logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for rabatt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norrabatt
engtrade [n]: discount, reduction, rebate, allowance, deduction
spatrade [n]: descuento [m], rebaja [f]
swetrade [n]: rabatt
Synonyms:
 1. ansats, beslag, bise, bord, bredd, brem, brett, bryn, egg, fals, fas, fold, frise, grad, grense, hjørne, kant, linning, list, marg, rand, rein, ripe, side, søm
 2. avslag, prisreduksjon, salg, tilbud
Derived terms:rabattere, gi rabatt
Wiki:Rabatt kan på norsk bety: - Avslag på eller fratrekk i pris - Midtdeler eller skulder (sidefelt) på vei - Smalt blomsterbed - Rabatt (frakk), oppslag eller brettet krage på en frakk, gjerne utstyrt med knappper - Bladkrave, en hvit embetskrave med to firkantede fliker foran Ordet rabatt har kommet til norsk via tysk Rabatte og Rabatt, nederlandsk og fransk rabat fra det italienske rabatto og verbet rabattere som betyr «slå ned» eller «vende». Ordet ble særlig brukt om nedbrettede krager på gamle tiders drakter. De smale knappeslagene på 1700-talllets fargerike uniformsfrakker har siden gitt navn til blomsterbed og annet med avlang og regelmessig form.
Example:
 1. % rabatt på ellers ordinære billettpriser for deres kategori.
 2. Mange av sikringene eksisterer allerede i boligene, og det er lett å oppnå noe rabatt.
 3. 85,eller 50 prosent rabatt for barn under 18 år, gratis for barn under tre år.
 4. Aftenposten kunne i forrige måned fortelle at Forbrukerog administrasjonsdepartementet på vegne av Staten ba SAS om rabatt på flyreiser for embeds og tjenestemenn.
 5. Arne Benin sa seg enig i at markedsprisen efterhvert er kommet høyt og sa seg derfor glad for at de som handler kontant, skal få en rabatt.
 6. Billetten gir også 50 prosent rabatt på en rekke båtstrekninger.
 7. Blant de serveringssteder som gir rabatt ved fremvisning av månedskortet er Lopez, La Paloma, Kurbadet og Narvesens bevertningssteder.
 8. Blink på dartspillet til venstre bak Ulf gir 10 kroner i rabatt.
 9. Boligrådmannen foreslår at salgspriser for festetomter, småhus og mindre rekkehus i sentrale byområder og festetomter med villaer, skal settes til markedspris fratrukket en rabatt på 30 prosent dersom det avtales kjøp av festegrunnen før 1. juni 1985.
 10. Da prisen på olje skjøt i været efter oljekrisen i 1973, fikk Comeconpartnerne sovjetisk energi med en rabatt på 40 prosent.
 11. De fikk ifjor vår kjøpe aksjer som på børsen var verd 280 kroner for 20 kroner, en rabatt på 93 prosent.
 12. De fleste bensinstasjonene gir omkring 20 øre i rabatt.
 13. De fleste billetter vil bli tilbudt med cirka 50 prosents rabatt, altså omtrent som studentrabattene idag.
 14. De får rabatt på billetten og gratis kaffe og kaker, et meget populært tiltak.
 15. De har nå og efter årsskiftet også tilbud om Rail Europa S, en ordning som innebærer at du med to spesielle kort til 70 kroner i hånden kan få 3040 prosent rabatt på tog i Europa.
 16. De kan blant annet tilby sine medlemmer rabatt på ulike overnattingssteder i fylket.
 17. De som har god tid og ikke har behov for spesielt rask service, får 25 prosent rabatt på ordinær timepris på verkstedet dersom verkstedet får bestemme hvor lenge bilen må beholdes.
 18. Den gikk i korthet ut på at vi for småhustomter beholdt de tidligere salgsvilkår, men med rabatt frem til 1 / 7 1985.
 19. Den gjelder også for reiser med visse togferger og gir dessuten 50 prosent rabatt på en del båtlinjer.
 20. Den nye ungdomsrabatt blir en generell rabatt for alle i alderen 12 til og med 25 år.
 21. Den prioriterte posten behandles som brev, postkort og trykksaker uten rabatt i dag, dvs. sending med første postavgang og utlevering med første omdeling efter ankomst.
 22. Derimot innrømmes London en rabatt for momsinnbetalingene som er urimelig høye i forhold til det landet får tilbake fra EFkassen.
 23. Dersom det fylles 30 liter efter en mils omvei, må avslaget være 62 øre, også en anselig rabatt.
 24. Dersom vi holder oss til at det er 20 liter som skal fylles, vil grensen for lønnsomhet være en rabatt på ni øre dersom omveien er en kilometer.
 25. Dessuten er hensikten at publikum skal ha glede av kortet i sin fritid, og derfor vil kortet som en prøveordning gi rabatt på flere serveringssteder, opplyste Kvalheim.
 26. Dessuten har NSB et økonomikort som gir 20 prosent rabatt på flere reiser på samme strekning.
 27. Dessuten tilbød han på vegne av Møllesentralen - 5 pst. rabatt på havremel i sekk til bakerne i hele oktober.
 28. Det blir ikke aktuelt å gi statlige funksjonærer og embedsmenn rabatt på flyreiser med SAS.
 29. Det eneste vedtak som bystyret så langt har fattet, er vedtaket av 15. februar om å tilby salg av boligfestetomter, til rimelige markedspriser med eventuell rabatt ved salg før 1. januar 1985.
 30. Det er dessuten rabatt for folk som skal delta i møter, kongresser og andre arrangementer.
Results found in Swedish dictionary
swerabatt
engtrade [n]: discount, reduction, rebate, allowance, deduction
nortrade [n]: rabatt
spatrade [n]: descuento [m], rebaja [f]
Synonyms:
 1. reduktion
 2. rea
Derived terms:rabatterad
Similar words:
engrabbit
norrabiat
norrakett
norratt
sweratt
engrabbi
engrabble
Your last searches:
 1. rabattLast searches

# NAL Term
1 Flag colectivismo
2 Flag avgasrör
3 Flag streptomycin
4 Flag insaneness
5 Flag no satisfacer
6 Flag a lo hecho pecho
7 Flag breakout
8 Flag diftong
9 Flag uppställning för sjukvisitation
10 Flag estroncio
11 Flag trommeskinn
12 Flag språngbräda
13 Flag intimate
14 Flag hårkløvende
15 Flag lærlingeperiode
16 Flag rich people
17 Flag amateurismo
18 Flag allikevel

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 560 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8197 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1934 - seconds.

mobiltelefon