådlöshet, [Show less / more]
Your last searches:
 1. rådLast searches

# NAL Term
1 Flag explode
2 Flag desempleo
3 Flag formular
4 Flag violinista
5 Flag inspektør
6 Flag utstaffere
7 Flag become engaged
8 Flag belladonna
9 Flag agua
10 Flag nido
11 Flag skyskraper
12 Flag fjernende
13 Flag neppe
14 Flag main
15 Flag incontinente
16 Flag arroz
17 Flag derrengado
18 Flag silleta

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 548 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 693 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1327 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2595 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8184 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2310 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2899 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5820 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6636 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7160 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1847 - seconds.

mobiltelefon