logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for rådgiver:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrådgiver
engman [n]: assessor, advisory assistant
woman [n]: assessor, advisory assistant
foretak - mann [n]: counsel, consultant, expert advisor, expert adviser, business consultant
business company - woman [n]: counsel, consultant, expert advisor, expert adviser, business consultant
man [n]: advisor, adviser, counselor, counsellor
woman [n]: advisor, adviser, counselor, counsellor
spaman [n]: asesor [m], consejero [m]
woman [n]: asesora [f], consejera [f]
foretak - mann [n]: consultor [m], asesor financiero [m], consejero de negocios [m]
business company - woman [n]: consultora [f], asesora de negocios [f], consejera financiera [f]
man [n]: consejero [m], asesor [m]
woman [n]: consejera [f], asesora [f]
sweman [n]: rådgivare
Synonyms:
 1. advokat, aktor, anklager, apologet, forsvarer, jurist, prokurator, sakfører, talsmann, vinkelskriver
 2. fadder, foresatt, guide, guru, instruktør, konsulent, lærer, mentor, mester, oppdrager, orakel, støttekontakt, veileder
Derived terms:ekteskapsrådgiver, finansrådgiver
Wiki:Rådgiver er en yrkesbeskrivelse som nyttes for en person som tilbyr sin ekspertise innenfor et visst fagfelt gjennom rådgivning eller veiledning. Det finnes en rekke ulike typer rådgivere: - Konsulent - Sosiallærer, eller sosialpedagogisk rådgiver i en skole.
Example:
 1. Det sier seg sjøl at et så viktig politisk utspill kan ikke statsministerens personlige rådgiver komme med uten at hans sjef står bak.
 2. Et viktig, første skritt, sier president Reagans sikkerhetspolitiske rådgiver om møtet.
 3. Svenn Stray er et godt menneske, og sannsynligvis også en god rådgiver for statsministeren, i en situasjon hvor det hersker godvilje og er behov for motforestillinger, som det i de fleste saker er så viktig å komme med.
 4. Advokat SilaNowicki var tidligere juridisk rådgiver for Solidaritet.
 5. Den avhoppede indiske ambassadesekretær I. Harinder Singh vil bli tilbudt en stilling som diplomatisk rådgiver for vår eksilregjering.
 6. Det er grunn til å regne med ytterligere terroraksjoner, ikke bare i Libanon, men også andre steder i MidtØsten, sier Reagans sikkerhetspolitiske rådgiver Robert McFarlane.
 7. Det vil jeg ikke svare på, iallfall ikke før jeg har snakket med en rådgiver, svarer Gudding.
 8. Dette er elever i 3. klasse på vår reiselivslinje som utdanner seg til reisebyråtjeneste og resepsjonsvirksomhet, sier klasseforstander IngerLise Djupvik og rådgiver Helge Loe.
 9. Dette er ikke det budsjett vi gjerne vil se vedtatt, sier Reagans økonomiske rådgiver, Martin Feldstein.
 10. Dette må settes inn i en større politisk sammenheng, understreket statsministerens personlige rådgiver, Terje Osmundsen.
 11. Efter Maria Quislings dødsfall i 1980 oppdaget hennes personlige rådgiver og jeg en ulåst kjøkkendør hvor heller ikke dørlenken var i bruk.
 12. En juridisk rådgiver for regjeringen i Nairobi, Teddy Aswansi, ventes til Athen tirsdag som leder for delegasjonen som skal drøfte med greske myndigheter økonomisk erstatning til familiene til de forulykkede fra Garyfalia.
 13. For første gang på flere år er antallet registrerte arbeidsledige under 20 år nå lavere enn foregående år, uttaler ungdomspolitisk rådgiver Kjell Pettersen i Kultur og vitenskapsdepartementet i en pressemelding.
 14. Formannen, Inggard Lereim, vil sannsynligvis bli styrets medisinske rådgiver ?
 15. Fylkeskommunene har gjort et omfattende utredningsarbeide for å kartlegge hvilke oppgaver innen kultursektoren som kan gi grunnlag for flere midlertidige arbeidsplasser, sier Regjeringens ungdomspolitiske rådgiver Kjell Pettersen til NTB.
 16. Her er jeg engasjert som rådgiver, har vel nesten holdt på i fem år med hyppige Sarajevobesøk.
 17. Hun er en politiker, ikke en kvinne, sier en flau, mannlig rådgiver, som legger til at Amerika ennå befinner seg i oppveksten.
 18. Hvis det mot formodning skulle bli en vekst i arbeidsledigheten, vil Regjeringen i løpet av februar vurdere om det er behov for å sette inn flere midler for å dempe ledigheten, opplyste Kjell Wickstrand, personlig rådgiver for kommunalminister Arne Rettedal, på konferansen til Akademikernes Fellesorganisasjon.
 19. I et lite land som Norge må vi lære oss til at usikkerheten er enorm, sier finansministerens økonomiske rådgiver, Hans Henrik Ramm.
 20. Ja, vi er få menn her, men bare vent, sier dr. Ron Redick, rådgiver i undervisningsdepartementet i Ohio, USA.
 21. Jeg husker ham fra min tid som profesjonell, sier Knut Knudsen, som har vært Dag Ottos rådgiver under kontraktsforhandlingene.
 22. Kommunal og arbeidsdepartementet vil trappe opp arbeidet for å redusere antall yrkesskader, opplyste kommunalministerens politiske rådgiver, Kjell Wickstrand, på en konferanse om yrkesskader i Oslo mandag.
 23. Men mange av elevene som mener at de ikke har fått nok ut av rådgiverens yrkesveiledning i ungdomsskolen, må ha lukket ørene eller sovet i timen, sier Kvissel, som er forbauset over at unge i den videregående skole har uttalt offentlig at de ikke husker at det fantes rådgiver på deres ungdomsskole.
 24. Noen fradragsopphevelser er vanskelige å godta, påpeker finansministerens personlige rådgiver Hans Henrik Ramm.
 25. Regjeringen er innstilt på nye samtaler med organisasjonene i arbeidslivet for å få en dialog om oppgjørsformene, opplyste personlig rådgiver Terje Osmundsen ved statsministerens kontor under NIPAkonferansen.
 26. Regjeringen vil foreslå at basisvirksomheten innen norsk forskning skal styrkes, og retningslinjer for finansiering og organisasjon vil bli skissert, sa statsministerens personlige rådgiver, Terje Osmundsen i et foredrag i Bransjeforskningens Kontaktorgans årsmøte på Klekken igår.
 27. Skattekommisjonen har utvilsomt vist oss den retning som bør følges, men dens innstilling er langt fra noen sluttsten i arbeidet med å innføre bedre skattereformer, fremholdt finansministerens personlige rådgiver, Hans Henrik Ramm, i et foredrag om mål og oppgaver på Sosialøkonomenes høstkonferanse.
 28. Vi er i Finansdepartementet enig med skattedirektøren i at ligningskontorene må bruke uforholdsmessig mye tid på å vurdere fordelene med bruk av firmabil, sier finansministerens rådgiver, Hans Henrik Ramm, til bladet Nye Motorliv.
 29. Vi har hatt en arbeidsgruppe oppnevnt til å vurdere erstatningskravene fra sistnevnte gruppe, sier Kjell Wikstrand, politisk rådgiver for kommunalministeren.
 30. Vi vil studere det omhyggelig, sier Reagans sikkerhetspolitiske rådgiver, Robert McFarlane.
Your last searches:
 1. rådgiverLast searches

# NAL Term
1 Flag uppföra sig illa
2 Flag silisium
3 Flag innseile
4 Flag conductibilidad
5 Flag ikke fysisk
6 Flag kjenne på
7 Flag barra de desplazamiento
8 Flag highhanded
9 Flag timglas
10 Flag heart's desire
11 Flag ta för givet
12 Flag farlig bakke
13 Flag ledd-
14 Flag skrupuløs
15 Flag expeditar
16 Flag varandra
17 Flag servitris
18 Flag skrudd på

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 788 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3767 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 911 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1582 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4431 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5322 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5645 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4730 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5296 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9413 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1430 - seconds.

mobiltelefon